Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

Absolutně Na 10 000 obyv
Typ lůžka Rok
2014 2015 2014 2015
Akutní lůžková péče intenzívní celkem 641 679 5,3 5,6
Intenzívní péče o děti_1.stupeň 29 26 0,2 0,2
Intenzívní péče o děti_2.stupeň 21 22 0,2 0,2
Intenzívní péče o děti_3.stupeň 12 14 0,1 0,1
Intenzívní péče o dospělé_1.stupeň 162 206 1,3 1,7
Intenzívní péče o dospělé_2.stupeň 217 216 1,8 1,8
Intenzívní péče o dospělé_3.stupeň 139 134 1,1 1,1
Intenzívní péče o těhotné ženy 6 6 0 0
Neonatologická intenzívní péče_1.stupeň 0 0 0 0
Neonatologická intenzívní péče_2.stupeň 32 32 0,3 0,3
Neonatologická intenzívní péče_3.stupeň 23 23 0,2 0,2
Akutní lůžková péče standardní celkem 4 830 4 796 39,6 39,5
Akutní lůžková péče standardní 4 830 4 796 39,6 39,5
Dlouhodobá lůžková péče celkem 315 273 2,6 2,2
Dlouhodobá intenzivní lůžková péče 13 13 0,1 0,1
Dlouhodobá standardní lůžková péče 302 260 2,5 2,1
Následná lůžková péče celkem 2 954 3 023 24,2 24,9
Následná intenzivní lůžková péče 318 283 2,6 2,3
Následná standardní lůžková péče 2 636 2 740 21,6 22,5
Celkem 8 740 8 771 71,7 72,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru