4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkem
Absolutně
Fakultní nemocnice 0 1 996 10 756 114 892 13 758
Nemocnice 213 3 529 31 767 1 723 6 330 43 562
Nemocnice následné péče 0 30 0 947 1 924 2 901
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 285 285
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 50 180 230
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 64 421 485
Psychiatrická léčebna 0 0 0 650 8 091 8 741
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 1 168 1 168
Léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) 0 0 0 55 620 675
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 10 139 155 1 677 1 981
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 1 113 2 482 3 595
Hospic 0 0 0 288 180 468
Další lůžkové zařízení 39 4 28 30 24 125
Celkový součet 252 5 569 42 690 5 189 24 274 77 974
Na 10 000 obyv.
Fakultní nemocnice 0 1,9 10,2 0,1 0,8 13
Nemocnice 0,2 3,3 30 1,6 6 41,2
Nemocnice následné péče 0 0 0 0,9 1,8 2,7
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0,3 0,3
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0,2 0,2
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0,1 0,4 0,5
Psychiatrická léčebna 0 0 0 0,6 7,6 8,3
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 1,1 1,1
Léčebna tuberkul. a respir. nemocí (TRN) 0 0 0 0,1 0,6 0,6
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0,1 0,1 1,6 1,9
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 1,1 2,3 3,4
Hospic 0 0 0 0,3 0,2 0,4
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0,1
Celkový součet 0,2 5,3 40,4 4,9 22,9 73,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)