10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 154 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 4 2 4 5 15 23 28 30 24 10 3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5 5 5 3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 64 2 5 0 0 2 3 3 4 10 4 7 3 5 3 1 2 2 2 5 1 0
Septikémie (A40-A41) 764 7 8 1 1 5 1 6 4 9 19 18 39 55 72 110 120 106 97 54 28 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 22 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 251 2 1 0 1 0 3 1 5 4 9 7 11 13 32 35 33 27 26 24 16 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 437 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 18 20 51 78 84 76 52 34 11 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 13 31 39 45 26 12 11 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 1 5 5 5 8 8 3 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 76 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 3 8 13 17 12 8 7 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 3 15 6 4 7 10 4 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 6 3 4 6 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 17 12 8 7 9 4 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 9 20 19 10 12 8 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 285 7 33 21 24 13 16 19 22 25 51 42 74 118 165 211 167 137 92 36 11 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 226 2 0 9 2 2 1 2 1 6 8 3 21 17 14 36 33 21 23 16 8 1
Anémie (D50-D64) 135 0 3 0 0 0 1 1 3 1 0 3 3 6 6 16 14 11 28 31 8 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 55 2 1 8 1 2 2 2 0 1 0 2 4 1 4 4 5 4 6 3 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 649 2 0 0 0 0 2 3 8 2 12 9 29 53 83 116 95 76 87 48 22 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 421 8 2 2 0 0 1 4 2 0 10 6 12 13 20 46 31 59 78 81 40 6
Demence (F00-F03) 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 8 19 33 43 80 83 54 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 197 0 0 0 0 2 1 13 18 33 28 25 25 18 15 12 6 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 133 0 0 0 0 8 19 24 20 21 8 12 5 3 8 2 1 0 1 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 752 0 0 1 5 48 85 99 84 111 80 56 60 47 39 21 11 5 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 691 0 0 0 12 31 25 19 39 58 65 61 82 87 79 64 32 23 12 2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 558 0 14 36 173 175 102 78 120 121 124 91 98 94 55 82 54 53 43 32 13 0
Alzheimerova nemoc (G30) 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 31 40 59 37 11 1
Roztroušená skleróza (G35) 31 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4 4 7 3 3 3 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 131 3 3 3 0 3 0 1 0 3 5 6 6 6 13 21 14 13 15 13 3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 9 8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 816 17 11 4 8 6 10 16 20 32 37 30 46 54 81 116 113 108 67 26 13 1
Katarakta (H25-H26, H28) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 18 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 2 2 2 4 2 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 4 4 9 2 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 9 21 23 40 52 46 35 4
Angina pectoris (I20) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 4 1 1 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 11 11 25 32 25 31 21 6 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 31 33 51 68 96 92 52 8
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 138 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 4 8 11 14 25 28 24 14 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 396 1 0 0 0 0 3 1 1 8 5 5 18 18 26 42 47 52 77 65 24 3
Selhání srdce (I50) 1 069 0 0 0 0 1 0 4 3 8 6 14 23 35 72 121 150 135 192 202 93 10
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 633 5 2 1 0 1 1 1 12 12 18 45 62 102 209 285 332 388 490 449 190 28
Ateroskleróza (I70) 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 39 55 107 221 155 164 145 153 59 6
Varixy dolních končetin (I83) 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 6 15 24 29 20 25 14 5 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 673 0 0 1 0 0 8 9 6 14 18 28 27 54 63 111 105 92 84 42 11 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 31 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 4 2 2 3 3 4 3 1 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 762 6 1 4 1 3 1 2 4 6 8 19 18 26 50 93 90 115 129 120 57 9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 128 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 10 13 17 35 27 14 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 3 1 0 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 334 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 11 40 68 72 44 52 28 9 1
Astma (J45-J46) 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2 4 1 4 2 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 119 21 17 4 17 11 7 9 17 12 21 35 48 74 114 195 202 158 100 47 10 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 56 1 1 3 0 0 0 1 2 0 3 1 0 5 6 9 5 5 10 4 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 8 21 17 18 18 19 3 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 124 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 3 6 11 15 16 20 18 15 9 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 24 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 2 1 1 2 5 1 1 2 1 1 1
Tříselná kýla (K40) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 6 4 3 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 9 20 16 13 6 8 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 98 0 0 1 3 7 4 16 7 10 5 5 5 8 3 7 5 6 3 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 4 6 5 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 177 3 0 1 1 1 2 0 2 1 3 1 8 14 16 21 32 24 19 22 5 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 89 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 6 17 16 12 20 8 0 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 38 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 5 3 3 4 3 5 5 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 104 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 6 6 5 13 15 14 15 7 12 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 113 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 13 18 21 20 12 10 2 3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 115 0 0 0 0 0 2 0 3 6 1 8 9 13 16 16 16 11 10 3 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 143 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 3 4 9 16 17 32 27 20 7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 111 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 5 6 15 23 15 23 12 6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 277 0 0 0 1 2 0 6 10 12 21 41 27 19 21 39 38 15 14 6 4 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 185 4 0 0 0 0 1 2 1 6 4 6 12 13 19 27 26 16 21 19 5 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 245 0 0 0 0 0 1 0 6 6 7 8 12 28 31 40 31 25 27 13 9 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 43 1 0 1 1 0 1 0 2 6 2 1 2 1 9 6 3 1 1 3 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 286 0 0 0 0 1 0 4 3 8 6 8 9 16 24 36 42 44 34 31 15 5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 18 24 32 19 14 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 10 23 21 13 15 8 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 207 2 0 1 2 1 1 2 2 5 3 5 5 5 22 20 33 33 33 21 10 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 28 1 1 0 0 0 1 2 1 1 3 1 2 2 2 3 2 4 1 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 233 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 4 15 9 39 43 60 25 21 8 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 71 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 9 3 6 10 5 10 11 5 4 0
Dorzalgie (M54) 357 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 4 7 13 18 24 42 62 84 67 26 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 35 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 1 3 4 6 3 7 2 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 223 1 0 1 4 0 0 4 5 3 7 6 10 12 28 22 32 29 25 21 12 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 93 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 5 7 9 16 7 11 9 12 5 1
Selhání ledvin (N17-N19) 385 0 2 0 1 0 0 3 2 5 7 3 10 19 24 54 84 58 50 46 13 4
Urolitiáza (N20-N23) 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 5 3 1 4 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 511 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 15 25 45 59 74 117 111 51 6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 1 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 6 3 3 4 1 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 187 0 0 0 0 4 11 50 68 42 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 95 0 0 0 0 3 11 31 33 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 16 0 0 0 0 2 1 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 59 0 0 0 0 0 4 19 16 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 018 1 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 152 114 6 7 2 5 3 0 0 0 1 0 0 2 4 4 1 0 1 0 0 2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 4 7 4 3 4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 1 9 3 2 2 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 771 5 4 0 0 4 0 4 2 5 7 11 18 20 42 69 87 113 154 156 60 10
Nitrolební poranění (S06) 344 2 1 0 4 2 8 6 4 9 16 20 19 17 25 24 38 32 59 40 16 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 56 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 4 3 5 9 12 5 8 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 78 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 5 3 7 9 19 19 10 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 877 1 16 1 4 0 1 0 2 3 8 3 15 26 63 95 192 272 408 516 222 29
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 387 0 0 0 0 0 1 7 11 11 15 11 14 34 42 35 57 59 40 38 12 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 669 0 0 4 8 19 19 31 40 47 42 41 71 65 87 123 159 185 295 282 137 14
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 136 0 4 1 5 6 4 3 1 10 10 3 9 10 21 15 13 10 7 3 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 56 0 0 0 1 4 1 5 0 3 10 6 3 2 5 8 1 2 2 2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 621 0 0 2 0 1 7 3 4 14 16 14 31 40 73 93 107 98 82 28 7 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 78 0 0 1 1 1 1 0 3 10 5 2 4 8 5 6 6 4 8 11 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 28 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 3 3 4 6 1 1 0 1 3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 676 0 2 7 1 3 1 7 11 19 56 64 125 189 273 322 297 173 98 22 6 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 692 5 2 5 5 11 12 51 57 71 55 70 92 118 212 296 338 366 402 357 151 16
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 36 900 1 729 151 134 297 395 401 603 719 874 956 972 1 431 1 893 2 909 4 132 4 402 4 286 4 706 3 984 1 715 211
Počet případů hospitalizace s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,5 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0,1 0,2 0 0,6 0,3 0,6 0,7 2,2 4,5 8,4 13 17,5 20,8 41,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,2 1,5 2,2 3,7 6,2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,6 1,8 1,1 0 0 0,4 0,5 0,4 0,5 1,2 0,4 1 0,4 0,8 0,4 0,1 0,4 0,6 0,9 3,7 2,1 0
Septikémie (A40-A41) 7,2 6,3 1,8 0,2 0,2 1,1 0,2 0,9 0,5 1 2,1 2,6 5,7 8,6 10 15,9 23,4 31,9 42,1 39,5 58,3 55,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 0,9 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,4 1,8 0,2 0 0,2 0 0,5 0,1 0,7 0,5 1 1 1,6 2 4,5 5,1 6,4 8,1 11,3 17,5 33,3 13,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,7 2,6 3,1 7,1 11,3 16,3 22,9 22,5 24,8 22,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 2 4,3 5,6 8,8 7,8 5,2 8 8,3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,7 1 1,5 3,5 5,8 6,2 13,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0,1 0,5 1,1 1,9 3,3 3,6 3,5 5,1 6,2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,4 0,3 0,5 2,1 0,9 0,8 2,1 4,3 2,9 2,1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,9 0,6 1,2 2,6 0,7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0,8 2,5 2,3 2,4 3 6,6 8,3 13,9
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 1,3 2,9 3,7 3 5,2 5,8 2,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 12,2 6,3 7,5 3,5 4,9 2,8 2,8 2,8 3 2,9 5,7 6 10,7 18,4 23 30,5 32,5 41,3 39,9 26,3 22,9 13,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0,6 0,4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,1 1,8 0 1,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,7 0,9 0,4 3 2,6 2 5,2 6,4 6,3 10 11,7 16,6 13,9
Anémie (D50-D64) 1,3 0 0,7 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,1 0 0,4 0,4 0,9 0,8 2,3 2,7 3,3 12,1 22,7 16,6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 1,8 0,2 1,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0 0,1 0 0,3 0,6 0,2 0,6 0,6 1 1,2 2,6 2,2 6,2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 6,1 1,8 0 0 0 0 0,3 0,4 1,1 0,2 1,3 1,3 4,2 8,3 11,6 16,8 18,5 22,9 37,7 35,1 45,8 27,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 7,2 0,5 0,3 0 0 0,2 0,6 0,3 0 1,1 0,9 1,7 2 2,8 6,6 6 17,8 33,8 59,2 83,2 83,6
Demence (F00-F03) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,5 1,1 2,7 6,4 13 34,7 60,7 112,4 55,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,9 0 0 0 0 0,4 0,2 1,9 2,5 3,8 3,1 3,5 3,6 2,8 2,1 1,7 1,2 0,3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1,3 0 0 0 0 1,7 3,3 3,5 2,7 2,4 0,9 1,7 0,7 0,5 1,1 0,3 0,2 0 0,4 0,7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 7,1 0 0 0,2 1 10,5 14,9 14,4 11,5 12,8 8,9 7,9 8,7 7,3 5,4 3 2,1 1,5 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 6,5 0 0 0 2,4 6,8 4,4 2,8 5,3 6,7 7,2 8,7 11,9 13,5 11 9,2 6,2 6,9 5,2 1,5 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 14,7 0 3,2 6,1 35,3 38,2 17,8 11,3 16,4 14 13,8 12,9 14,2 14,6 7,7 11,8 10,5 16 18,6 23,4 27,1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,4 6 12,1 25,6 27 22,9 13,9
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0,3 0,6 0,6 1 0,4 0,6 0,9 0,4 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 2,7 0,7 0,5 0 0,7 0 0,1 0 0,3 0,6 0,9 0,9 0,9 1,8 3 2,7 3,9 6,5 9,5 6,2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 1,2 3 6,6 16,6 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 7,7 15,2 2,5 0,7 1,6 1,3 1,7 2,3 2,7 3,7 4,1 4,3 6,7 8,4 11,3 16,8 22 32,5 29,1 19 27,1 13,9
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,6 1,7 1,5 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,1 0,1 0,8 1,2 3,9 1,5 2,1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,6 1,3 3 4,5 12,1 22,5 33,6 72,8 55,7
Angina pectoris (I20) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,6 0,8 1,2 0,4 0,7 2,1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,7 1,5 3,6 6,2 7,5 13,4 15,3 12,5 13,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,6 4,3 4,8 9,9 20,5 41,6 67,2 108,2 111,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,4 0,6 1,1 1,6 2,7 7,5 12,1 17,5 29,1 27,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,7 0,9 0 0 0 0 0,5 0,1 0,1 0,9 0,6 0,7 2,6 2,8 3,6 6,1 9,1 15,7 33,4 47,5 49,9 41,8
Selhání srdce (I50) 10,1 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,4 0,9 0,7 2 3,3 5,4 10 17,5 29,2 40,7 83,3 147,6 193,5 139,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 24,9 4,5 0,5 0,2 0 0,2 0,2 0,1 1,6 1,4 2 6,4 9 15,9 29,2 41,2 64,6 116,9 212,5 328,1 395,4 389,9
Ateroskleróza (I70) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1 5,7 8,6 14,9 31,9 30,2 49,4 62,9 111,8 122,8 83,6
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,1 0,9 2,1 3,5 5,6 6 10,8 10,2 10,4 13,9
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 6,4 0 0 0,2 0 0 1,4 1,3 0,8 1,6 2 4 3,9 8,4 8,8 16 20,4 27,7 36,4 30,7 22,9 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,3 0,9 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,6 1,2 1,3 0,7 4,2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 7,2 5,4 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 2,7 2,6 4 7 13,4 17,5 34,7 55,9 87,7 118,6 125,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 1,4 2,5 5,1 15,2 19,7 29,1 27,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,3 0 0,6 0,3 0 1,5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 3,2 0 1,1 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0,3 1,7 5,6 9,8 14 13,3 22,5 20,5 18,7 13,9
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,3 0,8 0,3 1,7 1,5 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,6 18,8 3,9 0,7 3,5 2,4 1,2 1,3 2,3 1,4 2,3 5 7 11,5 15,9 28,2 39,3 47,6 43,4 34,3 20,8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0 0,7 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 0,9 0,2 0,5 0 0 0 0,1 0,3 0 0,3 0,1 0 0,8 0,8 1,3 1 1,5 4,3 2,9 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,6 1,1 3 3,3 5,4 7,8 13,9 6,2 13,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,1 0,1 0,4 0,9 1,5 2,2 3,1 6 7,8 11 18,7 41,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,2 0 0 0 0,4 0 0 0,1 0 0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,7 0,2 0,3 0,9 0,7 2,1 13,9
Tříselná kýla (K40) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0 0,6 1,8 1,7 2,2 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,9 1,3 2,9 3,1 3,9 2,6 5,8 4,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,9 0 0 0,2 0,6 1,5 0,7 2,3 1 1,2 0,6 0,7 0,7 1,2 0,4 1 1 1,8 1,3 1,5 2,1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,8 1,2 2,6 3,7 2,1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 1,7 2,7 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0,3 0,1 0,3 0,1 1,2 2,2 2,2 3 6,2 7,2 8,2 16,1 10,4 13,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0,4 0,3 0,8 2,5 3,1 3,6 8,7 5,8 0 13,9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,4 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,4 0,8 0,4 0,4 0,8 0,9 2,2 3,7 2,1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,9 0,9 0,8 1,8 2,2 2,7 4,5 3 8,8 6,2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1 1,8 2,6 3,3 2,8 1,7 1,9 0,6 1,3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,7 0,1 1,1 1,3 2 2,2 2,3 3,1 3,3 4,3 2,2 2,1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,6 1,3 2,3 3,3 9,6 11,7 14,6 14,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1,1 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,8 0,8 2,2 4,5 4,5 10 8,8 12,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,6 0 0 0 0,2 0,4 0 0,9 1,4 1,4 2,3 5,8 3,9 3 2,9 5,6 7,4 4,5 6,1 4,4 8,3 13,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1,8 3,6 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,7 0,4 0,9 1,7 2 2,7 3,9 5,1 4,8 9,1 13,9 10,4 41,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0,7 0,8 1,1 1,7 4,4 4,3 5,8 6 7,5 11,7 9,5 18,7 13,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,9 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0,3 0,7 0,2 0,1 0,3 0,2 1,3 0,9 0,6 0,3 0,4 2,2 4,2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,7 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,4 0,9 0,7 1,1 1,3 2,5 3,3 5,2 8,2 13,3 14,7 22,7 31,2 69,6
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,1 2,6 4,7 9,6 8,2 10,2 8,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,8 1,4 4,5 6,3 5,6 11 16,6 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 1,8 0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,3 0,7 0,7 0,8 3,1 2,9 6,4 9,9 14,3 15,3 20,8 13,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0,9 0,2 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 1,2 0,4 0,7 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 2,2 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,1 0,3 0,6 2,2 1,4 5,4 6,2 11,7 7,5 9,1 5,8 4,2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 1,3 0,5 0,8 1,4 1 3 4,8 3,7 8,3 0
Dorzalgie (M54) 3,4 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1 2 2,5 3,5 8,2 18,7 36,4 49 54,1 55,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0,2 0,4 0,6 1,2 0,9 3 1,5 4,2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,1 0,9 0 0,2 0,8 0 0 0,6 0,7 0,3 0,8 0,9 1,4 1,9 3,9 3,2 6,2 8,7 10,8 15,3 25 13,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 0,9 1,8 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0,7 1,1 1,3 2,3 1,4 3,3 3,9 8,8 10,4 13,9
Selhání ledvin (N17-N19) 3,6 0 0,5 0 0,2 0 0 0,4 0,3 0,6 0,8 0,4 1,4 3 3,3 7,8 16,3 17,5 21,7 33,6 27,1 55,7
Urolitiáza (N20-N23) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,3 1 0,9 0,4 2,9 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,4 2,3 3,5 6,5 11,5 22,3 50,7 81,1 106,1 83,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 1,2 0,4 0,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,9 0,6 0,9 1,7 0,7 2,1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0,7 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0 2,1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,9 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,8 0 0 0 0 0,9 1,9 7,3 9,3 4,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,9 0 0 0 0 0,7 1,9 4,5 4,5 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,2 0 0 0 0 0,4 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 0,6 0 0 0 0 0 0,7 2,8 2,2 1,8 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 9,6 911,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 95,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,4 102,1 1,4 1,2 0,4 1,1 0,5 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,6 0,6 0,2 0 0,4 0 0 27,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,4 0,6 0,4 1,5 2,1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,3 0,4 0,8 2,1 1,7 2,2 8,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,6 0,1 1,8 0,9 0,9 1,5 2,1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,3 4,5 0,9 0 0 0,9 0 0,6 0,3 0,6 0,8 1,6 2,6 3,1 5,9 10 16,9 34,1 66,8 114 124,9 139,3
Nitrolební poranění (S06) 3,3 1,8 0,2 0 0,8 0,4 1,4 0,9 0,5 1 1,8 2,8 2,8 2,6 3,5 3,5 7,4 9,6 25,6 29,2 33,3 27,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0,5 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0 0,1 0 0 0,2 0,6 0,4 1 2,7 5,2 3,7 16,6 13,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,7 0,4 1,4 2,7 8,2 13,9 20,8 13,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 17,8 0,9 3,6 0,2 0,8 0 0,2 0 0,3 0,3 0,9 0,4 2,2 4 8,8 13,7 37,4 82 176,9 377,1 462 403,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,7 0 0 0 0 0 0,2 1 1,5 1,3 1,7 1,6 2 5,3 5,9 5,1 11,1 17,8 17,3 27,8 25 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 15,8 0 0 0,7 1,6 4,1 3,3 4,5 5,5 5,4 4,7 5,8 10,3 10,1 12,1 17,8 30,9 55,8 127,9 206,1 285,1 195
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 1,3 0 0,9 0,2 1 1,3 0,7 0,4 0,1 1,2 1,1 0,4 1,3 1,6 2,9 2,2 2,5 3 3 2,2 2,1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0 0 0,2 0,9 0,2 0,7 0 0,3 1,1 0,9 0,4 0,3 0,7 1,2 0,2 0,6 0,9 1,5 2,1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 5,9 0 0 0,3 0 0,2 1,2 0,4 0,5 1,6 1,8 2 4,5 6,2 10,2 13,4 20,8 29,5 35,6 20,5 14,6 13,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,7 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,4 1,2 0,6 0,3 0,6 1,2 0,7 0,9 1,2 1,2 3,5 8 4,2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 0,1 0,2 0 0,4 2,2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3,5 326,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15,9 0 0,5 1,2 0,2 0,7 0,2 1 1,5 2,2 6,2 9,1 18,1 29,4 38,1 46,5 57,8 52,1 42,5 16,1 12,5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 25,5 4,5 0,5 0,8 1 2,4 2,1 7,4 7,8 8,2 6,1 9,9 13,3 18,4 29,6 42,8 65,8 110,3 174,3 260,9 314,2 222,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 349,3 1 548,5 34,3 22,6 60,6 86,2 70,1 87,7 98 100,8 106,5 137,9 207,4 294,7 406 597 856,7 1 291,6 2 040,6 2 911,4 3 569,1 2 938,3
Podíl hospitalizací s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,6% 1,1% 0,0% 2,7% 1,0% 1,6% 1,4% 3,0% 4,0% 4,2% 4,2% 4,8% 5,0% 11,5%
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 0,5% 0,2% 1,0% 1,0% 1,5% 2,0% 0,0%
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 18,6% 66,7% 45,5% 0,0% 0,0% 40,0% 18,8% 12,0% 21,1% 45,5% 13,3% 24,1% 8,3% 22,7% 14,3% 3,3% 8,3% 9,1% 18,2% 35,7% 25,0% 0,0%
Septikémie (A40-A41) 6,3% 6,1% 3,3% 0,7% 0,9% 3,7% 1,3% 5,7% 3,1% 5,2% 8,2% 6,3% 10,2% 8,3% 6,4% 6,9% 6,4% 6,7% 6,4% 5,0% 6,3% 6,9%
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 17,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 11,1% 10,0% 28,6% 6,7% 25,0% 18,2% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,4% 0,4% 0,8% 0,8% 1,0% 1,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,9% 2,3% 4,4% 1,4%
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 1,8% 1,2% 2,1% 1,7% 2,3% 2,4% 2,6% 3,2% 3,3% 4,2% 4,9% 0,0%
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,3% 1,5% 1,8% 1,5% 2,0% 2,3% 1,8% 4,1% 8,5% 0,0%
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 2,0% 0,5% 0,8% 0,3% 0,2% 0,5% 0,4% 0,5% 0,9% 1,1% 1,2% 2,6%
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 1,2% 1,4% 1,8% 3,4% 8,1% 0,0%
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 1,0% 0,5% 0,6% 1,9% 0,6% 0,6% 1,7% 4,4% 2,5% 3,6% 0,0%
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 2,1% 1,2% 0,5% 0,4% 1,2% 0,7% 1,5% 4,5% 1,8% 0,0% 0,0%
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,4% 0,9% 0,8% 1,0% 1,6% 3,9% 6,7% 20,0%
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,6% 0,5% 0,8% 1,1% 0,9% 0,7% 1,1% 1,4% 0,8% 0,0%
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2,5% 5,3% 4,8% 3,6% 4,7% 2,6% 3,9% 3,8% 3,3% 2,3% 2,9% 2,0% 2,3% 2,6% 2,2% 2,2% 2,1% 2,6% 2,9% 2,4% 3,0% 2,9%
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Leiomyom dělohy (D25) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 0,7% 0,4% 0,0% 1,8% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,4% 0,1% 0,9% 0,6% 0,4% 0,8% 0,8% 0,8% 1,5% 1,9% 3,2% 4,3%
Anémie (D50-D64) 1,3% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,3% 2,8% 0,6% 0,0% 1,0% 0,9% 1,3% 0,9% 1,3% 1,0% 0,7% 1,6% 2,3% 1,4% 0,0%
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,2% 2,0% 0,3% 2,4% 0,6% 1,3% 2,1% 2,1% 0,0% 0,8% 0,0% 1,3% 1,8% 0,5% 1,1% 0,8% 1,1% 1,0% 1,7% 1,2% 3,3% 0,0%
Diabetes mellitus (E10-E14) 3,3% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,8% 2,0% 0,5% 1,7% 1,1% 2,8% 3,5% 4,0% 4,3% 3,8% 3,9% 4,9% 4,4% 7,0% 4,4%
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1,1% 0,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,0% 0,6% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8% 1,6% 1,1% 2,1% 2,6% 2,9% 2,9% 2,3%
Demence (F00-F03) 14,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 33,3% 11,1% 14,3% 11,4% 12,9% 12,3% 15,9% 14,7% 21,0% 12,9%
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 2,3% 2,7% 3,4% 2,7% 2,7% 2,8% 2,3% 2,5% 2,9% 2,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 4,4% 5,5% 4,7% 6,1% 3,9% 8,6% 3,9% 3,6% 7,8% 3,1% 2,1% 0,0% 2,6% 4,8% 0,0% 0,0%
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 20,5% 0,0% 0,0% 33,3% 17,9% 30,0% 26,2% 24,1% 17,4% 21,1% 17,8% 17,6% 19,6% 21,7% 21,1% 17,4% 15,9% 19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 23,2% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 26,1% 27,2% 16,0% 23,8% 24,0% 22,6% 22,4% 22,3% 26,0% 28,3% 26,2% 20,8% 21,3% 18,2% 7,4% 0,0% 0,0%
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9,9% 0,0% 2,6% 3,3% 11,6% 10,6% 11,0% 9,3% 13,2% 11,9% 11,8% 10,5% 11,9% 12,7% 9,1% 11,8% 9,0% 9,5% 7,6% 7,6% 7,6% 0,0%
Alzheimerova nemoc (G30) 14,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 8,9% 11,0% 17,1% 14,2% 16,9% 13,5% 12,1% 9,1%
Roztroušená skleróza (G35) 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 1,1% 1,3% 2,2% 1,5% 3,8% 13,6% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Epilepsie (G40, G41) 0,8% 1,1% 0,3% 0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 1,2% 1,9% 1,5% 1,7% 2,6% 3,1% 2,6% 0,0%
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,4% 0,7% 1,4% 3,7% 0,0%
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,3% 5,5% 2,1% 0,5% 0,8% 0,6% 1,2% 1,6% 1,5% 1,6% 1,4% 1,2% 1,6% 1,7% 2,1% 2,9% 3,6% 5,0% 5,1% 4,4% 8,8% 7,1%
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 1,3% 0,5% 1,3% 0,0%
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,4% 0,6% 1,1% 1,1% 2,0% 2,6% 3,1% 6,3% 7,0%
Angina pectoris (I20) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,1% 0,3% 1,2% 0,0%
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,6% 0,9% 0,9% 1,3% 1,4% 1,1% 1,7%
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,9% 0,6% 1,1% 1,9% 4,0% 7,4% 14,6% 18,2%
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,5% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,4% 0,7% 0,7% 0,9% 0,8% 1,0% 2,0% 2,6% 3,4% 5,6% 6,9%
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 0,8% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,4% 0,3% 1,3% 0,6% 0,4% 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 1,4% 1,8% 2,1% 2,3%
Selhání srdce (I50) 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 7,7% 3,8% 5,3% 2,1% 2,7% 2,4% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 1,9% 2,4% 2,9% 3,2% 2,1%
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5,5% 15,2% 8,7% 3,7% 0,0% 2,1% 1,0% 0,7% 5,3% 2,9% 2,2% 4,2% 3,8% 4,0% 4,7% 4,4% 4,6% 5,4% 6,9% 8,2% 8,1% 10,1%
Ateroskleróza (I70) 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 4,3% 1,9% 3,9% 2,8% 2,9% 4,2% 3,4% 5,3% 6,5% 9,8% 11,2% 5,7%
Varixy dolních končetin (I83) 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,9% 1,7% 3,9% 4,2% 8,4% 7,0% 7,4% 12,5%
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,9% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 1,7% 1,6% 0,9% 1,7% 1,6% 2,2% 1,7% 2,4% 1,8% 2,3% 2,1% 2,1% 2,6% 2,0% 1,6% 0,0%
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,3% 0,8% 1,7% 0,7% 0,6% 0,8% 0,8% 1,4% 1,1% 0,5% 2,8% 0,0%
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,5% 0,8% 0,1% 0,5% 0,4% 1,1% 0,5% 0,8% 1,1% 1,2% 1,4% 2,8% 2,0% 1,9% 2,3% 2,9% 2,5% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 2,7%
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6% 0,4% 1,2% 1,4% 1,4% 2,4% 2,1% 2,1% 1,7%
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,1% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 0,4% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0%
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,0% 1,7% 2,0% 2,2% 1,8% 2,8% 2,4% 2,5% 2,7%
Astma (J45-J46) 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,8% 0,4% 0,6% 1,2% 0,4% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0%
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 6,1% 13,0% 9,3% 3,4% 12,7% 5,1% 2,9% 3,3% 6,3% 3,0% 4,1% 5,6% 6,3% 5,8% 5,4% 6,4% 6,7% 7,2% 6,5% 4,7% 3,0% 0,0%
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,4% 0,0% 0,9% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0%
Nemoci jícnu (K20-K23) 1,2% 0,4% 1,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,8% 0,0% 1,4% 0,5% 0,0% 1,7% 1,4% 1,9% 1,1% 1,4% 2,7% 1,5% 0,0% 0,0%
Peptický vřed (K25-K28) 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 0,4% 1,4% 0,9% 1,3% 2,7% 2,1% 2,6% 2,8% 3,4% 1,4% 3,7%
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,6% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8% 0,9% 1,1% 1,0% 1,2% 1,8% 3,8%
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 1,2% 0,3% 0,5% 1,6% 1,6% 4,2% 16,7%
Tříselná kýla (K40) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,8% 0,0% 0,0%
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,9% 0,9% 1,3% 1,1% 2,9% 2,2% 0,0%
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1,6% 0,0% 0,0% 0,9% 0,6% 0,8% 0,7% 2,5% 1,3% 2,0% 1,0% 1,7% 1,9% 3,7% 1,3% 2,7% 2,7% 4,7% 3,4% 3,6% 5,3% 0,0%
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,4% 1,0% 1,3% 1,5% 2,3% 2,6% 1,3% 0,0%
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2,1% 3,5% 0,0% 0,9% 2,1% 2,3% 2,1% 0,0% 1,5% 0,4% 1,1% 0,3% 1,9% 2,4% 2,1% 2,1% 2,9% 2,5% 2,1% 3,1% 1,7% 1,7%
Divertikulární nemoc střeva (K57) 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,9% 0,7% 0,4% 0,8% 1,8% 1,9% 1,6% 2,7% 1,8% 0,0% 6,7%
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,3% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 1,0% 1,5% 0,9% 0,0%
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,2% 2,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,9% 1,5% 3,2% 1,9% 1,2% 1,9% 1,4% 1,2% 1,5% 0,8% 1,9% 1,3% 0,0%
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 1,2% 3,3% 2,8% 3,3% 3,3% 2,6% 2,1% 3,7% 2,4% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 1,9% 3,2% 0,4% 2,4% 2,7% 2,5% 2,5% 2,1% 2,9% 2,8% 5,0% 3,1% 2,9% 0,0%
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 1,1% 1,4% 1,6% 1,5% 0,0%
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,9% 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,7% 1,3% 1,9% 1,5% 2,4% 2,0% 2,3% 0,0%
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 1,7% 0,0% 1,7% 2,0% 1,4% 2,1% 4,1% 2,5% 1,8% 1,9% 3,1% 4,0% 2,2% 2,5% 1,7% 3,0% 4,5%
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 2,1% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,2% 0,5% 2,1% 1,3% 2,0% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,5% 1,7% 2,4% 2,7% 1,7% 5,9%
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,5% 1,9% 3,9% 3,6% 3,9% 3,6% 3,9% 5,2% 4,0% 5,3% 3,7%
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6% 0,5% 0,0% 0,8% 0,7% 0,0% 0,3% 0,0% 0,8% 1,5% 0,5% 0,3% 0,4% 0,2% 1,5% 0,9% 0,6% 0,3% 0,3% 1,3% 2,7% 0,0%
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,8% 1,0% 2,2% 1,5% 2,3% 2,3% 3,7% 4,4% 5,0% 5,9% 7,7% 6,7% 7,1% 8,3% 19,2%
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,6% 1,1% 1,5% 4,0% 7,0% 0,0%
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 1,0% 5,2% 20,0% 0,0%
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,0% 14,3% 0,0% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 1,0% 1,0% 2,2% 3,5% 5,8% 6,4% 8,8% 10,0%
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,5% 7,7% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 2,5% 1,4% 0,9% 2,3% 0,8% 1,6% 1,4% 0,8% 1,3% 1,2% 3,6% 1,9% 4,8% 0,0% 0,0%
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 4,0% 0,0% 0,8% 1,2% 1,1% 3,1% 1,5% 5,2% 4,5% 7,5% 4,4% 7,3% 7,3% 7,1% 0,0%
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,3% 1,1% 2,0% 2,5% 13,8% 0,0%
Dorzalgie (M54) 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,7% 1,1% 1,7% 2,8% 4,0% 5,5% 9,5%
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 3,8% 2,2% 7,7% 0,0%
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,8% 9,1% 0,0% 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 1,6% 1,5% 0,6% 0,9% 0,8% 1,0% 1,2% 2,4% 1,7% 2,4% 2,6% 3,0% 4,0% 8,1% 5,0%
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 0,5% 0,2% 0,1% 0,4% 0,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 0,7% 0,6% 0,9% 0,4% 0,8% 0,8% 1,7% 2,1% 3,1%
Selhání ledvin (N17-N19) 3,3% 0,0% 7,7% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 2,9% 1,3% 2,3% 2,1% 0,8% 1,7% 2,7% 2,1% 3,1% 4,7% 3,9% 3,5% 4,9% 3,6% 6,7%
Urolitiáza (N20-N23) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 1,4% 0,0% 0,0%
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,9% 1,0% 1,3% 1,5% 1,9% 2,9% 3,2% 3,2% 2,2%
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 0,3% 0,5% 1,1% 0,6% 3,7% 0,0%
Nemoci prsu (N60-N64) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0%
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,0% 3,0% 0,0%
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Lékařský potrat (O04) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,5% 0,8% 0,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,9% 1,3% 1,4% 1,2% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní porody (O81-O84) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,3% 4,7% 0,3% 0,2% 0,2% 0,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 1,1% 1,9% 2,8% 1,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 5,6%
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,8% 0,0%
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,6% 1,2% 0,7% 0,7% 2,3% 0,0%
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,0% 0,9% 0,2% 1,7% 0,8% 0,7% 1,4% 2,0% 0,0%
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,2% 0,4% 0,4% 0,7% 0,9% 0,8% 1,2% 1,5% 1,7% 2,5% 3,5% 4,7% 4,5% 5,2%
Nitrolební poranění (S06) 1,2% 0,9% 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 1,0% 1,4% 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 2,1% 2,1% 3,4% 3,0% 2,6% 1,9%
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 0,6% 1,0% 1,9% 2,3% 1,1% 3,2% 2,0%
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 0,6% 0,4% 1,0% 1,9% 5,0% 8,3% 13,2% 8,3%
Zlomenina kosti stehenní (S72) 7,2% 5,6% 14,8% 1,2% 4,9% 0,0% 1,1% 0,0% 1,7% 2,4% 4,1% 1,3% 3,6% 3,9% 4,7% 4,7% 6,7% 7,6% 7,9% 9,4% 8,2% 6,4%
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,2% 1,7% 1,2% 1,5% 1,2% 1,5% 3,5% 3,8% 3,4% 7,1% 10,7% 11,1% 16,6% 12,5% 0,0%
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,7% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 1,6% 1,6% 2,0% 2,7% 3,9% 4,9% 7,6% 8,4% 9,8% 6,6%
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,8% 0,0% 0,4% 0,7% 5,6% 5,9% 3,5% 2,6% 0,9% 6,5% 7,0% 2,3% 9,2% 9,1% 15,3% 14,7% 14,3% 17,9% 18,4% 9,1% 10,0% 0,0%
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,2% 1,1% 0,0% 0,6% 1,8% 1,4% 0,9% 0,6% 1,6% 2,8% 0,4% 0,9% 1,0% 1,4% 1,8% 0,0%
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 4,1% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,7% 3,5% 1,3% 1,3% 2,9% 2,7% 2,2% 4,0% 3,8% 4,4% 3,9% 4,3% 5,4% 6,7% 4,9% 6,0% 4,8%
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5,0% 0,0% 0,0% 5,3% 2,4% 1,4% 1,4% 0,0% 2,8% 6,1% 3,0% 1,7% 3,0% 6,3% 3,5% 5,8% 8,7% 8,9% 23,5% 28,9% 40,0% 0,0%
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,7% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,7% 0,6% 0,0% 0,5% 0,9% 1,7% 1,4% 1,8% 2,2% 0,4% 0,5% 0,0% 0,8% 3,1% 0,0% 0,0%
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Řízení antikoncepce (Z30) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,0% 0,0% 0,5% 2,0% 0,3% 1,0% 0,4% 1,7% 2,1% 2,2% 4,4% 4,0% 5,3% 5,6% 5,3% 5,0% 5,4% 5,8% 10,0% 8,0% 16,7% 0,0%
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1,7% 0,5% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 1,2% 1,6% 1,7% 2,3% 2,7% 3,3% 4,8% 8,0% 13,9% 20,1% 16,5%
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Počet případů hospitalizace celkem 1,7% 1,2% 0,3% 0,3% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,5% 1,7% 1,9% 2,2% 2,7% 3,6% 4,5% 5,1% 4,2%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)