Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

10.8 Přežití pacientů se zhoubnými nádory

Diagnóza novotvaru Pozorované 5leté přežití [% (95% interval spolehlivosti)] Relativní 5leté přežití [% (95% interval spolehlivosti)]
všichni pacienti protinádorově léčení pacienti všichni pacienti protinádorově léčení pacienti
dutina ústní a hltan (C00–C14) 39,4 (38,0–40,8) 43,4 (41,9–44,9) 45,6 (44,0–47,2) 50,0 (48,2–51,7)
jícen (C15) 10,3 (9,1–11,7) 14,5 (12,6–16,6) 11,9 (10,4–13,5) 16,6 (14,4–19,0)
žaludek (C16) 16,5 (15,6–17,4) 25,9 (24,5–27,4) 20,1 (19,0–21,2) 31,0 (29,2–32,7)
tlusté střevo a konečník (C18–C21) 44,4 (43,8–44,9) 51,0 (50,3–51,6) 54,3 (53,6–55,1) 62,0 (61,2–62,8)
játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) 4,1 (3,5–4,8) 11,5 (9,5–13,7) 4,8 (4,0–5,6) 13,3 (11,0–15,9)
žlučník a žlučové cesty (C23,C24) 7,7 (6,9–8,5) 15,5 (13,8–17,2) 9,0 (8,1–10,0) 18,0 (16,1–20,1)
slinivka břišní (C25) 4,1 (3,7–4,5) 7,4 (6,4–8,4) 4,7 (4,3–5,3) 8,3 (7,2–9,5)
hrtan (C32) 45,4 (43,2–47,6) 49,3 (46,9–51,7) 52,4 (49,8–54,9) 56,7 (54,0–59,4)
průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) 9,1 (8,8–9,5) 13,7 (13,1–14,2) 10,5 (10,1–11,0) 15,7 (15,0–16,3)
melanom kůže (C43) 72,4 (71,3–73,5) 73,1 (72,0–74,2) 84,0 (82,6–85,2) 84,7 (83,4–86,0)
pojivové a měkké tkáně (C47,C49) 48,0 (44,7–51,2) 52,5 (49,0–55,9) 55,4 (51,5–59,1) 60,5 (56,4–64,4)
prs – ženy (C50) 74,9 (74,3–75,5) 77,7 (77,1–78,3) 84,0 (83,3–84,6) 86,6 (86,0–87,3)
hrdlo děložní – cervicis uteri (C53) 64,7 (63,3–66,1) 69,6 (68,1–71,0) 67,6 (66,1–69,0) 72,5 (70,9–74,0)
děloha (C54,C55) 71,5 (70,4–72,6) 75,2 (74,1–76,3) 80,4 (79,1–81,6) 84,1 (82,8–85,3)
vaječník (C56) 39,2 (37,8–40,6) 46,7 (45,1–48,3) 42,3 (40,8–43,8) 50,2 (48,5–52,0)
předstojná žláza – prostata (C61) 69,7 (69,1–70,4) 72,6 (71,9–73,3) 87,7 (86,8–88,5) 90,1 (89,2–90,9)
varle (C62) 92,0 (90,6–93,2) 92,4 (91,1–93,6) 93,4 (91,9–94,5) 93,8 (92,4–94,9)
ledvina (C64) 54,9 (53,9–55,9) 65,7 (64,6–66,7) 64,0 (62,9–65,2) 75,6 (74,4–76,8)
močový měchýř (C67) 52,9 (51,8–54,0) 56,8 (55,6–57,9) 66,4 (65,0–67,8) 71,1 (69,6–72,5)
mozek a mícha (C70–C72) 15,9 (14,8–17,0) 19,8 (18,4–21,3) 16,6 (15,4–17,8) 20,6 (19,1–22,2)
štítná žláza (C73) 89,1 (88,0–90,1) 91,3 (90,2–92,3) 94,4 (93,1–95,5) 96,6 (95,3–97,5)
Hodgkinův lymfom (C81) 78,1 (75,4–80,5) 82,0 (79,2–84,4) 81,5 (78,7–84,0) 85,3 (82,4–87,8)
non–Hodgkinův lymfom (C82–C85,C96) 52,0 (50,5–53,4) 57,6 (56,0–59,2) 59,6 (57,9–61,2) 65,6 (63,7–67,4)
mnohočetný myelom (C90) 30,8 (28,6–33,0) 34,7 (31,9–37,5) 35,6 (33,1–38,1) 39,9 (36,7–43,1)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru