Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 443 105 10 047 20 722 13 736 8 777 11 753 10 339 8 813 10 176 11 385 12 331 12 941 15 352 23 488 35 062 46 400 46 554 47 176 48 618 33 793 14 281 1 361
II. Novotvary 1 070 623 1 999 5 714 5 144 5 797 5 840 6 070 8 432 12 482 26 288 39 938 50 307 64 774 91 467 149 295 184 340 164 234 111 127 83 517 40 103 12 404 1 351
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 100 947 1 154 1 890 1 988 1 075 1 275 977 1 095 933 1 546 2 235 3 398 3 167 4 780 6 577 10 382 13 373 13 437 15 019 11 682 4 505 459
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 407 613 5 306 17 204 10 627 6 572 6 381 5 110 5 376 6 268 8 700 11 142 12 546 17 302 22 947 34 481 46 265 45 140 41 148 46 978 38 275 17 671 2 174
V. Poruchy duševní a poruchy chování 419 132 345 2 697 10 006 18 831 27 985 24 464 28 487 31 293 37 506 33 948 29 930 30 467 29 851 22 612 20 669 17 226 13 991 17 357 14 745 5 918 804
VI. Nemoci nervové soustavy 342 574 5 091 6 655 8 177 8 416 8 598 7 593 7 238 8 365 12 858 15 346 15 110 20 092 24 023 31 084 38 752 36 135 32 517 32 342 18 615 5 017 550
VII. Nemoci oka a očních adnex 68 385 605 1 980 2 746 1 418 1 086 958 1 158 1 198 1 778 2 174 2 514 3 191 5 061 6 716 9 283 9 306 7 186 6 112 2 918 885 112
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 80 043 1 219 4 103 3 667 2 200 1 851 1 904 1 898 2 539 3 754 4 329 4 541 5 642 6 278 7 573 8 506 7 491 5 600 4 431 1 845 632 40
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 074 296 843 843 2 103 3 000 4 764 5 250 7 367 11 363 20 139 32 589 41 698 68 647 111 573 189 820 290 809 307 727 293 662 322 905 249 513 97 887 11 794
X. Nemoci dýchací soustavy 991 689 31 168 56 643 34 624 11 847 15 687 14 417 12 614 13 923 20 623 20 634 20 223 31 460 46 727 82 402 115 189 119 944 107 025 113 952 80 269 37 515 4 803
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 108 535 5 947 9 979 16 124 19 295 24 079 25 112 27 876 34 740 47 930 55 407 54 615 67 847 81 061 110 009 129 816 117 744 95 455 95 361 64 651 22 500 2 987
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 226 032 1 935 3 886 3 636 3 375 6 449 7 598 7 288 7 192 9 791 10 791 9 934 12 913 16 875 21 551 27 158 22 317 17 127 18 693 11 803 5 302 418
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 912 363 404 2 402 4 648 9 488 14 391 10 356 13 540 19 388 32 596 42 654 47 237 63 145 81 295 103 716 129 548 125 394 94 686 69 592 37 529 9 810 544
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 768 674 7 187 8 714 6 938 6 140 13 924 16 617 20 958 23 499 30 935 36 541 36 419 39 145 45 356 66 053 89 490 87 362 74 894 78 323 55 651 21 573 2 955
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 636 025 0 0 0 150 17 872 81 657 186 483 209 916 114 789 23 770 1 277 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 193 839 193 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 59 942 20 471 10 002 9 898 4 091 3 276 1 338 1 112 1 540 972 1 250 938 826 1 069 1 159 1 114 392 311 44 34 29 76
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 329 474 8 960 12 156 8 417 11 891 13 389 5 571 5 546 6 190 8 498 9 489 10 028 11 341 15 594 23 748 31 730 33 247 33 095 37 659 31 348 10 257 1 320
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 210 653 5 490 19 756 18 076 22 029 27 924 30 910 33 646 32 807 44 132 45 528 45 218 53 477 64 129 82 188 102 522 111 168 115 789 148 960 137 228 62 043 7 633
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 751 638 396 204 5 617 7 418 6 808 11 686 29 247 59 867 85 475 83 239 57 394 48 004 68 653 97 989 143 130 185 672 180 116 131 582 90 830 46 040 15 411 1 256
XXII. Kódy pro speciální účely 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 195 588 698 214 190 963 167 973 151 200 218 210 285 488 438 794 519 287 517 459 457 490 446 878 577 552 769 569 1 117 176 1 467 645 1 444 870 1 235 808 1 230 693 876 042 343 640 40 637
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 62 589 0 49 0 0 272 1 026 1 465 1 378 2 717 2 584 5 734 4 126 5 530 4 445 4 787 5 429 7 055 8 176 5 118 2 353 345
nemocných (LDN) II. Novotvary 141 766 0 0 0 0 0 19 10 170 248 747 1 949 3 805 9 521 15 074 19 113 22 844 22 249 25 014 16 343 3 996 664
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 595 0 28 84 56 0 0 31 30 0 92 286 187 759 459 989 1 260 1 393 2 383 2 923 1 635 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 116 711 0 0 0 0 0 0 54 257 111 739 554 4 837 4 685 7 029 12 237 14 824 17 564 22 482 20 135 9 623 1 580
V. Poruchy duševní a poruchy chování 123 373 0 0 0 0 0 0 77 206 1 681 1 064 2 327 3 682 6 663 6 894 8 747 13 245 14 160 26 340 24 159 12 428 1 700
VI. Nemoci nervové soustavy 175 485 0 0 0 0 12 327 812 1 035 2 952 3 769 3 730 6 070 10 713 14 274 18 204 25 270 27 848 30 385 22 638 7 209 237
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 662 0 0 0 0 0 0 0 0 10 49 0 24 18 49 87 26 752 223 243 98 83
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 903 0 112 35 0 0 0 0 0 0 2 0 0 31 149 46 308 340 448 280 152 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 972 061 0 0 0 0 0 82 136 268 1 082 2 270 8 046 13 303 26 354 55 471 92 535 99 877 137 707 208 594 207 618 105 180 13 538
X. Nemoci dýchací soustavy 274 425 136 8 907 9 149 2 825 93 416 227 409 873 1 848 4 122 7 573 17 258 23 883 36 745 35 249 34 101 41 973 31 919 14 988 1 731
XI. Nemoci trávicí soustavy 87 710 0 0 0 0 0 1 137 101 400 845 1 793 3 931 3 903 8 143 8 952 10 766 10 803 13 826 16 213 7 585 311
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45 165 0 169 127 140 0 30 279 122 689 724 806 930 3 675 4 039 5 871 6 332 5 970 7 720 5 113 2 286 143
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 260 970 0 0 0 0 13 277 261 532 1 434 2 300 3 966 7 695 12 421 18 872 30 997 36 870 39 182 51 956 36 803 15 015 2 376
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 92 417 0 0 0 0 0 0 7 29 141 255 547 1 513 1 900 5 014 7 130 9 847 15 031 21 857 19 977 8 590 579
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 57 178 0 30 10 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 86 610 0 28 0 64 112 15 0 73 552 172 277 2 225 2 451 2 981 6 339 6 396 13 711 20 793 19 867 9 534 1 020
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 517 036 0 0 0 0 394 381 1 101 1 194 7 878 4 214 5 757 9 862 15 470 23 688 33 993 48 302 66 509 111 282 122 711 57 901 6 399
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 157 693 0 0 0 0 123 267 516 273 760 780 2 663 3 026 6 308 11 883 14 812 18 278 21 969 34 394 24 646 14 293 2 702
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 130 514 136 9 293 9 395 3 085 1 019 2 841 5 113 6 077 21 528 22 522 42 557 72 846 127 838 202 347 301 614 355 133 436 344 627 846 576 706 272 866 33 408
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0
II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 937 546 0 588 22 326 69 131 132 448 170 300 231 947 259 226 258 739 283 237 271 164 268 946 273 936 193 551 157 723 103 007 88 722 76 013 56 565 18 200 1 777
VI. Nemoci nervové soustavy 238 269 0 0 0 0 0 0 30 707 4 015 2 668 742 4 405 5 162 12 775 23 626 30 689 34 652 64 406 41 259 11 589 1 544
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 77 82 135 58 143 18 989 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 79 0 0 7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 160 0 0 0 0 0 0 0 0 85 301 436 626 1 044 560 1 141 1 816 921 1 389 841 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 59 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 101 0 0 0 21 0 0 27 0 28 0 0 0 0 6 16 0 3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 186 947 0 588 22 326 69 152 132 449 170 300 232 004 259 947 262 885 286 206 272 344 273 997 280 264 206 974 182 641 135 649 124 441 142 009 99 661 29 789 3 321
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 13 977 0 4 65 0 21 416 72 541 951 798 524 1 709 1 826 1 411 1 401 1 300 934 1 222 717 65 0
II. Novotvary 89 498 0 6 88 56 145 74 108 133 585 861 1 731 2 804 5 052 10 570 13 180 13 464 11 837 13 747 9 881 4 905 271
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 008 0 182 238 115 0 0 0 4 4 16 34 0 6 9 64 110 0 220 6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 641 0 183 2 379 8 492 1 563 3 8 40 62 19 106 113 380 405 681 964 620 616 926 81 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 475 0 168 101 118 192 770 847 539 1 793 1 151 1 064 2 192 2 555 1 737 1 685 979 1 591 1 578 709 1 384 322
VI. Nemoci nervové soustavy 150 716 22 3 658 3 280 3 524 3 623 7 144 6 824 5 843 8 274 9 650 10 265 10 216 13 200 16 546 15 956 12 998 8 074 5 982 2 660 2 827 150
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 335 0 514 4 884 727 0 0 0 3 4 17 23 35 34 24 8 6 53 1 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 276 0 52 91 15 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 90 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 136 868 0 0 0 0 35 408 264 637 1 334 2 282 4 676 8 175 10 293 16 879 22 677 21 732 18 501 13 725 9 534 4 674 1 042
X. Nemoci dýchací soustavy 127 840 61 21 164 38 777 19 682 3 459 136 84 421 159 479 1 085 1 705 2 829 5 380 8 464 7 139 6 406 5 475 3 128 1 575 232
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 973 0 102 244 32 123 40 77 105 146 234 184 267 302 326 661 651 389 539 186 365 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 088 0 535 492 216 115 5 12 19 8 21 66 33 873 81 181 187 80 76 80 8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 298 402 1 522 1 814 3 505 2 104 1 613 3 200 4 893 8 422 12 610 16 337 23 765 31 877 38 165 45 406 43 277 31 215 20 638 7 642 1 237 159
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 419 0 0 0 0 13 25 18 22 30 85 27 45 33 40 159 488 152 570 540 172 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 420 39 1 270 1 092 374 177 99 82 35 80 74 9 46 1 40 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 932 0 1 510 690 201 54 6 102 46 153 206 328 326 897 950 1 277 1 995 1 614 1 840 1 126 477 134
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 67 987 0 129 232 385 1 105 1 745 1 517 1 892 2 227 3 324 2 955 3 058 4 177 6 335 6 422 8 115 8 269 7 818 5 964 2 258 60
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 189 123 2 47 18 56 465 1 323 2 596 7 159 8 528 5 441 5 147 6 960 15 010 21 941 33 096 35 011 23 288 15 536 6 058 1 334 107
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 148 978 125 30 046 54 485 37 498 13 194 13 807 15 811 22 332 32 760 37 268 44 578 61 449 89 345 120 839 151 331 148 416 113 023 89 673 49 159 21 362 2 477
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 519 795 10 047 20 775 13 801 8 777 12 046 11 781 10 350 12 095 15 053 15 713 19 199 21 187 30 844 40 918 52 588 53 283 55 165 58 140 39 628 16 699 1 706
péče celkem II. Novotvary 1 301 897 1 999 5 720 5 232 5 853 5 985 6 163 8 550 12 785 27 121 41 546 53 987 71 393 106 040 174 939 216 633 200 542 145 213 122 278 66 327 21 305 2 286
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 114 550 1 154 2 100 2 310 1 246 1 275 977 1 126 967 1 550 2 343 3 718 3 354 5 545 7 045 11 435 14 743 14 830 17 622 14 611 6 140 459
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 541 965 5 306 17 387 13 006 15 064 7 944 5 113 5 438 6 565 8 873 11 900 13 206 22 252 28 012 41 915 59 183 60 928 59 332 70 076 59 336 27 375 3 754
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 501 526 345 3 453 32 433 88 080 160 625 195 534 261 358 291 264 299 719 319 400 304 485 305 287 313 005 224 794 188 824 134 457 118 464 121 288 96 178 37 930 4 603
VI. Nemoci nervové soustavy 907 044 5 113 10 313 11 457 11 940 12 233 15 064 14 904 15 950 28 099 31 433 29 847 40 783 53 098 74 679 96 538 105 092 103 091 133 115 85 172 26 642 2 481
VII. Nemoci oka a očních adnex 76 382 605 2 494 7 630 2 145 1 086 958 1 158 1 201 1 792 2 240 2 537 3 250 5 113 6 789 9 378 9 338 7 991 6 336 3 163 983 195
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 82 222 1 219 4 267 3 793 2 215 1 851 1 904 1 898 2 539 3 754 4 331 4 558 5 642 6 309 7 722 8 563 7 799 5 940 4 969 2 125 784 40
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 184 737 843 843 2 103 3 000 4 799 5 740 7 767 12 268 22 555 37 141 54 420 90 135 148 297 262 252 406 156 429 394 450 013 545 242 467 654 207 741 26 374
X. Nemoci dýchací soustavy 1 394 043 31 365 86 714 82 550 34 354 19 239 14 969 12 925 14 753 21 655 22 961 25 432 40 738 66 815 111 665 160 398 162 411 147 532 161 400 115 323 54 078 6 766
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 201 250 5 947 10 081 16 368 19 327 24 202 25 153 28 090 34 960 48 494 56 486 56 592 72 045 85 266 118 478 139 429 129 161 106 647 109 726 81 050 30 450 3 298
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 274 285 1 935 4 590 4 255 3 731 6 564 7 633 7 579 7 333 10 488 11 536 10 806 13 876 21 423 25 671 33 210 28 836 23 177 26 489 16 996 7 596 561
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 480 895 405 2 924 6 462 12 993 16 508 12 246 17 001 24 813 42 537 57 865 67 976 95 231 126 637 161 313 207 092 207 357 166 004 143 575 82 815 26 062 3 079
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 863 510 7 187 8 714 6 938 6 140 13 937 16 642 20 983 23 550 31 106 36 881 36 993 40 703 47 289 71 107 96 779 97 697 90 077 100 750 76 168 30 335 3 534
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 636 025 0 0 0 150 17 872 81 657 186 483 209 916 114 789 23 770 1 277 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 193 839 193 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 63 705 20 510 11 272 10 990 4 465 3 453 1 437 1 194 1 575 1 052 1 392 947 929 1 248 1 199 1 146 402 311 44 34 29 76
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 430 017 8 960 13 694 9 107 12 156 13 556 5 592 5 648 6 309 9 203 9 867 10 633 13 892 18 942 27 679 39 346 41 638 48 420 60 292 52 341 20 268 2 474
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 795 779 5 490 19 885 18 308 22 414 29 423 33 036 36 264 35 893 54 237 53 066 53 930 66 397 83 820 112 211 142 937 167 585 190 567 268 119 265 903 122 202 14 092
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 098 555 396 206 5 664 7 436 6 885 12 274 30 837 63 006 92 907 92 555 63 615 55 814 78 639 119 307 176 960 233 596 233 405 176 842 140 760 76 744 31 038 4 065
XXII. Kódy pro speciální účely 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 662 027 698 475 230 890 254 179 260 935 364 872 472 436 691 722 807 643 834 632 803 486 806 357 985 844 1 267 016 1 647 336 2 103 231 2 084 068 1 909 616 2 090 221 1 601 568 667 657 79 843
Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 42 91 46,7 23,5 18,5 25,5 17 12,7 13,7 12,6 14,3 18,6 22,7 35,2 48,4 68,1 95,3 149,3 207,6 253,9 309 262,9
II. Novotvary 101,6 18,1 12,9 8,8 12,2 12,7 10 12,2 16,8 29,2 46,5 72,5 95,8 137,2 206,2 270,4 336,2 351,6 356,6 301,3 268,3 261
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,6 10,5 4,3 3,4 2,3 2,8 1,6 1,6 1,3 1,7 2,6 4,9 4,7 7,2 9,1 15,2 27,4 42,5 64,1 87,8 97,5 88,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,7 48,1 38,8 18,2 13,8 13,9 8,4 7,8 8,4 9,7 13 18,1 25,6 34,4 47,6 67,9 92,4 130,2 200,6 287,6 382,3 420
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39,8 3,1 6,1 17,2 39,6 60,8 40,3 41,1 42,1 41,6 39,5 43,1 45 44,8 31,2 30,3 35,3 44,3 74,1 110,8 128 155,3
VI. Nemoci nervové soustavy 32,5 46,1 15 14 17,7 18,7 12,5 10,4 11,3 14,3 17,9 21,8 29,7 36 42,9 56,8 74 102,9 138,1 139,9 108,5 106,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 6,5 5,5 4,5 4,7 3 2,4 1,6 1,7 1,6 2 2,5 3,6 4,7 7,6 9,3 13,6 19,1 22,7 26,1 21,9 19,1 21,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,6 11 9,3 6,3 4,6 4 3,1 2,7 3,4 4,2 5 6,5 8,3 9,4 10,5 12,5 15,3 17,7 18,9 13,9 13,7 7,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 196,8 7,6 1,9 3,6 6,3 10,3 8,6 10,6 15,3 22,4 37,9 60,1 101,5 167,4 262,1 426,5 630 929,2 1 378,8 1 874,7 2 117,7 2 278,6
X. Nemoci dýchací soustavy 94,1 282,4 127,8 59,4 24,9 34,1 23,7 18,2 18,8 22,9 24 29,1 46,5 70,1 113,8 168,9 245,6 338,6 486,6 603,1 811,6 927,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 105,2 53,9 22,5 27,6 40,6 52,3 41,4 40,2 46,8 53,2 64,5 78,7 100,3 121,6 151,9 190,4 241 302 407,2 485,8 486,8 577,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21,4 17,5 8,8 6,2 7,1 14 12,5 10,5 9,7 10,9 12,6 14,3 19,1 25,3 29,8 39,8 45,7 54,2 79,8 88,7 114,7 80,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 86,5 3,7 5,4 8 20 31,2 17,1 19,5 26,1 36,2 49,6 68 93,4 122 143,2 190 256,7 299,6 297,2 282 212,2 105,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 72,9 65,1 19,7 11,9 12,9 30,2 27,4 30,2 31,7 34,3 42,5 52,5 57,9 68 91,2 131,3 178,8 237 334,4 418,1 466,7 570,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 60,3 0 0 0 0,3 38,8 134,5 269 282,7 127,4 27,7 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18,4 1 756,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,7 185,5 22,6 17 8,6 7,1 2,2 1,6 2,1 1,1 1,5 1,4 1,2 1,6 1,6 1,6 0,8 1 0,2 0,3 0,6 14,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31,3 81,2 27,4 14,4 25 29,1 9,2 8 8,3 9,4 11 14,4 16,8 23,4 32,8 46,5 68,1 104,7 160,8 235,5 221,9 255
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 114,8 49,7 44,6 31 46,4 60,6 50,9 48,5 44,2 49 53 65,1 79,1 96,2 113,5 150,4 227,6 366,4 636,1 1 031,1 1 342,2 1 474,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 166,2 3 590,2 12,7 12,7 14,3 25,4 48,2 86,3 115,1 92,4 66,8 69,1 101,5 147 197,7 272,3 368,7 416,3 387,8 345,9 333,4 242,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 251,7 6 326,9 430,8 288 318,1 473,8 470,2 632,9 699,4 574,5 532,3 643,7 854 1 154,5 1 542,8 2 152,5 2 958,0 3 910,3 5 255,1 6 582,2 7 434,2 7 851,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,9 0 0,1 0 0 0,6 1,7 2,1 1,9 3 3 8,3 6,1 8,3 6,1 7 11,1 22,3 34,9 38,5 50,9 66,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 2,8 5,6 14,3 20,8 28 46,8 70,4 106,8 122,8 86,4 128,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 1,1 0,6 1,5 2,6 4,4 10,2 22 35,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,9 0,8 7,2 7 9,7 17,9 30,3 55,6 96 151,3 208,2 305,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,9 1,2 3,4 5,4 10 9,5 12,8 27,1 44,8 112,5 181,5 268,9 328,4
VI. Nemoci nervové soustavy 16,6 0 0 0 0 0 0,5 1,2 1,4 3,3 4,4 5,4 9 16,1 19,7 26,7 51,7 88,1 129,7 170,1 156 45,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 2,4 1 1,8 2,1 16
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 1,1 1,9 2,1 3,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 92,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,2 2,6 11,6 19,7 39,5 76,6 135,7 204,5 435,7 890,7 1 560,0 2 275,4 2 615,5
X. Nemoci dýchací soustavy 26 1,2 20,1 15,7 5,9 0,2 0,7 0,3 0,6 1 2,2 5,9 11,2 25,9 33 53,9 72,2 107,9 179,2 239,8 324,2 334,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 1 2,6 5,8 5,9 11,2 13,1 22 34,2 59 121,8 164,1 60,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,3 0 0,4 0,2 0,3 0 0 0,4 0,2 0,8 0,8 1,2 1,4 5,5 5,6 8,6 13 18,9 33 38,4 49,5 27,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,8 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0,7 1,6 2,7 5,7 11,4 18,6 26,1 45,5 75,5 124 221,9 276,5 324,8 459
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 2,2 2,9 6,9 10,5 20,2 47,6 93,3 150,1 185,8 111,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,2 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,6 0,2 0,4 3,3 3,7 4,1 9,3 13,1 43,4 88,8 149,3 206,3 197,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 49 0 0 0 0 0,9 0,6 1,6 1,6 8,7 4,9 8,3 14,6 23,2 32,7 49,9 98,9 210,4 475,2 922 1 252,6 1 236,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 0 0 0 0 0,3 0,4 0,7 0,4 0,8 0,9 3,8 4,5 9,5 16,4 21,7 37,4 69,5 146,9 185,2 309,2 522
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 297 1,2 21 16,1 6,5 2,2 4,7 7,4 8,2 23,9 26,2 61,3 107,7 191,8 279,4 442,4 727 1 380,7 2 680,9 4 333,1 5 903,1 6 454,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 278,6 0 1,3 38,3 145,5 287,6 280,5 334,5 349,1 287,2 329,6 390,6 397,7 411 267,3 231,3 210,9 280,7 324,6 425 393,7 343,3
VI. Nemoci nervové soustavy 22,6 0 0 0 0 0 0 0 1 4,5 3,1 1,1 6,5 7,7 17,6 34,7 62,8 109,6 275 310 250,7 298,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 7,4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,9 1,6 0,8 1,7 3,7 2,9 5,9 6,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 302,3 0 1,3 38,3 145,5 287,6 280,5 334,6 350,1 291,8 333 392,3 405,1 420,5 285,8 267,9 277,7 393,7 606,4 748,8 644,4 641,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0,1 0 0 0,7 0,1 0,7 1,1 0,9 0,8 2,5 2,7 1,9 2,1 2,7 3 5,2 5,4 1,4 0
II. Novotvary 8,5 0 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,6 1 2,5 4,1 7,6 14,6 19,3 27,6 37,5 58,7 74,2 106,1 52,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,4 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,9 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0,4 4,1 17,9 3,4 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,6 0,6 1 2 2 2,6 7 1,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0,4 0,2 0,2 0,4 1,3 1,2 0,7 2 1,3 1,5 3,2 3,8 2,4 2,5 2 5 6,7 5,3 29,9 62,2
VI. Nemoci nervové soustavy 14,3 0,2 8,3 5,6 7,4 7,9 11,8 9,8 7,9 9,2 11,2 14,8 15,1 19,8 22,8 23,4 26,6 25,5 25,5 20 61,2 29
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0 1,2 8,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 0 0 0 0 0,1 0,7 0,4 0,9 1,5 2,7 6,7 12,1 15,4 23,3 33,3 44,5 58,5 58,6 71,6 101,1 201,3
X. Nemoci dýchací soustavy 12,1 0,6 47,7 66,5 41,4 7,5 0,2 0,1 0,6 0,2 0,6 1,6 2,5 4,2 7,4 12,4 14,6 20,3 23,4 23,5 34,1 44,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 1 1,3 1,2 2,3 1,4 7,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 1,2 0,8 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 1,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28,3 0 1,2 3,1 7,4 4,6 2,7 4,6 6,6 9,3 14,7 23,5 35,1 47,8 52,7 66,6 88,6 98,8 88,1 57,4 26,8 30,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 1 0,5 2,4 4,1 3,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,4 2,9 1,9 0,8 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,3 0 3,4 1,2 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1,3 1,3 1,9 4,1 5,1 7,9 8,5 10,3 25,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,4 0 0,3 0,4 0,8 2,4 2,9 2,2 2,5 2,5 3,9 4,3 4,5 6,3 8,7 9,4 16,6 26,2 33,4 44,8 48,8 11,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17,9 0 0,1 0 0,1 1 2,2 3,7 9,6 9,5 6,3 7,4 10,3 22,5 30,3 48,5 71,7 73,7 66,3 45,5 28,9 20,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 109 1,1 67,8 93,4 78,9 28,7 22,7 22,8 30,1 36,4 43,4 64,2 90,9 134 166,9 222 303,8 357,6 382,9 369,4 462,1 478,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 49,3 91 46,9 23,7 18,5 26,2 19,4 14,9 16,3 16,7 18,3 27,7 31,3 46,3 56,5 77,1 109,1 174,5 248,3 297,7 361,3 329,6
péče celkem II. Novotvary 123,5 18,1 12,9 9 12,3 13 10,2 12,3 17,2 30,1 48,3 77,8 105,6 159,1 241,6 317,7 410,6 459,5 522,1 498,4 460,9 441,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,9 10,5 4,7 4 2,6 2,8 1,6 1,6 1,3 1,7 2,7 5,4 5 8,3 9,7 16,8 30,2 46,9 75,2 109,8 132,8 88,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51,4 48,1 39,2 22,3 31,7 17,3 8,4 7,8 8,8 9,9 13,8 19 32,9 42 57,9 86,8 124,7 187,7 299,2 445,8 592,2 725,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 332,1 3,1 7,8 55,6 185,3 348,8 322,1 377 392,3 332,7 371,6 438,6 451,4 469,6 310,4 276,9 275,3 374,8 517,9 722,6 820,6 889,3
VI. Nemoci nervové soustavy 86 46,3 23,3 19,6 25,1 26,6 24,8 21,5 21,5 31,2 36,6 43 60,3 79,7 103,1 141,6 215,1 326,2 568,4 639,9 576,4 479,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,2 5,5 5,6 13,1 4,5 2,4 1,6 1,7 1,6 2 2,6 3,7 4,8 7,7 9,4 13,8 19,1 25,3 27,1 23,8 21,3 37,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,8 11 9,6 6,5 4,7 4 3,1 2,7 3,4 4,2 5 6,6 8,3 9,5 10,7 12,6 16 18,8 21,2 16 17 7,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 302,1 7,6 1,9 3,6 6,3 10,4 9,5 11,2 16,5 25 43,2 78,4 133,3 222,5 362,2 595,7 879,1 1 423,9 2 328,2 3 513,8 4 494,2 5 095,4
X. Nemoci dýchací soustavy 132,2 284,2 195,6 141,5 72,3 41,8 24,7 18,6 19,9 24 26,7 36,6 60,2 100,2 154,2 235,3 332,5 466,8 689,2 866,5 1 169,9 1 307,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 113,9 53,9 22,7 28,1 40,7 52,6 41,4 40,5 47,1 53,8 65,7 81,5 106,5 127,9 163,6 204,5 264,4 337,4 468,5 609 658,7 637,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 17,5 10,4 7,3 7,9 14,3 12,6 10,9 9,9 11,6 13,4 15,6 20,5 32,1 35,5 48,7 59 73,3 113,1 127,7 164,3 108,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 140,5 3,7 6,6 11,1 27,3 35,8 20,2 24,5 33,4 47,2 67,3 97,9 140,8 190 222,8 303,7 424,5 525,3 613,1 622,2 563,8 594,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 81,9 65,1 19,7 11,9 12,9 30,3 27,4 30,3 31,7 34,5 42,9 53,3 60,2 70,9 98,2 141,9 200 285 430,2 572,3 656,3 682,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 60,3 0 0 0 0,3 38,8 134,5 269 282,7 127,4 27,7 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18,4 1 756,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 185,9 25,4 18,8 9,4 7,5 2,4 1,7 2,1 1,2 1,6 1,4 1,4 1,9 1,7 1,7 0,8 1 0,2 0,3 0,6 14,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40,8 81,2 30,9 15,6 25,6 29,4 9,2 8,1 8,5 10,2 11,5 15,3 20,5 28,4 38,2 57,7 85,2 153,2 257,4 393,3 438,5 478
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 170,3 49,7 44,9 31,4 47,2 63,9 54,4 52,3 48,3 60,2 61,7 77,7 98,2 125,8 155 209,6 343,1 603 1 144,9 1 997,9 2 643,7 2 722,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 199,1 3 590,3 12,8 12,7 14,5 26,7 50,8 90,9 125,1 102,7 74 80,4 116,3 179 244,4 342,6 477,8 559,6 601,1 576,6 671,5 785,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 959,9 6 329,3 520,9 435,7 549 792,3 778,1 997,7 1 087,8 926,6 934,9 1 161,5 1 457,7 1 900,8 2 274,9 3 084,7 4 266,5 6 042,3 8 925,3 12 033,5 14 443,9 15 425,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru