8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 450 223 8 924 17 603 13 638 8 983 12 146 9 709 10 539 10 973 12 114 12 612 14 203 16 332 22 753 34 750 48 006 51 559 47 283 47 724 35 220 13 244 1 908
II. Novotvary 1 057 879 2 505 6 402 5 928 6 055 6 164 6 297 8 738 12 593 23 484 42 614 50 852 63 994 83 312 137 686 186 004 166 474 116 440 78 481 41 100 11 547 1 209
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 101 271 935 1 987 2 057 1 017 1 161 964 1 049 1 128 1 312 1 844 2 475 2 976 3 847 7 053 11 036 12 575 12 569 15 814 13 291 5 705 476
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 390 638 4 720 11 789 9 051 6 744 6 457 4 299 5 801 6 337 7 680 11 280 11 837 16 901 22 985 32 276 45 153 42 088 43 278 44 089 37 895 17 060 2 918
V. Poruchy duševní a poruchy chování 433 548 380 2 657 9 883 21 937 28 234 23 763 26 446 31 525 38 378 36 662 29 988 32 891 28 687 23 375 23 572 16 808 16 085 17 595 15 513 8 503 666
VI. Nemoci nervové soustavy 335 131 4 460 8 489 8 251 9 027 8 186 6 012 7 170 11 864 11 973 16 369 14 761 17 272 20 685 28 012 37 010 40 597 33 775 29 684 15 907 4 906 721
VII. Nemoci oka a očních adnex 66 062 575 2 147 2 989 1 494 1 090 870 1 054 1 253 1 581 2 222 2 398 3 007 4 176 6 374 8 974 8 436 7 479 5 700 3 450 680 113
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 75 292 1 151 3 480 3 053 1 933 1 650 1 626 1 842 2 449 3 707 4 707 4 502 5 166 5 799 7 180 8 353 7 455 4 977 3 795 1 991 463 13
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 001 430 1 369 840 1 805 2 614 4 271 4 581 7 345 11 048 19 898 31 513 42 636 64 473 103 202 183 067 281 904 303 449 287 888 298 720 241 747 95 747 13 313
X. Nemoci dýchací soustavy 929 761 29 860 55 713 31 192 11 796 14 862 12 622 11 725 14 658 18 922 20 167 21 840 29 578 42 947 75 522 110 049 113 529 101 707 99 537 76 000 32 694 4 841
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 098 333 5 249 9 142 15 702 19 019 23 335 22 833 29 636 32 506 45 835 55 199 57 731 65 991 78 011 101 903 129 523 121 625 101 898 88 534 66 766 24 232 3 663
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 213 055 2 184 3 872 3 293 3 186 6 015 6 317 6 686 6 682 8 611 9 194 9 578 12 651 15 195 21 028 24 325 22 509 17 990 15 799 11 674 5 436 830
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 893 166 573 2 381 4 788 9 934 14 052 9 274 12 883 17 089 30 113 43 008 46 575 63 884 78 001 101 944 126 793 124 811 97 610 64 761 32 938 10 696 1 058
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 766 709 7 082 8 284 6 967 5 906 13 235 15 308 20 021 22 595 29 167 36 392 35 232 38 777 43 362 64 576 88 182 90 258 79 661 74 406 59 456 24 026 3 816
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 630 587 0 0 0 121 17 887 82 398 184 956 206 897 112 098 24 925 1 215 67 0 0 10 0 5 0 8 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 170 596 170 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 56 931 19 126 9 510 9 339 3 949 3 029 1 269 843 1 168 1 021 1 291 862 930 855 1 027 863 490 298 663 16 2 380
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 338 738 8 871 12 199 8 713 13 131 13 977 5 559 6 519 6 063 7 779 9 745 9 311 11 506 15 369 23 880 33 078 37 759 35 907 36 263 29 362 12 007 1 740
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 202 247 5 101 19 892 17 995 22 735 26 417 27 824 29 728 32 096 40 942 47 106 44 113 53 048 58 961 81 441 100 958 114 459 121 833 146 833 139 792 61 870 9 103
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 793 952 424 096 5 399 7 256 6 620 12 005 29 127 63 831 85 106 80 169 61 170 50 842 71 607 94 222 142 665 186 895 183 286 137 562 90 372 47 165 13 367 1 190
XXII. Kódy pro speciální účely 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 005 556 697 754 181 786 161 900 156 201 214 173 270 652 436 812 514 030 494 791 468 020 450 951 571 051 722 369 1 073 759 1 450 688 1 458 167 1 264 245 1 158 770 869 291 342 185 47 961
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 73 845 0 43 0 0 177 1 148 1 906 1 650 1 646 4 502 3 710 5 268 2 883 7 905 4 998 6 571 6 620 10 700 10 316 3 577 225
nemocných (LDN) II. Novotvary 140 220 0 0 0 0 0 11 14 62 196 454 1 725 3 897 6 436 15 841 19 666 22 211 20 258 25 145 19 168 4 579 557
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 104 0 42 41 0 0 49 230 0 21 29 14 199 524 404 1 039 1 507 1 422 3 020 2 769 1 564 230
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 131 739 0 0 0 0 0 0 0 615 504 623 640 3 107 5 598 10 534 12 616 16 643 18 159 28 719 22 952 9 852 1 177
V. Poruchy duševní a poruchy chování 118 390 0 0 0 0 7 14 162 24 161 441 1 540 2 812 2 924 5 475 8 195 11 480 19 290 24 318 26 083 13 721 1 743
VI. Nemoci nervové soustavy 182 717 0 0 0 0 114 766 1 056 989 2 168 3 010 4 015 5 841 9 323 15 206 16 427 22 642 27 030 35 674 26 311 11 341 804
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 422 0 0 0 0 0 0 0 0 57 21 0 0 10 0 509 30 229 256 264 1 45
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 538 0 28 43 0 0 0 0 0 14 38 36 32 0 32 176 195 538 677 694 35 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 946 687 0 0 0 0 0 42 809 45 392 5 185 1 942 7 381 11 762 26 284 51 606 79 750 96 861 129 170 180 142 202 601 98 935 11 822
X. Nemoci dýchací soustavy 274 216 42 10 064 10 117 2 395 350 70 269 574 1 960 1 955 4 255 7 139 13 756 27 918 41 034 36 271 32 524 35 315 30 328 15 663 2 217
XI. Nemoci trávicí soustavy 101 246 0 43 0 0 0 0 94 219 491 1 409 2 095 2 618 5 394 8 783 8 653 10 192 15 365 17 230 18 333 9 854 473
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48 399 0 228 131 56 0 239 0 8 315 630 1 595 1 918 4 343 4 548 6 028 4 355 6 263 6 638 8 138 2 736 230
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 256 108 0 0 0 14 75 259 221 687 1 565 2 833 3 994 7 078 11 443 15 511 29 620 37 320 40 768 49 117 38 334 15 161 2 108
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 94 680 0 0 0 0 0 0 0 26 2 147 685 1 132 2 908 3 521 7 225 11 084 13 173 23 297 21 862 7 885 1 733
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 482 0 0 0 0 0 0 57 0 0 26 30 0 40 56 14 28 164 23 44 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 90 535 0 26 43 112 0 62 100 43 149 894 682 1 127 2 098 4 682 7 394 8 947 12 051 18 182 21 651 10 597 1 695
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 540 985 0 0 0 0 125 511 1 341 1 363 3 555 4 604 6 364 8 070 13 061 23 266 35 202 49 727 74 692 123 304 123 122 63 210 9 468
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 184 972 0 0 0 0 1 112 866 517 1 430 1 725 1 858 3 897 8 075 10 771 19 568 24 294 25 906 33 449 33 173 17 084 2 246
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 202 285 42 10 474 10 375 2 577 849 46 050 6 361 7 169 19 419 25 283 40 619 65 897 115 100 206 059 298 114 360 358 443 622 615 206 606 143 285 795 36 773
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 800 742 0 519 20 207 71 725 87 065 154 692 224 670 238 457 261 542 271 223 219 882 296 036 285 489 207 425 133 617 103 784 73 597 78 106 53 132 16 329 3 245
VI. Nemoci nervové soustavy 189 674 0 0 0 0 0 0 19 3 523 165 1 120 2 457 4 883 3 611 9 464 18 817 31 561 27 959 43 739 31 931 9 535 890
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 52 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 63 1 476 175 262 50 171 0 6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 299 0 0 0 0 0 0 11 18 85 99 246 398 406 765 1 175 1 533 1 068 1 565 815 115 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 40 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 517 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 001 957 0 519 20 207 71 760 87 065 154 692 224 705 242 006 261 792 272 442 222 585 301 345 290 078 219 290 153 784 137 189 102 677 123 597 86 104 25 985 4 135
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 052 0 72 2 27 51 336 174 269 542 1 334 1 390 1 455 1 767 2 010 1 118 1 614 913 974 829 175 0
II. Novotvary 98 815 0 1 10 188 69 73 507 409 724 1 405 1 801 3 689 4 283 8 659 13 740 17 927 13 797 15 261 11 821 4 197 254
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 825 0 84 176 73 0 0 0 0 25 0 148 0 4 0 56 67 27 64 15 1 85
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19 285 0 95 2 676 7 966 2 059 1 4 32 60 52 121 73 392 415 991 815 635 1 453 1 144 281 20
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 122 0 165 136 43 192 670 622 560 972 1 421 941 1 853 5 353 1 304 1 698 1 567 3 345 1 278 1 167 695 140
VI. Nemoci nervové soustavy 139 147 36 3 352 3 565 3 478 3 618 5 315 5 754 4 576 7 672 8 559 8 241 9 819 11 595 14 315 14 211 13 578 7 907 5 825 5 643 1 818 270
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 339 0 689 5 683 919 25 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 17 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 261 0 88 102 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 144 593 0 0 18 67 205 436 501 805 1 485 2 094 4 521 7 205 11 833 16 345 24 582 24 027 18 772 14 139 9 118 5 695 2 745
X. Nemoci dýchací soustavy 123 049 100 21 190 36 779 19 405 3 816 161 82 119 296 271 971 1 234 2 857 5 159 7 500 7 275 5 887 5 061 3 432 1 153 301
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 070 0 30 62 115 85 68 90 120 201 227 299 359 257 580 837 925 454 963 214 184 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 421 0 273 428 463 20 27 14 11 27 40 66 39 1 21 173 59 148 341 106 104 60
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 304 814 0 518 1 723 2 949 2 344 1 558 2 602 4 548 6 752 13 188 14 948 24 236 32 422 38 754 48 967 44 270 34 759 19 953 8 710 1 389 224
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 873 0 0 0 0 5 15 43 7 92 77 96 50 96 135 341 286 489 544 244 320 33
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 602 44 1 481 1 008 311 191 60 66 129 33 90 45 85 28 0 31 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19 266 30 1 954 412 180 30 4 13 67 181 251 349 874 532 1 308 2 024 2 666 2 305 2 145 2 055 1 842 44
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 61 900 0 135 89 320 675 1 067 1 177 1 533 1 604 2 680 2 875 3 161 3 953 5 035 6 574 6 553 7 408 8 339 5 815 2 494 413
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 206 925 0 4 0 109 161 903 4 198 7 314 7 800 6 547 5 290 8 301 14 554 22 416 35 287 38 286 29 975 17 515 6 514 1 585 166
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 180 359 210 30 131 52 869 36 643 13 546 10 694 15 847 20 499 28 467 38 236 42 104 62 434 89 928 116 457 158 130 159 915 126 838 93 896 56 827 21 933 4 755
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 539 120 8 924 17 718 13 640 9 010 12 374 11 193 12 619 12 892 14 302 18 448 19 303 23 055 27 403 44 665 54 122 59 744 54 816 59 398 46 365 16 996 2 133
péče celkem II. Novotvary 1 296 929 2 505 6 403 5 938 6 243 6 233 6 381 9 259 13 064 24 404 44 473 54 378 71 580 94 031 162 186 219 410 206 612 150 495 118 902 72 089 20 323 2 020
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 115 200 935 2 113 2 274 1 090 1 161 1 013 1 279 1 128 1 358 1 873 2 637 3 175 4 375 7 457 12 131 14 149 14 018 18 898 16 075 7 270 791
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 541 662 4 720 11 884 11 727 14 710 8 516 4 300 5 805 6 984 8 244 11 955 12 598 20 081 28 975 43 225 58 760 59 546 62 072 74 261 61 991 27 193 4 115
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 376 802 380 3 341 30 226 93 705 115 498 179 139 251 900 270 566 301 053 309 747 252 351 333 592 322 453 237 579 167 082 133 639 112 317 121 297 95 895 39 248 5 794
VI. Nemoci nervové soustavy 846 669 4 496 11 841 11 816 12 505 11 918 12 093 13 999 20 952 21 978 29 058 29 474 37 815 45 214 66 997 86 465 108 378 96 671 114 922 79 792 27 600 2 685
VII. Nemoci oka a očních adnex 74 823 575 2 836 8 672 2 413 1 115 870 1 054 1 253 1 639 2 243 2 400 3 008 4 187 6 375 9 483 8 466 7 725 5 956 3 714 681 158
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 78 192 1 151 3 596 3 198 1 963 1 650 1 626 1 842 2 449 3 721 4 745 4 538 5 198 5 799 7 212 8 529 7 699 5 515 4 513 2 737 498 13
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 094 941 1 369 840 1 823 2 681 4 476 47 826 7 891 12 245 26 568 35 549 54 538 83 468 141 382 252 494 386 411 424 599 435 880 493 172 453 466 200 383 27 880
X. Nemoci dýchací soustavy 1 327 186 30 002 86 967 78 088 33 596 19 028 12 853 12 076 15 351 21 178 22 393 27 066 37 951 59 560 108 759 158 583 157 075 140 118 139 913 109 760 49 510 7 359
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 205 823 5 249 9 215 15 764 19 134 23 420 22 901 29 820 32 845 46 527 56 835 60 125 68 968 83 662 111 266 139 013 132 742 117 717 106 727 85 487 34 270 4 136
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 263 875 2 184 4 373 3 852 3 705 6 035 6 583 6 700 6 701 8 953 9 864 11 239 14 608 19 539 25 597 30 526 26 923 24 401 22 778 19 918 8 276 1 120
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 462 387 573 2 899 6 511 12 897 16 471 11 091 15 717 22 342 38 515 59 128 65 763 95 596 122 272 156 974 206 555 207 934 174 205 135 396 80 797 27 361 3 390
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 864 263 7 082 8 284 6 967 5 906 13 240 15 323 20 064 22 628 29 261 36 616 36 013 39 959 46 366 68 232 95 748 101 628 93 323 98 248 81 562 32 231 5 582
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 630 587 0 0 0 121 17 887 82 398 184 956 206 897 112 098 24 925 1 215 67 0 0 10 0 5 0 8 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 170 596 170 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 61 055 19 170 10 991 10 347 4 260 3 220 1 329 971 1 305 1 054 1 407 937 1 015 950 1 083 908 518 462 686 60 2 380
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 448 542 8 901 14 179 9 168 13 423 14 007 5 625 6 632 6 173 8 109 10 890 10 342 13 507 17 999 29 870 42 496 49 372 50 266 56 590 53 068 24 446 3 479
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 805 132 5 101 20 027 18 084 23 055 27 217 29 402 32 246 34 992 46 101 54 390 53 352 64 279 75 975 109 742 142 734 170 739 203 933 278 476 268 729 127 574 18 984
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 186 366 424 096 5 403 7 256 6 764 12 167 30 142 68 895 92 937 89 399 69 442 57 990 83 805 117 333 175 852 241 750 245 866 193 443 141 336 86 852 32 036 3 602
XXII. Kódy pro speciální účely 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 390 157 698 006 222 910 245 351 267 181 315 633 482 088 683 725 783 704 804 469 803 981 756 259 1 000 727 1 217 475 1 615 565 2 060 716 2 115 629 1 937 382 1 991 469 1 618 365 675 898 93 624
Počet ošetřovacích dnů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 42,6 79,9 39,9 23 18,3 26,5 17 15,3 15 14 14,1 20,2 23,7 35,4 48,5 69,4 100,3 142,5 206,9 257,4 275,6 265,7
II. Novotvary 100,1 22,4 14,5 10 12,3 13,4 11 12,7 17,2 27,1 47,5 72,1 92,8 129,7 192,2 268,8 324 350,9 340,3 300,4 240,3 168,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,6 8,4 4,5 3,5 2,1 2,5 1,7 1,5 1,5 1,5 2,1 3,5 4,3 6 9,8 15,9 24,5 37,9 68,6 97,1 118,7 66,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 42,3 26,7 15,3 13,8 14,1 7,5 8,4 8,6 8,9 12,6 16,8 24,5 35,8 45 65,2 81,9 130,4 191,2 276,9 355 406,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41 3,4 6 16,7 44,7 61,6 41,5 38,4 43 44,3 40,8 42,5 47,7 44,7 32,6 34,1 32,7 48,5 76,3 113,4 177 92,7
VI. Nemoci nervové soustavy 31,7 39,9 19,3 13,9 18,4 17,9 10,5 10,4 16,2 13,8 18,2 20,9 25 32,2 39,1 53,5 79 101,8 128,7 116,2 102,1 100,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 6,3 5,1 4,9 5 3 2,4 1,5 1,5 1,7 1,8 2,5 3,4 4,4 6,5 8,9 13 16,4 22,5 24,7 25,2 14,2 15,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,1 10,3 7,9 5,2 3,9 3,6 2,8 2,7 3,3 4,3 5,2 6,4 7,5 9 10 12,1 14,5 15 16,5 14,5 9,6 1,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 189,4 12,3 1,9 3 5,3 9,3 8 10,7 15,1 23 35,1 60,5 93,5 160,7 255,5 407,3 590,6 867,6 1 295,3 1 766,6 1 992,6 1 853,9
X. Nemoci dýchací soustavy 88 267,4 126,4 52,6 24,1 32,4 22,1 17 20 21,8 22,5 31 42,9 66,9 105,4 159 221 306,5 431,6 555,4 680,4 674,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 104 47 20,7 26,5 38,8 50,9 39,9 43,1 44,3 52,9 61,5 81,9 95,7 121,4 142,2 187,2 236,7 307,1 383,9 487,9 504,3 510,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,2 19,6 8,8 5,6 6,5 13,1 11 9,7 9,1 9,9 10,2 13,6 18,3 23,7 29,3 35,1 43,8 54,2 68,5 85,3 113,1 115,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 84,5 5,1 5,4 8,1 20,3 30,7 16,2 18,7 23,3 34,7 47,9 66,1 92,6 121,4 142,3 183,2 242,9 294,2 280,8 240,7 222,6 147,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 72,6 63,4 18,8 11,8 12 28,9 26,8 29,1 30,8 33,6 40,5 50 56,2 67,5 90,1 127,4 175,7 240,1 322,6 434,5 500 531,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59,7 0 0 0 0,2 39 144 268,9 282,1 129,3 27,8 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16,1 1 527,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,4 171,3 21,6 15,8 8,1 6,6 2,2 1,2 1,6 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,2 1 0,9 2,9 0,1 0 52,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,1 79,4 27,7 14,7 26,8 30,5 9,7 9,5 8,3 9 10,9 13,2 16,7 23,9 33,3 47,8 73,5 108,2 157,2 214,6 249,9 242,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 113,8 45,7 45,1 30,4 46,4 57,6 48,6 43,2 43,8 47,2 52,5 62,6 76,9 91,8 113,7 145,9 222,8 367,2 636,7 1 021,6 1 287,6 1 267,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 169,8 3 798,1 12,2 12,2 13,5 26,2 50,9 92,8 116,1 92,5 68,2 72,1 103,8 146,7 199,1 270,1 356,7 414,6 391,9 344,7 278,2 165,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 231,0 6 248,9 412,4 273,3 318,5 467,2 473,1 635,1 700,9 570,8 521,5 639,8 827,7 1 124,6 1 498,5 2 096,2 2 837,9 3 809,9 5 024,7 6 352,6 7 121,3 6 678,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0,1 0 0 0,4 2 2,8 2,2 1,9 5 5,3 7,6 4,5 11 7,2 12,8 19,9 46,4 75,4 74,4 31,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 2,4 5,6 10 22,1 28,4 43,2 61 109 140,1 95,3 77,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0,3 0,8 0,6 1,5 2,9 4,3 13,1 20,2 32,5 32
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0,7 0,9 4,5 8,7 14,7 18,2 32,4 54,7 124,5 167,7 205 163,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,5 2,2 4,1 4,6 7,6 11,8 22,3 58,1 105,4 190,6 285,6 242,7
VI. Nemoci nervové soustavy 17,3 0 0 0 0 0,2 1,3 1,5 1,3 2,5 3,4 5,7 8,5 14,5 21,2 23,7 44,1 81,5 154,7 192,3 236 112
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,7 0,1 0,7 1,1 1,9 0 6,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,4 1,6 2,9 5,1 0,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 89,6 0 0 0 0 0 74,8 0,1 0,5 6 2,2 10,5 17 40,9 72 115,2 188,5 389,3 781,1 1 480,6 2 059,0 1 646,3
X. Nemoci dýchací soustavy 26 0,4 22,8 17,1 4,9 0,8 0,1 0,4 0,8 2,3 2,2 6 10,3 21,4 39 59,3 70,6 98 153,1 221,6 326 308,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 9,6 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,6 3 3,8 8,4 12,3 12,5 19,8 46,3 74,7 134 205,1 65,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,6 0 0,5 0,2 0,1 0 0,4 0 0 0,4 0,7 2,3 2,8 6,8 6,3 8,7 8,5 18,9 28,8 59,5 56,9 32
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,2 0 0 0 0 0,2 0,5 0,3 0,9 1,8 3,2 5,7 10,3 17,8 21,6 42,8 72,6 122,9 213 280,1 315,5 293,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 1,6 4,5 4,9 10,4 21,6 39,7 101 159,8 164,1 241,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,5 0,1 0,3 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,6 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 1 1 1,6 3,3 6,5 10,7 17,4 36,3 78,8 158,2 220,5 236
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 51,2 0 0 0 0 0,3 0,9 1,9 1,9 4,1 5,1 9 11,7 20,3 32,5 50,9 96,8 225,1 534,7 899,8 1 315,5 1 318,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17,5 0 0 0 0 0 0,2 1,3 0,7 1,6 1,9 2,6 5,6 12,6 15 28,3 47,3 78,1 145 242,4 355,5 312,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 303,1 0,4 23,8 17,5 5,3 1,9 80,5 9,2 9,8 22,4 28,2 57,6 95,5 179,2 287,6 430,8 701,3 1 336,9 2 667,7 4 429,6 5 947,7 5 120,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 265,1 0 1,2 34,1 146,3 189,9 270,4 326,6 325,2 301,7 302,2 312 429,1 444,4 289,5 193,1 202 221,8 338,7 388,3 339,8 451,9
VI. Nemoci nervové soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0,2 1,2 3,5 7,1 5,6 13,2 27,2 61,4 84,3 189,7 233,3 198,4 123,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2,1 0,3 0,5 0,2 0,7 0 0,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 1,1 1,7 3 3,2 6,8 6 2,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 284,1 0 1,2 34,1 146,3 189,9 270,4 326,7 330 302 303,6 315,8 436,8 451,6 306 222,2 267 309,4 535,9 629,2 540,8 575,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0,2 0 0,1 0,1 0,6 0,3 0,4 0,6 1,5 2 2,1 2,8 2,8 1,6 3,1 2,8 4,2 6,1 3,6 0
II. Novotvary 9,4 0 0 0 0,4 0,2 0,1 0,7 0,6 0,8 1,6 2,6 5,3 6,7 12,1 19,9 34,9 41,6 66,2 86,4 87,3 35,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0 11,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,8 0 0,2 4,5 16,2 4,5 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,6 1,4 1,6 1,9 6,3 8,4 5,8 2,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,3 0 0,4 0,2 0,1 0,4 1,2 0,9 0,8 1,1 1,6 1,3 2,7 8,3 1,8 2,5 3 10,1 5,5 8,5 14,5 19,5
VI. Nemoci nervové soustavy 13,2 0,3 7,6 6 7,1 7,9 9,3 8,4 6,2 8,9 9,5 11,7 14,2 18,1 20 20,5 26,4 23,8 25,3 41,2 37,8 37,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 0 1,6 9,6 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13,7 0 0 0 0,1 0,4 0,8 0,7 1,1 1,7 2,3 6,4 10,4 18,4 22,8 35,5 46,8 56,6 61,3 66,6 118,5 382,3
X. Nemoci dýchací soustavy 11,6 0,9 48,1 62,1 39,6 8,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 1,4 1,8 4,4 7,2 10,8 14,2 17,7 21,9 25,1 24 41,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8 1,2 1,8 1,4 4,2 1,6 3,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0,6 0,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,1 0,4 1,5 0,8 2,2 8,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28,9 0 1,2 2,9 6 5,1 2,7 3,8 6,2 7,8 14,7 21,2 35,1 50,5 54,1 70,8 86,2 104,7 86,5 63,7 28,9 31,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 1,5 2,4 1,8 6,7 4,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,4 3,4 1,7 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,8 0,3 4,4 0,7 0,4 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,3 0,8 1,8 2,9 5,2 6,9 9,3 15 38,3 6,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,9 0 0,3 0,2 0,7 1,5 1,9 1,7 2,1 1,9 3 4,1 4,6 6,2 7 9,5 12,8 22,3 36,2 42,5 51,9 57,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,6 0 0 0 0,2 0,4 1,6 6,1 10 9 7,3 7,5 12 22,7 31,3 51 74,5 90,3 75,9 47,6 33 23,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 111,7 1,9 68,4 89,2 74,7 29,6 18,7 23 28 32,8 42,6 59,7 90,5 140 162,5 228,5 311,2 382,2 407,2 415,3 456,5 662,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 51 79,9 40,2 23 18,4 27 19,6 18,3 17,6 16,5 20,6 27,4 33,4 42,7 62,3 78,2 116,3 165,2 257,6 338,8 353,7 297
péče celkem II. Novotvary 122,8 22,4 14,5 10 12,7 13,6 11,2 13,5 17,8 28,2 49,6 77,2 103,8 146,4 226,3 317 402,1 453,5 515,6 526,8 422,9 281,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,9 8,4 4,8 3,8 2,2 2,5 1,8 1,9 1,5 1,6 2,1 3,7 4,6 6,8 10,4 17,5 27,5 42,2 81,9 117,5 151,3 110,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51,3 42,3 27 19,8 30 18,6 7,5 8,4 9,5 9,5 13,3 17,9 29,1 45,1 60,3 84,9 115,9 187,1 322 453 565,9 573
V. Poruchy duševní a poruchy chování 319,6 3,4 7,6 51 191,1 252 313,1 366,2 368,9 347,3 345,1 358 483,5 502 331,6 241,4 260,1 338,5 526 700,8 816,8 806,9
VI. Nemoci nervové soustavy 80,1 40,3 26,9 19,9 25,5 26 21,1 20,4 28,6 25,4 32,4 41,8 54,8 70,4 93,5 124,9 210,9 291,3 498,3 583,1 574,4 373,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,1 5,1 6,4 14,6 4,9 2,4 1,5 1,5 1,7 1,9 2,5 3,4 4,4 6,5 8,9 13,7 16,5 23,3 25,8 27,1 14,2 22
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,4 10,3 8,2 5,4 4 3,6 2,8 2,7 3,3 4,3 5,3 6,4 7,5 9 10,1 12,3 15 16,6 19,6 20 10,4 1,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 292,9 12,3 1,9 3,1 5,5 9,8 83,6 11,5 16,7 30,7 39,6 77,4 121 220,1 352,4 558,3 826,4 1 313,6 2 138,5 3 313,8 4 170,2 3 882,5
X. Nemoci dýchací soustavy 125,6 268,7 197,3 131,8 68,5 41,5 22,5 17,6 20,9 24,4 25 38,4 55 92,7 151,8 229,1 305,7 422,3 606,7 802,1 1 030,4 1 024,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 114,1 47 20,9 26,6 39 51,1 40 43,4 44,8 53,7 63,3 85,3 100 130,2 155,3 200,9 258,3 354,7 462,8 624,7 713,2 576
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 19,6 9,9 6,5 7,6 13,2 11,5 9,7 9,1 10,3 11 15,9 21,2 30,4 35,7 44,1 52,4 73,5 98,8 145,6 172,2 156
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 138,4 5,1 6,6 11 26,3 35,9 19,4 22,9 30,5 44,4 65,9 93,3 138,6 190,3 219,1 298,5 404,7 525 587,1 590,4 569,4 472,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 81,8 63,4 18,8 11,8 12 28,9 26,8 29,2 30,9 33,8 40,8 51,1 57,9 72,2 95,2 138,4 197,8 281,2 426 596 670,8 777,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59,7 0 0 0 0,2 39 144 268,9 282,1 129,3 27,8 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16,1 1 527,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,8 171,7 24,9 17,5 8,7 7 2,3 1,4 1,8 1,2 1,6 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1 1,4 3 0,4 0 52,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42,5 79,7 32,2 15,5 27,4 30,6 9,8 9,6 8,4 9,4 12,1 14,7 19,6 28 41,7 61,4 96,1 151,5 245,4 387,8 508,8 484,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 170,9 45,7 45,4 30,5 47 59,4 51,4 46,9 47,7 53,2 60,6 75,7 93,2 118,3 153,2 206,2 332,3 614,6 1 207,5 1 963,8 2 655,0 2 643,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 206,9 3 798,1 12,3 12,2 13,8 26,5 52,7 100,2 126,7 103,1 77,4 82,3 121,5 182,7 245,4 349,3 478,5 583 612,9 634,7 666,7 501,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 929,9 6 251,2 505,7 414,1 544,8 688,6 842,7 994,1 1 068,7 928,1 895,8 1 073,0 1 450,5 1 895,3 2 254,7 2 977,6 4 117,5 5 838,4 8 635,4 11 826,7 14 066,3 13 037,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)