Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 176 140 403 162 58 52 5 3 7 3 3 9 13 24 27 53 64 51 56 37 6 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 490 36 154 86 58 33 3 1 5 7 3 5 3 9 18 16 10 11 19 11 2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 28 0 1 0 2 0 1 0 1 2 3 5 3 0 0 1 3 1 5 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 3 662 115 177 125 84 113 20 21 35 47 66 80 122 220 346 468 495 468 390 203 61 6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 540 161 274 187 95 123 34 30 19 37 39 36 45 47 82 90 81 72 53 25 10 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 5 637 0 0 1 0 5 3 8 26 49 80 128 261 526 813 1 126 1 092 748 523 199 46 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 889 1 0 0 0 0 1 1 2 12 11 19 43 93 178 228 182 78 29 10 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 155 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 3 5 14 14 22 35 20 20 11 2 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 761 0 0 0 0 0 0 5 15 47 53 75 60 50 106 124 93 55 46 27 5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 190 0 0 0 0 0 1 16 25 83 69 59 99 140 165 212 163 83 58 13 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 653 0 0 0 2 3 5 5 10 19 29 53 61 103 111 125 75 28 21 3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 743 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20 98 236 417 509 308 87 41 16 4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 100 1 1 0 1 3 3 0 1 4 6 15 35 52 141 205 222 172 138 77 21 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 9 446 22 223 187 183 147 78 98 146 246 311 407 706 981 1 434 1 697 1 266 777 397 121 19 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 161 0 0 0 0 0 1 2 4 12 20 18 10 12 21 20 16 17 6 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 317 0 1 0 1 4 1 3 1 3 11 3 24 31 41 69 60 38 19 7 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 913 0 0 0 0 0 3 11 47 182 488 562 359 92 72 54 26 9 6 2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 4 772 43 40 41 84 100 69 125 136 269 319 332 395 446 608 688 555 296 151 55 17 3
Anémie (D50-D64) 547 16 22 19 16 17 9 16 5 12 10 28 19 23 41 66 68 57 55 39 9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 587 21 62 56 28 23 12 9 11 12 16 19 17 24 34 47 71 44 48 26 7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 179 5 64 132 174 135 113 80 76 71 92 77 97 121 182 198 172 153 143 78 16 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 7 239 319 1 242 679 263 237 86 135 195 307 400 393 413 455 549 576 422 245 166 109 45 3
Demence (F00-F03) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 17 13 11 7 4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 756 1 0 0 79 335 157 122 156 163 202 146 118 108 79 53 14 12 8 2 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 620 0 1 0 20 88 76 90 66 60 58 43 28 24 22 14 10 5 8 7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 108 0 0 0 6 18 11 11 4 13 8 7 7 5 5 6 5 0 1 0 0 1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 127 5 5 0 3 9 3 5 9 11 14 6 9 9 11 10 10 6 1 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 926 10 21 24 106 240 67 52 38 59 47 44 31 24 24 37 24 28 26 19 4 1
Alzheimerova nemoc (G30) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 5 6 5 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 33 0 0 0 6 8 3 0 3 3 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 576 87 264 286 190 235 97 109 125 160 161 190 206 226 249 258 227 184 182 109 28 3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 040 0 1 0 0 2 3 8 11 14 23 35 44 54 116 177 167 141 139 80 23 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 361 97 109 144 191 170 70 90 84 107 118 110 129 114 171 245 170 116 82 35 7 2
Katarakta (H25-H26, H28) 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 119 5 15 21 9 8 2 0 0 1 2 2 3 7 11 8 9 8 5 2 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 600 39 131 58 28 20 9 9 16 19 28 23 26 23 48 40 34 22 16 8 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 900 0 0 3 0 10 0 8 13 22 43 53 53 64 95 123 138 87 110 56 21 1
Angina pectoris (I20) 1 199 0 0 0 0 0 0 0 1 15 21 43 78 136 187 234 178 148 110 39 9 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10 727 0 0 0 0 1 2 13 42 115 270 537 777 1 166 1 561 1 779 1 454 1 203 992 612 187 16
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 571 0 1 0 2 0 0 0 6 7 34 87 173 343 562 793 712 466 262 100 22 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 083 3 0 1 1 11 16 20 31 81 86 89 121 164 212 304 297 248 217 128 48 5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 13 031 29 14 20 36 44 42 61 108 152 229 311 545 886 1 531 2 373 2 255 1 839 1 469 823 234 30
Selhání srdce (I50) 7 973 7 1 1 1 4 15 18 30 39 74 102 225 356 761 1 211 1 387 1 190 1 331 917 287 16
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 14 567 11 4 9 9 26 29 67 92 186 281 408 595 959 1 499 2 228 2 325 2 061 2 010 1 281 437 50
Ateroskleróza (I70) 3 261 0 0 0 0 0 1 2 3 4 17 51 136 308 587 744 572 360 257 150 58 11
Varixy dolních končetin (I83) 51 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 4 6 5 5 9 4 3 4 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 7 281 10 24 45 109 149 87 115 110 156 203 263 356 531 849 1 149 1 212 865 617 317 100 14
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 931 242 763 368 134 129 9 5 11 24 16 28 20 21 30 32 28 22 27 15 7 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4 324 265 495 267 113 83 28 32 37 56 77 82 110 193 323 430 434 419 444 290 131 15
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 906 547 694 189 43 18 7 7 3 4 8 5 17 19 35 48 60 59 70 52 18 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 959 1 347 328 65 48 37 28 26 26 11 15 8 6 5 4 4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 881 5 36 42 48 85 34 25 49 63 46 74 64 71 68 64 47 32 15 9 4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 718 3 3 9 7 6 2 2 3 3 5 30 50 127 269 375 354 224 151 66 27 2
Astma (J45-J46) 517 41 88 83 50 38 11 4 14 24 12 18 13 17 18 22 19 15 16 13 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 5 849 112 104 79 45 116 122 89 93 105 135 168 265 358 656 939 856 614 596 306 79 12
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 352 5 11 46 52 145 39 16 12 5 12 3 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 420 8 90 148 48 32 3 11 5 5 9 5 9 8 10 5 10 4 2 6 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 670 53 11 12 12 9 5 11 14 28 43 33 46 69 63 85 56 46 41 25 6 2
Peptický vřed (K25-K28) 2 167 0 0 1 2 10 25 35 49 45 86 101 124 203 245 247 267 207 243 173 98 6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 923 37 69 103 77 69 18 15 10 24 20 46 44 30 64 50 71 50 61 46 14 5
Nemoci appendixu (K35-K38) 2 320 0 59 411 693 426 50 42 46 51 44 39 73 63 75 74 62 43 30 29 8 2
Tříselná kýla (K40) 741 50 24 32 5 5 2 5 3 9 10 12 26 42 52 92 98 106 83 61 21 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 744 5 14 19 5 2 2 17 40 55 81 92 114 145 232 299 230 174 119 67 29 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 836 0 3 15 49 77 81 100 90 88 76 47 45 39 34 40 19 14 10 9 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 182 15 12 10 11 10 2 7 4 3 3 4 5 8 13 16 11 19 15 13 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 576 47 97 33 20 13 18 43 17 51 81 84 115 184 244 314 329 269 289 241 78 9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 870 0 1 0 0 1 0 3 6 26 29 34 43 83 96 128 116 91 110 68 31 4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 405 7 9 7 15 9 3 1 2 6 13 13 13 32 39 46 43 47 42 38 19 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 810 8 11 12 17 11 4 13 11 12 30 23 55 51 62 120 100 73 92 78 25 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 446 0 0 0 0 0 3 8 15 25 43 42 71 73 77 58 17 11 2 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 575 7 15 25 14 24 5 12 15 23 32 35 46 58 71 69 59 37 19 6 3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 907 2 3 4 38 53 38 64 122 167 195 221 278 332 465 557 532 340 290 149 53 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 734 1 1 1 10 18 1 10 10 17 18 27 28 39 93 96 113 85 84 59 16 7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2 478 0 9 19 23 49 43 80 123 177 212 179 183 215 253 259 224 147 138 99 44 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 2 310 15 22 25 20 20 33 42 50 60 88 87 130 150 248 280 254 226 278 188 77 17
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 651 24 71 47 37 47 7 9 4 18 11 20 28 43 54 75 46 49 28 25 8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 99 11 24 16 12 11 2 2 1 0 1 0 1 0 3 2 5 5 2 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 382 14 49 38 31 32 4 4 9 13 14 17 11 17 25 16 28 20 19 13 6 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 6 987 0 0 0 0 2 6 8 25 51 140 206 453 741 1 158 1 529 1 358 826 397 78 9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 6 512 0 0 0 0 0 1 2 4 12 19 93 220 571 936 1 561 1 705 979 362 46 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 199 0 0 0 12 39 7 9 6 7 12 20 28 18 11 19 9 0 0 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 814 0 13 49 77 78 19 16 13 22 33 35 39 66 85 81 75 57 40 13 3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 91 8 18 9 7 1 2 4 2 1 4 5 4 4 4 8 3 3 3 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 1 405 1 4 15 81 72 11 16 35 68 82 96 114 149 179 188 160 90 37 7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 905 0 0 0 1 8 6 17 42 93 99 115 116 106 95 91 65 33 12 5 1 0
Dorzalgie (M54) 508 0 0 5 29 62 5 6 7 14 23 27 24 34 41 65 47 36 53 25 5 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 328 1 9 24 15 14 7 8 13 22 25 23 39 29 35 29 17 9 4 2 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 731 4 4 21 68 53 16 10 14 28 37 36 54 50 70 101 70 54 26 11 4 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 685 273 222 121 55 160 19 33 29 43 34 38 50 69 82 123 122 96 63 38 13 2
Selhání ledvin (N17-N19) 2 426 13 13 18 14 17 24 30 40 39 80 85 124 166 273 367 350 294 282 156 36 5
Urolitiáza (N20-N23) 1 054 0 2 10 10 22 7 27 22 47 45 54 86 109 150 155 123 84 64 30 7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 239 22 24 27 25 34 7 10 21 15 40 41 46 62 131 151 153 160 142 92 33 3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 42 117 266 436 415 255 137 37 7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 462 15 68 121 90 32 0 2 4 2 4 5 9 7 19 23 14 18 21 5 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 265 1 0 0 1 15 19 12 20 40 59 28 32 18 11 4 3 1 0 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 202 0 0 1 6 15 7 15 20 26 36 27 24 4 4 8 2 5 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 572 0 0 0 6 8 9 11 16 75 125 132 98 34 12 21 13 8 3 1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 142 2 2 6 31 41 61 123 161 196 250 243 247 275 374 464 338 183 107 34 3 1
Lékařský potrat (O04) 47 0 0 0 0 2 3 7 16 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 434 0 0 0 0 7 40 110 130 105 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 983 0 0 0 2 27 117 273 324 204 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 561 0 0 0 1 16 62 183 167 106 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 293 0 0 0 0 5 35 71 117 54 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 6 023 0 0 0 0 76 472 1 414 2 190 1 501 343 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 30 0 0 0 0 0 5 8 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 45 0 0 0 0 0 6 13 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 098 4 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 099 2 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 2 443 987 440 320 140 174 59 34 45 36 30 33 28 25 39 31 10 3 1 0 1 7
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 595 0 5 9 29 45 6 5 11 21 26 36 41 51 74 75 52 41 40 17 10 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 090 5 47 167 274 172 21 26 25 37 28 26 32 16 32 42 30 33 37 24 13 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 104 1 3 9 7 5 0 2 1 2 9 6 5 8 10 10 10 6 7 2 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 122 432 990 351 472 641 65 73 64 117 141 135 151 206 312 404 439 395 376 262 92 4
Nitrolební poranění (S06) 5 462 48 255 363 398 319 139 157 165 221 244 282 293 340 322 373 371 365 410 308 80 9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 915 231 394 244 227 178 44 61 48 54 51 57 47 58 47 53 37 16 30 24 12 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 617 1 27 138 156 29 7 10 5 24 16 14 12 10 21 39 18 27 33 18 11 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 8 098 0 28 33 33 26 36 35 35 44 49 70 101 211 360 601 823 1 048 1 691 1 782 955 137
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 934 0 14 27 69 59 26 32 44 63 66 56 61 79 77 83 60 37 45 27 7 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 057 23 118 333 427 491 408 428 392 502 503 423 517 487 603 628 579 399 429 270 86 11
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 641 46 282 29 17 15 21 9 21 29 20 16 26 16 24 21 19 8 13 6 3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 3 256 32 213 79 184 364 268 241 218 280 266 206 201 165 148 110 91 56 65 51 17 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 3 157 8 17 31 20 25 14 28 43 56 72 78 155 224 397 585 622 414 230 116 20 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 243 0 5 2 7 15 13 15 15 24 18 10 15 18 23 20 19 7 9 4 3 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 960 47 143 60 56 63 41 34 39 42 50 54 57 53 69 52 42 21 17 16 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 592 62 27 7 5 14 5 3 15 20 20 35 50 57 55 66 57 32 31 20 10 1
Řízení antikoncepce (Z30) 39 0 0 0 0 0 0 2 5 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 768 1 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 158 18 170 153 147 169 18 24 20 36 28 37 39 56 94 74 41 24 8 2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 634 47 55 56 53 74 85 215 279 265 294 298 498 796 1 288 1 917 1 992 1 341 753 254 69 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 270 621 13 002 10 005 7 514 6 794 7 654 4 025 5 987 7 565 8 716 8 980 9 701 12 773 17 419 25 842 33 849 31 557 23 432 19 551 11 705 4 079 471
Počet případů hospitalizace s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11,2 126,9 90,9 27,8 12,2 11,3 0,8 0,4 0,9 0,3 0,3 1,3 1,9 3,6 3,7 7,8 13,1 16,1 23,9 27,8 13 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,6 32,6 34,7 14,7 12,2 7,2 0,5 0,1 0,7 0,8 0,3 0,7 0,4 1,4 2,5 2,3 2 3,5 8,1 8,3 4,3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0,2 0 0,4 0 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 0 0 0,1 0,6 0,3 2,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 34,7 104,2 39,9 21,4 17,7 24,5 3,3 3 4,7 5,2 7,7 11,5 18 33 47,8 68,6 101,3 148,1 166,5 152,5 132 115,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 14,6 145,9 61,8 32,1 20 26,7 5,6 4,3 2,6 4,1 4,5 5,2 6,7 7,1 11,3 13,2 16,6 22,8 22,6 18,8 21,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53,5 0 0 0,2 0 1,1 0,5 1,2 3,5 5,4 9,3 18,4 38,6 78,9 112,3 165,1 223,6 236,7 223,3 149,5 99,5 58
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,4 0,9 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 1,3 1,3 2,7 6,4 14 24,6 33,4 37,3 24,7 12,4 7,5 2,2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,5 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0,1 0,4 0,7 2,1 1,9 3,2 7,2 6,3 8,5 8,3 4,3 38,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7,2 0 0 0 0 0 0 0,7 2 5,2 6,2 10,8 8,9 7,5 14,6 18,2 19 17,4 19,6 20,3 10,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11,3 0 0 0 0 0 0,2 2,3 3,4 9,2 8 8,5 14,6 21 22,8 31,1 33,4 26,3 24,8 9,8 8,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,2 0 0 0 0,4 0,7 0,8 0,7 1,3 2,1 3,4 7,6 9 15,5 15,3 18,3 15,4 8,9 9 2,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 16,5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 2,9 14,5 35,4 57,6 74,7 63,1 27,5 17,5 12 8,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 10,4 0,9 0,2 0 0,2 0,7 0,5 0 0,1 0,4 0,7 2,2 5,2 7,8 19,5 30,1 45,4 54,4 58,9 57,9 45,4 38,6
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 89,6 19,9 50,3 32,1 38,5 31,9 12,8 14,1 19,7 27,3 36,2 58,6 104,4 147,2 198 248,9 259,2 245,9 169,5 90,9 41,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,5 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1,3 2,3 2,6 1,5 1,8 2,9 2,9 3,3 5,4 2,6 1,5 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 0 0,2 0 0,2 0,9 0,2 0,4 0,1 0,3 1,3 0,4 3,5 4,7 5,7 10,1 12,3 12 8,1 5,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 18,1 0 0 0 0 0 0,5 1,6 6,3 20,2 56,8 80,9 53,1 13,8 9,9 7,9 5,3 2,8 2,6 1,5 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 45,3 39 9 7 17,7 21,7 11,4 18 18,3 29,9 37,1 47,8 58,4 66,9 84 100,9 113,6 93,7 64,5 41,3 36,8 58
Anémie (D50-D64) 5,2 14,5 5 3,3 3,4 3,7 1,5 2,3 0,7 1,3 1,2 4 2,8 3,5 5,7 9,7 13,9 18 23,5 29,3 19,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,6 19 14 9,6 5,9 5 2 1,3 1,5 1,3 1,9 2,7 2,5 3,6 4,7 6,9 14,5 13,9 20,5 19,5 15,1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,7 4,5 14,4 22,6 36,6 29,3 18,6 11,5 10,2 7,9 10,7 11,1 14,3 18,2 25,1 29 35,2 48,4 61,1 58,6 34,6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 68,7 289,1 280,2 116,4 55,3 51,5 14,2 19,5 26,3 34,1 46,5 56,6 61,1 68,3 75,8 84,5 86,4 77,5 70,9 81,9 97,4 58
Demence (F00-F03) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,6 3,5 4,1 4,7 5,3 8,7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 16,7 0,9 0 0 16,6 72,7 25,9 17,6 21 18,1 23,5 21 17,4 16,2 10,9 7,8 2,9 3,8 3,4 1,5 2,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,9 0 0,2 0 4,2 19,1 12,5 13 8,9 6,7 6,7 6,2 4,1 3,6 3 2,1 2 1,6 3,4 5,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 1,3 3,9 1,8 1,6 0,5 1,4 0,9 1 1 0,8 0,7 0,9 1 0 0,4 0 0 19,3
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,2 4,5 1,1 0 0,6 2 0,5 0,7 1,2 1,2 1,6 0,9 1,3 1,4 1,5 1,5 2 1,9 0,4 0,8 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 8,8 9,1 4,7 4,1 22,3 52,1 11 7,5 5,1 6,5 5,5 6,3 4,6 3,6 3,3 5,4 4,9 8,9 11,1 14,3 8,7 19,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,8 1,6 2,6 3,8 2,2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 1,3 1,7 0,5 0 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 33,9 78,8 59,6 49 40 51 16 15,7 16,8 17,8 18,7 27,4 30,5 33,9 34,4 37,8 46,5 58,2 77,7 81,9 60,6 58
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 9,9 0 0,2 0 0 0,4 0,5 1,2 1,5 1,6 2,7 5 6,5 8,1 16 26 34,2 44,6 59,4 60,1 49,8 38,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 22,4 87,9 24,6 24,7 40,2 36,9 11,5 13 11,3 11,9 13,7 15,8 19,1 17,1 23,6 35,9 34,8 36,7 35 26,3 15,1 38,6
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0,5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 4,5 3,4 3,6 1,9 1,7 0,3 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1,1 1,5 1,2 1,8 2,5 2,1 1,5 2,2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,7 35,3 29,6 9,9 5,9 4,3 1,5 1,3 2,2 2,1 3,3 3,3 3,8 3,5 6,6 5,9 7 7 6,8 6 6,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 8,5 0 0 0,5 0 2,2 0 1,2 1,8 2,4 5 7,6 7,8 9,6 13,1 18 28,3 27,5 47 42,1 45,4 19,3
Angina pectoris (I20) 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,7 2,4 6,2 11,5 20,4 25,8 34,3 36,4 46,8 47 29,3 19,5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 101,8 0 0 0 0 0,2 0,3 1,9 5,7 12,8 31,4 77,3 114,9 174,9 215,6 260,9 297,7 380,6 423,6 459,8 404,6 309,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 33,9 0 0,2 0 0,4 0 0 0 0,8 0,8 4 12,5 25,6 51,5 77,6 116,3 145,8 147,4 111,9 75,1 47,6 19,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 19,8 2,7 0 0,2 0,2 2,4 2,6 2,9 4,2 9 10 12,8 17,9 24,6 29,3 44,6 60,8 78,5 92,7 96,2 103,8 96,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 123,6 26,3 3,2 3,4 7,6 9,6 6,9 8,8 14,5 16,9 26,6 44,8 80,6 132,9 211,4 348 461,6 581,9 627,3 618,4 506,2 579,6
Selhání srdce (I50) 75,6 6,3 0,2 0,2 0,2 0,9 2,5 2,6 4 4,3 8,6 14,7 33,3 53,4 105,1 177,6 283,9 376,5 568,3 689 620,9 309,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 138,2 10 0,9 1,5 1,9 5,6 4,8 9,7 12,4 20,6 32,7 58,8 88 143,9 207 326,8 476 652,1 858,3 962,5 945,4 966
Ateroskleróza (I70) 30,9 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,4 2 7,3 20,1 46,2 81,1 109,1 117,1 113,9 109,7 112,7 125,5 212,5
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,5 0,6 0,9 0,8 0,7 1,3 0,8 0,9 1,7 0,8 2,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 69,1 9,1 5,4 7,7 22,9 32,4 14,3 16,6 14,8 17,3 23,6 37,9 52,6 79,7 117,2 168,5 248,1 273,7 263,5 238,2 216,3 270,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 18,3 219,3 172,1 63,1 28,2 28 1,5 0,7 1,5 2,7 1,9 4 3 3,2 4,1 4,7 5,7 7 11,5 11,3 15,1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 41 240,1 111,7 45,8 23,8 18 4,6 4,6 5 6,2 9 11,8 16,3 29 44,6 63,1 88,8 132,6 189,6 217,9 283,4 289,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 18,1 495,7 156,6 32,4 9 3,9 1,2 1 0,4 0,4 0,9 0,7 2,5 2,9 4,8 7 12,3 18,7 29,9 39,1 38,9 58
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 9,1 0,9 78,3 56,2 13,7 10,4 6,1 4 3,5 2,9 1,3 2,2 1,2 0,9 0,7 0,6 0,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 8,4 4,5 8,1 7,2 10,1 18,5 5,6 3,6 6,6 7 5,4 10,7 9,5 10,7 9,4 9,4 9,6 10,1 6,4 6,8 8,7 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 16,3 2,7 0,7 1,5 1,5 1,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 4,3 7,4 19,1 37,1 55 72,5 70,9 64,5 49,6 58,4 38,6
Astma (J45-J46) 4,9 37,2 19,9 14,2 10,5 8,3 1,8 0,6 1,9 2,7 1,4 2,6 1,9 2,6 2,5 3,2 3,9 4,7 6,8 9,8 2,2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 55,5 101,5 23,5 13,5 9,5 25,2 20,1 12,8 12,5 11,7 15,7 24,2 39,2 53,7 90,6 137,7 175,2 194,3 254,5 229,9 170,9 231,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3,3 4,5 2,5 7,9 10,9 31,5 6,4 2,3 1,6 0,6 1,4 0,4 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0,4 0,8 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 4 7,2 20,3 25,4 10,1 6,9 0,5 1,6 0,7 0,6 1 0,7 1,3 1,2 1,4 0,7 2 1,3 0,9 4,5 4,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,4 48 2,5 2,1 2,5 2 0,8 1,6 1,9 3,1 5 4,8 6,8 10,4 8,7 12,5 11,5 14,6 17,5 18,8 13 38,6
Peptický vřed (K25-K28) 20,6 0 0 0,2 0,4 2,2 4,1 5 6,6 5 10 14,5 18,3 30,5 33,8 36,2 54,7 65,5 103,8 130 212 115,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 8,8 33,5 15,6 17,7 16,2 15 3 2,2 1,3 2,7 2,3 6,6 6,5 4,5 8,8 7,3 14,5 15,8 26 34,6 30,3 96,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 22 0 13,3 70,5 145,8 92,5 8,2 6,1 6,2 5,7 5,1 5,6 10,8 9,5 10,4 10,9 12,7 13,6 12,8 21,8 17,3 38,6
Tříselná kýla (K40) 7 45,3 5,4 5,5 1,1 1,1 0,3 0,7 0,4 1 1,2 1,7 3,8 6,3 7,2 13,5 20,1 33,5 35,4 45,8 45,4 58
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 16,5 4,5 3,2 3,3 1,1 0,4 0,3 2,5 5,4 6,1 9,4 13,3 16,9 21,8 32 43,9 47,1 55,1 50,8 50,3 62,7 58
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,9 0 0,7 2,6 10,3 16,7 13,3 14,4 12,1 9,8 8,8 6,8 6,7 5,9 4,7 5,9 3,9 4,4 4,3 6,8 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 13,6 2,7 1,7 2,3 2,2 0,3 1 0,5 0,3 0,3 0,6 0,7 1,2 1,8 2,3 2,3 6 6,4 9,8 2,2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24,4 42,6 21,9 5,7 4,2 2,8 3 6,2 2,3 5,7 9,4 12,1 17 27,6 33,7 46,1 67,4 85,1 123,4 181,1 168,7 173,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,3 0 0,2 0 0 0,2 0 0,4 0,8 2,9 3,4 4,9 6,4 12,5 13,3 18,8 23,7 28,8 47 51,1 67,1 77,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,8 6,3 2 1,2 3,2 2 0,5 0,1 0,3 0,7 1,5 1,9 1,9 4,8 5,4 6,7 8,8 14,9 17,9 28,6 41,1 19,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,7 7,2 2,5 2,1 3,6 2,4 0,7 1,9 1,5 1,3 3,5 3,3 8,1 7,7 8,6 17,6 20,5 23,1 39,3 58,6 54,1 38,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4,2 0 0 0 0 0 0,5 1,2 2 2,8 5 6 10,5 11 10,6 8,5 3,5 3,5 0,9 0,8 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,5 6,3 3,4 4,3 2,9 5,2 0,8 1,7 2 2,6 3,7 5 6,8 8,7 9,8 10,1 12,1 11,7 8,1 4,5 6,5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 37,1 1,8 0,7 0,7 8 11,5 6,3 9,2 16,4 18,5 22,7 31,8 41,1 49,8 64,2 81,7 108,9 107,6 123,8 112 114,7 77,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7 0,9 0,2 0,2 2,1 3,9 0,2 1,4 1,3 1,9 2,1 3,9 4,1 5,9 12,8 14,1 23,1 26,9 35,9 44,3 34,6 135,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23,5 0 2 3,3 4,8 10,6 7,1 11,5 16,6 19,6 24,7 25,8 27,1 32,3 34,9 38 45,9 46,5 58,9 74,4 95,2 38,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 21,9 13,6 5 4,3 4,2 4,3 5,4 6,1 6,7 6,7 10,2 12,5 19,2 22,5 34,2 41,1 52 71,5 118,7 141,3 166,6 328,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 6,2 21,7 16 8,1 7,8 10,2 1,2 1,3 0,5 2 1,3 2,9 4,1 6,5 7,5 11 9,4 15,5 12 18,8 17,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 10 5,4 2,7 2,5 2,4 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,4 0,3 1 1,6 0,9 0,8 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,6 12,7 11,1 6,5 6,5 6,9 0,7 0,6 1,2 1,4 1,6 2,4 1,6 2,6 3,5 2,3 5,7 6,3 8,1 9,8 13 38,6
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 66,3 0 0 0 0 0,4 1 1,2 3,4 5,7 16,3 29,7 67 111,2 159,9 224,3 278 261,4 169,5 58,6 19,5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 61,8 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1,3 2,2 13,4 32,5 85,7 129,3 228,9 349,1 309,8 154,6 34,6 2,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 2,5 8,5 1,2 1,3 0,8 0,8 1,4 2,9 4,1 2,7 1,5 2,8 1,8 0 0 1,5 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 7,7 0 2,9 8,4 16,2 16,9 3,1 2,3 1,8 2,4 3,8 5 5,8 9,9 11,7 11,9 15,4 18 17,1 9,8 6,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,9 7,2 4,1 1,5 1,5 0,2 0,3 0,6 0,3 0,1 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 1,2 0,6 0,9 1,3 0,8 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 13,3 0,9 0,9 2,6 17 15,6 1,8 2,3 4,7 7,5 9,5 13,8 16,9 22,4 24,7 27,6 32,8 28,5 15,8 5,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,6 0 0 0 0,2 1,7 1 2,5 5,7 10,3 11,5 16,6 17,2 15,9 13,1 13,3 13,3 10,4 5,1 3,8 2,2 0
Dorzalgie (M54) 4,8 0 0 0,9 6,1 13,5 0,8 0,9 0,9 1,6 2,7 3,9 3,5 5,1 5,7 9,5 9,6 11,4 22,6 18,8 10,8 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3,1 0,9 2 4,1 3,2 3 1,2 1,2 1,8 2,4 2,9 3,3 5,8 4,4 4,8 4,3 3,5 2,8 1,7 1,5 6,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,9 3,6 0,9 3,6 14,3 11,5 2,6 1,4 1,9 3,1 4,3 5,2 8 7,5 9,7 14,8 14,3 17,1 11,1 8,3 8,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16 247,4 50,1 20,7 11,6 34,7 3,1 4,8 3,9 4,8 4 5,5 7,4 10,4 11,3 18 25 30,4 26,9 28,6 28,1 38,6
Selhání ledvin (N17-N19) 23 11,8 2,9 3,1 2,9 3,7 4 4,3 5,4 4,3 9,3 12,2 18,3 24,9 37,7 53,8 71,7 93 120,4 117,2 77,9 96,6
Urolitiáza (N20-N23) 10 0 0,5 1,7 2,1 4,8 1,2 3,9 3 5,2 5,2 7,8 12,7 16,4 20,7 22,7 25,2 26,6 27,3 22,5 15,1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 11,8 19,9 5,4 4,6 5,3 7,4 1,2 1,4 2,8 1,7 4,7 5,9 6,8 9,3 18,1 22,1 31,3 50,6 60,6 69,1 71,4 58
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 6,2 17,6 36,7 63,9 85 80,7 58,5 27,8 15,1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,4 13,6 15,3 20,7 18,9 6,9 0 0,3 0,5 0,2 0,5 0,7 1,3 1,1 2,6 3,4 2,9 5,7 9 3,8 6,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,5 0,9 0 0 0,2 3,3 3,1 1,7 2,7 4,4 6,9 4 4,7 2,7 1,5 0,6 0,6 0,3 0 0,8 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,9 0 0 0,2 1,3 3,3 1,2 2,2 2,7 2,9 4,2 3,9 3,5 0,6 0,6 1,2 0,4 1,6 0,4 0,8 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,4 0 0 0 1,3 1,7 1,5 1,6 2,2 8,3 14,5 19 14,5 5,1 1,7 3,1 2,7 2,5 1,3 0,8 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 29,8 1,8 0,5 1 6,5 8,9 10 17,7 21,7 21,8 29,1 35 36,5 41,3 51,6 68,1 69,2 57,9 45,7 25,5 6,5 19,3
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0 0 0 0,4 0,5 1 2,2 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 4,1 0 0 0 0 1,5 6,6 15,9 17,5 11,7 4,7 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 9,3 0 0 0 0,4 5,9 19,3 39,4 43,6 22,6 4,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,3 0 0 0 0,2 3,5 10,2 26,4 22,5 11,8 2,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,8 0 0 0 0 1,1 5,8 10,2 15,8 6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 57,1 0 0 0 0 16,5 77,7 203,9 295 166,6 39,9 3,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,3 0 0 0 0 0 0,8 1,2 1,5 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,4 0 0 0 0 0 1 1,9 1,8 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 38,9 3 713,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 19,9 1 902,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 23,2 894,4 99,3 54,9 29,5 37,8 9,7 4,9 6,1 4 3,5 4,8 4,1 3,8 5,4 4,5 2 0,9 0,4 0 2,2 135,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5,6 0 1,1 1,5 6,1 9,8 1 0,7 1,5 2,3 3 5,2 6,1 7,7 10,2 11 10,6 13 17,1 12,8 21,6 19,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,3 4,5 10,6 28,6 57,7 37,3 3,5 3,7 3,4 4,1 3,3 3,7 4,7 2,4 4,4 6,2 6,1 10,4 15,8 18 28,1 58
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0,9 0,7 1,5 1,5 1,1 0 0,3 0,1 0,2 1 0,9 0,7 1,2 1,4 1,5 2 1,9 3 1,5 2,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 58,1 391,5 223,3 60,2 99,3 139,2 10,7 10,5 8,6 13 16,4 19,4 22,3 30,9 43,1 59,3 89,9 125 160,6 196,9 199 77,3
Nitrolební poranění (S06) 51,8 43,5 57,5 62,2 83,7 69,3 22,9 22,6 22,2 24,5 28,4 40,6 43,3 51 44,5 54,7 76 115,5 175,1 231,4 173,1 173,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,2 209,3 88,9 41,8 47,8 38,7 7,2 8,8 6,5 6 5,9 8,2 6,9 8,7 6,5 7,8 7,6 5,1 12,8 18 26 38,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,9 0,9 6,1 23,7 32,8 6,3 1,2 1,4 0,7 2,7 1,9 2 1,8 1,5 2,9 5,7 3,7 8,5 14,1 13,5 23,8 19,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 76,8 0 6,3 5,7 6,9 5,6 5,9 5 4,7 4,9 5,7 10,1 14,9 31,7 49,7 88,1 168,5 331,6 722,1 1 338,9 2 066,0 2 646,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8,9 0 3,2 4,6 14,5 12,8 4,3 4,6 5,9 7 7,7 8,1 9 11,9 10,6 12,2 12,3 11,7 19,2 20,3 15,1 38,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 76,4 20,8 26,6 57,1 89,8 106,6 67,2 61,7 52,8 55,7 58,5 60,9 76,4 73,1 83,3 92,1 118,5 126,2 183,2 202,9 186,1 212,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,1 41,7 63,6 5 3,6 3,3 3,5 1,3 2,8 3,2 2,3 2,3 3,8 2,4 3,3 3,1 3,9 2,5 5,6 4,5 6,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 30,9 29 48,1 13,5 38,7 79 44,1 34,8 29,4 31,1 31 29,7 29,7 24,8 20,4 16,1 18,6 17,7 27,8 38,3 36,8 19,3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 29,9 7,2 3,8 5,3 4,2 5,4 2,3 4 5,8 6,2 8,4 11,2 22,9 33,6 54,8 85,8 127,3 131 98,2 87,2 43,3 38,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2,3 0 1,1 0,3 1,5 3,3 2,1 2,2 2 2,7 2,1 1,4 2,2 2,7 3,2 2,9 3,9 2,2 3,8 3 6,5 19,3
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,1 42,6 32,3 10,3 11,8 13,7 6,8 4,9 5,3 4,7 5,8 7,8 8,4 8 9,5 7,6 8,6 6,6 7,3 12 8,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,6 56,2 6,1 1,2 1,1 3 0,8 0,4 2 2,2 2,3 5 7,4 8,6 7,6 9,7 11,7 10,1 13,2 15 21,6 19,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 16,8 1 602,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 11 16,3 38,4 26,2 30,9 36,7 3 3,5 2,7 4 3,3 5,3 5,8 8,4 13 10,9 8,4 7,6 3,4 1,5 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 100,9 42,6 12,4 9,6 11,2 16,1 14 31 37,6 29,4 34,2 42,9 73,6 119,4 177,9 281,2 407,8 424,3 321,5 190,8 149,3 96,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 567,0 11 781,9 2 257,1 1 288,1 1 429,5 1 662,0 662,9 863,5 1 018,9 967,6 1 044,9 1 397,3 1 888,6 2 613,3 3 568,7 4 964,5 6 460,4 7 414,2 8 348,3 8 794,7 8 824,4 9 099,7
Podíl hospitalizací s pobytem na jednotce intenzivní péče - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11 15,3 16,3 15,2 12,5 13,2 1,8 1,3 4,4 1,8 1,8 5,8 6,7 10,5 8 8,7 10,3 7,4 7,3 6,7 2,7 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 6,1 7,3 13 11,2 11,6 6,9 0,8 0,3 2 3 1,5 2,9 1,7 3,4 5,6 3,7 2,5 2,6 4,1 2,9 1,6 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8,3 0 5,9 0 100 0 9,1 0 4,3 10,5 8,8 13,9 13,6 0 0 3,1 12 4,8 29,4 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 37,8 73,7 82,3 88,7 83,2 74,8 26,7 29,6 39,8 35,9 37,9 38,8 40,5 44,2 39,5 38,2 36,9 38,1 29,4 21,8 15,4 10,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 9,5 0 0 0 0 0 0 28,6 0 0 11,1 7,1 0 25 0 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,4 17,5 14,7 12,4 9,8 8,5 2,7 2,8 2 3,3 4 4,6 4,4 3,8 5 5,2 5,1 5,3 4,2 2,8 3,2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 43,4 0 0 100 0 83,3 42,9 40 51 50,5 38,1 43 41,2 44,7 42,3 44 42,8 46,7 45,6 35,6 34,3 17,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,4 50 0 0 0 0 9,1 25 13,3 33,3 16,9 12,8 14,1 13,4 11,4 10,8 10,3 8,1 4,7 4,4 1,9 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2,3 0 0 0 0 11,1 0 4,7 0 2,4 0,6 1,3 2,4 4,1 2,2 2,7 3,4 2,2 2 1,5 0,8 7,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8,3 0 0 0 0 0 0 11,1 10,6 12,9 10,3 9,4 6,9 5,8 8,1 7,6 7,5 7,3 11 15,4 11,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 28 0 0 0 0 0 9,1 21,6 25,3 37,2 30,7 24,4 27,6 31,6 27,3 31,3 27,1 24,1 27,1 11,7 14,8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 25,5 0 0 0 66,7 75 19,2 27,8 32,3 28,8 28,2 30,1 27,5 33,2 27,5 26,4 21,7 18,5 13,2 5,9 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 26,3 0 100 0 0 0 0 0 0 100 45,5 32,3 40,2 36,6 34,6 30,2 23,4 12 8,1 7,6 15,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 12,6 100 100 0 33,3 33,3 42,9 0 8,3 9,8 8,2 16,1 13,2 10,5 11,6 12 12,7 12,8 13,1 14,9 16,3 22,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 21,9 43,1 41,1 42,5 52,3 42,7 27,4 23,1 22,7 24 22,3 23,3 25,9 22,9 22,2 22,2 20,1 18,4 14,8 9,8 5,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 9,2 0 0 0 0 0 1,5 1,3 2,4 6,1 12,1 11,4 9,4 11 13,8 11,8 11,9 20,2 10,3 10,5 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,7 0 50 0 10 26,7 8,3 16,7 3,6 6,5 13,9 3,6 9,3 7,8 6,1 7,8 7,6 8 7,9 8 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 21,1 0 0 0 0 0 15,8 12,1 17 19,1 21,6 21,4 21,7 19,5 23,6 23,6 22,6 18 22,2 28,6 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 15,8 12,3 10 9,3 15,9 13,8 9,1 13,2 12,2 15,9 17,1 18,4 18,6 17,7 17,8 17,8 17,4 13,9 10,3 8,3 7,3 12
Anémie (D50-D64) 5,5 15 21,6 29,2 24,2 15,6 12,2 18,8 4,4 6,9 3,9 7,7 5,9 5,1 6,1 5,8 5 4,2 3,5 3,4 1,9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 13,1 21,4 18,3 15,3 14,1 15,9 13,8 8,9 11 10,3 10,9 12,2 9,8 9,8 11,1 10,6 15,8 11,3 14 12,3 12,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,6 55,6 50 42 34,8 30,8 27,2 23,5 20 15,4 13,1 11 8,9 8,5 8,9 7,8 7,1 7,9 8,6 8 4,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 17,7 23,3 21,8 21,7 20,5 20,1 10,7 14,8 19,6 23,9 28,1 28,6 27,4 25,4 23,2 20,2 15,7 9,3 5,3 3,9 3,4 1,4
Demence (F00-F03) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 4,3 0 3,6 7,6 4,4 2,6 1,8 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 22 25 0 0 48,2 44,7 31,1 23,7 22,5 19,6 19,6 18,1 15,6 14,4 15,3 15,6 8,6 14,8 18,6 15,4 33,3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 20,5 0 25 0 36,4 18 16,5 19,4 16,3 18,9 27,4 28,7 28,9 23,3 31 22,6 23,3 17,2 24,2 38,9 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 20,7 11,9 3,5 2,4 0,8 2,6 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 4,4 8,6 0 7,1 0 0 100
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4,5 31,3 13,9 0 9,4 8,4 3,3 4 6,1 4,8 5 2,1 2,9 2,7 4 4,7 6,7 7,9 1,8 4,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6,2 11,8 3,6 2,2 8 15,2 7 6 4,4 5,4 4,8 5,4 3,8 3,3 4 6,1 4,4 5,5 5,1 5,4 2,8 3,7
Alzheimerova nemoc (G30) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 3,4 5,1 2,4 1,9 2 1,4 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,1 0 0 0 37,5 10,3 2,4 0 1,4 0,8 0,8 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 1,1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24,7 33,1 29,5 29,2 28,4 31,8 15,1 17,2 17,1 17,5 17 20,1 22,4 24,8 25,4 26,6 28,1 31,2 34 34,1 31,1 30
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 15,5 0 100 0 0 28,6 37,5 30,8 28,9 21,2 19,2 22,4 17,6 14,1 16,6 17,6 15,6 13,9 14,1 13 10,5 6,3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 7,4 36,7 21,4 18,9 18,3 17,3 9,7 9,8 7,3 5,6 5,1 4,9 4,8 3,8 4,9 7,2 5,9 6,3 6,8 6,8 7 16,7
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 9,5 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 2,7 2,1 2,6 2,6 2,9 0,9 0 0 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,5 10,9 9,2 3,7 5 5,2 2,4 2,2 3 2,3 3,1 2,5 2,3 1,9 3,2 2,5 2,5 2,3 2,3 2,7 3,8 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5,9 0 0 21,4 0 5,5 0 12,3 10,6 8,6 9,9 9 7 6,1 6,3 6 6,4 4,3 5,5 4,2 4 1,5
Angina pectoris (I20) 15,4 0 0 0 0 0 0 0 9,1 25 16,4 16,9 17 17,2 16,7 16 13,9 14,9 13,8 11,1 11,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 50,4 0 0 0 0 25 40 54,2 61,8 48,9 49,7 53,7 53,3 56 53,8 51,7 50,4 48 45,5 42,1 41,2 36,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 14,4 0 100 0 100 0 0 0 16,7 6,1 11,9 13 14,4 15,5 15,6 16,1 15,5 14,1 10,8 8,9 6,8 2,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 24 100 0 33,3 33,3 36,7 23,5 21,3 23,8 32,3 24,4 22,5 27,7 27,1 23,8 25,5 23,5 23 21,3 20,7 20,6 21,7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 28,8 50 58,3 39,2 28,6 25,1 18,5 22,8 29,8 26,5 27,2 28,8 29,9 31,9 31,5 31,2 29,9 28,2 25,6 24,2 22,2 22,7
Selhání srdce (I50) 19,7 58,3 100 50 100 36,4 51,7 42,9 46,9 29,5 29,1 24,3 25,7 23,7 24,6 23,6 23 18,8 17,6 14,8 11,2 5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 36,6 42,3 20 64,3 52,9 60,5 42,6 48,2 51,1 46,4 45,1 45,2 42,3 42,8 40,3 40 38,8 36,6 33,7 27,4 23,4 18,5
Ateroskleróza (I70) 15,1 0 0 0 0 0 20 11,8 12 9,8 13,1 14,7 17,1 16,6 17,1 15,9 15 13,9 12,7 11,8 11,8 12,5
Varixy dolních končetin (I83) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,7 0,6 0,7 1,2 0,5 1,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 22,3 29,4 10,6 6,8 13,8 17,8 15,9 20 17,9 17 18,6 21,8 22,9 25,2 25,9 26,1 26,1 23,6 20 17,7 16,5 18,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 11 10,5 13,3 15,5 14,2 12,8 1,9 1,3 2,7 5,2 4,7 11,3 7,8 7,2 8,7 9 7,8 5,7 6,7 6 5,4 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 14,6 29,8 27,6 30,4 30,9 27,9 11,1 11,8 10,4 10,5 13,2 16,4 13,8 15,5 15,4 14,8 13,4 12,8 11,5 8,6 7,5 5,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 11,8 19,8 22 27 24,9 14,3 8,5 7,4 3,5 3,3 5,4 3,2 7,7 4,8 5,7 5,5 5,3 4,6 4,2 3,5 2,4 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 4,1 11,1 3,3 3,8 5,9 6,7 6,9 6,6 7,7 7,1 5,4 12,7 7,7 7,7 9,6 10 25 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 6,6 18,5 38,3 17,4 14,5 11,1 4,1 2,7 4,4 4,4 3,3 6,7 5,7 6,5 6 7,7 8,9 13,8 12,7 14,1 25 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10,1 50 17,6 50 46,7 28,6 33,3 40 11,1 6,4 5,4 13,2 10,2 11,3 11,8 11,7 11,3 8,9 7,2 5,4 7,2 6,1
Astma (J45-J46) 12 25,8 24,3 25,5 20,6 22,1 8,1 3,9 9,9 12,8 6,5 8,2 6 6,5 6 6,6 6 5,8 6,5 12,9 2,3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 40,7 63,6 63,4 60,8 65,2 59,8 52,4 39,7 36,9 35,8 38,8 36,1 41,1 35,8 38,1 41,5 41,2 39,2 41,3 38,7 27,2 33,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 9,2 23,8 5,6 16,6 20,4 26,6 8,8 4,4 4,6 2 5,5 2,3 0 1,4 0,6 0,6 0 0 2 4,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 13,4 17 31,5 55,4 45,3 27,6 2,1 5,9 2,7 2,5 4 2,7 4,5 3,9 4,8 2,3 6,9 4,7 2,4 14 11,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 14,8 16,3 12,4 10,1 7,8 5,4 6,3 10,4 11,2 19,9 24,3 15,5 18,9 21,5 16,3 17,7 13,1 13,8 12,8 10,8 9,1 11,1
Peptický vřed (K25-K28) 42,2 0 0 33,3 18,2 35,7 33,8 36,8 37,4 32,6 40 46,5 40,4 46,7 45 41,2 45,7 38,8 42,8 39,2 51 28,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,6 22,3 15 14,8 8,6 6,5 1,7 1,8 1,4 2,8 2,3 5,7 5,1 3,1 4,7 3 3,8 3 3,5 3,7 3,2 8,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 18 0 54,1 39,7 38,8 23,3 3,4 3,8 4,9 5,4 6 7,9 14 14,1 16,2 18,5 23,5 29,7 33,7 55,8 66,7 100
Tříselná kýla (K40) 3,9 9,3 2,6 4,7 3,6 3 0,5 1 0,5 0,9 0,9 1 1,9 2,4 2,4 4 5,2 8,1 11,5 18 26,9 60
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 10,5 13,9 3,1 1,9 3 2,5 1 3,9 5,4 4,1 5,8 7,5 8,4 10,3 12,5 15,6 16,7 20,5 24,5 31,5 32,2 42,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 15,2 0 18,8 13,6 10,2 8,9 16,5 18 19,1 17,7 16,9 17,5 18,8 19,3 16 18,4 10,7 13,2 13,3 20,5 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4,6 10,4 5,9 7 7,2 4,6 0,8 3,5 2,3 1,8 2,2 2,8 3,1 4,1 5,9 5,7 4,3 6,3 4,9 7,1 1,4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 39,1 56 42 35,9 52,6 30,2 23,7 35,5 15,7 28,8 32,8 37 37,6 39 39,9 40,7 39,7 38,9 41 44,1 41,7 33,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14,9 0 100 0 0 50 0 23,1 10,3 16,3 14,9 13,3 12,1 16 13,9 14,7 16,3 12,4 15,4 16,4 28,7 57,1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,3 5,6 8,4 7,9 13,9 3,8 0,9 0,2 0,3 0,5 1,1 1,3 1,2 2,7 3,3 4,1 5 8,9 9,3 14,3 20,7 9,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,5 9,9 2,7 2,5 4,6 5 4,1 13,8 10,2 8,2 14,6 12,9 16 11 8,3 11,2 10,1 8,1 11,1 13,4 11,4 8,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 12,2 0 0 0 0 0 75 24,2 17,9 13,2 14,8 11,1 14 12,8 10,5 11,6 7,3 10 6,1 14,3 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 13,8 23,3 34,9 41,7 28 27,3 7,8 15,4 13,5 12,9 14,5 13 13,7 13,1 13 12,1 12,1 12,7 9,8 8 10,3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 12,8 100 60 33,3 35,8 19,4 6 6,2 8,2 7,9 8,4 10,2 11,8 12,7 13,2 15,1 16,9 16,7 17,5 15,2 13,9 9,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,2 25 16,7 10 35,7 36 1,8 7,8 6,3 8,1 7,4 9,3 7,3 8,3 12,3 9,3 10,9 10,2 10,5 12,2 7,5 17,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 25,9 0 60 44,2 46,9 41,9 21,7 25,8 25,9 25,5 25,8 22,1 20,7 23,3 25,4 24,8 28,4 28,7 28,5 33,8 37,9 22,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 31,3 12,5 13,3 10,8 14,3 15,4 20,1 21,9 22,6 22,4 31,3 31,8 39 33,8 38,4 34,7 33,9 33,7 37,5 33,6 35,8 47,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,9 12,1 13,8 12,3 12,1 6,9 1 1,4 0,7 3,1 2 3,9 4,4 6,3 6,1 7,7 6,1 9,4 6,3 7,8 7,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,5 6,8 13,7 11,7 9,2 4,4 0,5 0,6 0,3 0 0,3 0 0,2 0 0,5 0,3 1 1,3 0,6 0,6 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,9 12 12,7 9,6 7,9 7,6 1,5 1,6 3,2 3,4 3,6 4,9 3 3,8 4,5 2,6 4,9 4,3 3,5 3,6 3,7 10
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 61,2 0 0 0 0 100 28,6 26,7 42,4 47,2 53,4 54,6 60,4 64 64,9 63 64,5 60,4 56,7 36,8 20,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 41,8 0 0 0 0 0 9,1 10,5 7,3 7,7 5,8 14,7 20,1 30,7 38,6 48,6 55,1 56,6 50,9 22,7 3,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 0 0 0 10,3 3,6 0,5 0,7 0,4 0,3 0,5 1 1,3 0,9 0,6 1,6 1,5 0 0 18,2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,2 0 4,7 12,1 11,3 6,9 2,2 2 1,7 2,1 2,6 2,5 2,2 3,1 4,1 4,4 5,5 7 7,6 5 4,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5,1 36,4 43,9 25,7 12,5 2,1 5,3 5,1 2,8 0,9 3,9 4,9 2,7 2,7 2,1 3,4 1,5 2,8 5,4 5,9 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 25,8 10 12,5 14,4 30 27,9 28,2 29,6 43,8 39,5 35,2 31 30,4 27,3 27,8 24,3 23,2 18,7 14,3 7,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 6 0 0 0 6,7 18,2 5,6 5,8 6,7 7,1 6,1 7,6 7 6,3 5,4 5,5 5,2 3,9 2,5 3,3 3,7 0
Dorzalgie (M54) 1,7 0 0 11,1 9,4 11,1 1,8 1,4 0,9 1 1,3 1,5 1,1 1,3 1,4 1,8 1,3 1,1 1,8 1,6 1,2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,1 10 3,6 8,3 6,9 3,9 2 1,9 2,3 2,1 1,7 1,4 2 1,5 1,9 1,9 1,9 2,3 2,4 2,8 9,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,4 50 9,3 12,9 15,8 9,4 6,7 3,8 4 6 5,3 5 6,2 5,1 6,6 8,2 6,3 6 3,5 2,5 3,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 10 24,4 20,6 24,7 20,2 17,6 2,5 5,3 5,1 6,5 5,3 5,9 6,4 7,4 6,2 7,6 8,5 8,5 6,2 6,5 6,7 10,5
Selhání ledvin (N17-N19) 24,2 76,5 61,9 81,8 36,8 34,7 35,3 33 30,3 23,1 28,2 27,2 28,9 26,1 26,9 24,6 23,3 22,5 22,2 18,9 11,6 10,4
Urolitiáza (N20-N23) 5,2 0 13,3 22,7 17,5 8,4 1,2 3 2 3,1 2,6 3,3 4,8 5,2 5,9 6,3 7,3 8,6 10 11,2 9,6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4 10,2 8,7 8 8,7 4,7 1,3 2,3 4,4 1,9 3,4 3,2 3,3 3,4 5,2 4,5 4,3 4,8 3,8 3 2,4 1,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,4 12,9 14,7 16,2 18,1 20,6 21,9 23,5 21,3 30,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3,4 16,5 7,2 8,5 9,8 3,9 0 0,4 0,8 0,3 0,6 0,9 1,2 0,9 1,7 2,2 1,6 3,4 5,7 4 8,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 10,1 33,3 0 0 8,3 11,2 8,7 5 6,8 11 15,3 9,7 15,4 12,3 8,1 4,6 4,7 3,6 0 25 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4,8 0 0 8,3 22,2 5,6 1,4 2,7 3,5 3,9 6,6 7,4 9,3 3,2 4,2 10,4 3,4 11,9 3 7,7 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 3,1 0 0 0 6,7 2,2 1,6 1,6 1,7 4,1 4,3 3,7 2,8 2,7 1,4 2,8 2,3 2,2 1,4 0,9 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 6,9 16,7 14,3 37,5 19,3 5,8 3,1 3,5 3,8 4,1 5,5 6,3 6,4 7,5 9,1 10 10,8 11,6 15 20,6 9,7 33,3
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0 0 0 0,3 0,2 0,4 0,9 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2,5 0 0 0 0 1,5 2 2,7 2,6 2,6 2,4 0,7 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,3 0 0 0 13,3 1,9 2,3 3,1 3,8 4,3 3,7 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,8 0 0 0 100 4,3 5,8 10,1 8,9 10,6 10,6 31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,4 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 23 0 0 0 0 16,1 17 19,4 24 28,3 30 37,5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,5 0 0 0 0 0 5,8 3,9 5 4 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 3,4 4,1 3,8 6,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 59,3 59,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 19,4 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 21,8 44,1 19,2 10,8 17,3 33,5 20,8 14 16,6 16 10,9 18,2 16 13,4 20,7 18,2 11,5 6,3 10 0 50 87,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7,5 0 50 15,5 24,2 17,9 7,5 6,5 8,7 8,6 6,8 7,8 6,7 6,9 7,7 6,3 5,7 5,8 6,8 5,3 11,2 10
Břišní a pánevní bolest (R10) 7,3 5,5 12,5 12,8 13,7 8,8 1,8 2,7 2,8 3,9 3,7 4,8 7,3 3,6 6,1 7,1 5,6 7 8,3 8,4 9,5 16,7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4,3 20 27,3 50 41,2 33,3 0 4,2 1,2 1,5 6,4 4,2 3 4,1 3,4 2,9 3,3 2,7 4,4 2,8 5 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 12,6 15,5 25,7 19,4 20,9 21,4 7,2 7,8 6,3 8,3 9,3 9 8,4 9 9,6 9,3 10,1 10,2 9,5 9,3 9,1 3,6
Nitrolební poranění (S06) 19,9 26,4 23,9 32 29,1 16,8 6,5 9,5 11,7 14,3 15,1 19,5 20,2 23 21 23,5 25,3 26,4 27,2 26,1 20,6 15,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,3 17,1 17,7 20,4 19,8 15,8 4,4 7,1 6,8 7,6 7,5 9,6 8,3 10,9 9 10,4 9 3,9 7 6,5 5,8 6,3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,1 20 7,2 8,5 10,7 10,3 3,1 3,5 1,9 6,1 3,6 3,5 2,4 1,6 2,9 5,1 2,8 6,3 10,1 10,4 12,5 12,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 50,4 0 24,1 43,4 43,4 46,4 45 40,7 43,8 37,6 34 40,2 36,6 43,5 46,3 47 51,6 51,4 53,5 52,7 52,9 54,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8,4 0 9,4 9 15,1 15,4 5,7 5,5 6,8 7,3 6,8 6,6 6,9 7,9 7,1 9,2 9,8 9,5 13,5 15,3 9,5 16,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 12,2 32,4 14,1 17,3 17,5 13,2 9,3 10,1 9,5 10 9,7 10,3 12,3 12,2 14,4 15,1 16,3 13,1 13 10,6 7,8 7,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 23,6 26,1 33,4 20,7 20,7 19,2 18,8 8,3 17,2 21,6 15,3 14 19,1 15,5 21,6 21,9 23,2 19 27,1 15,4 27,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 44,2 18,9 21,8 25,5 44,7 48 53,5 55,5 54,8 58,8 57,2 53,6 54,9 52,5 50 37,4 39,7 31,8 32,8 32,1 34 33,3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 27,1 28,6 20,5 26,3 26,3 16,2 9,5 12,1 14 14,4 16 14,9 24,1 24 28,2 31,9 35,1 32,4 28,8 32,2 21,1 25
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 14,8 0 26,3 7,7 17,1 18,8 12,5 14,9 9,6 13,4 10 7,5 13,5 14,2 18,4 23,3 27,5 17,5 28,1 21,1 42,9 100
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 21,2 25,8 20,1 19,2 25,1 26 21,9 20,4 20,6 17,9 19 24,5 23,5 21,5 23,5 21,7 18 15,9 16,3 20,3 14,3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,9 4,8 5,7 2,6 2,4 5,5 4,8 2,2 8,3 6,9 5,7 8,7 8,7 8 6,3 6 6 4,6 4,9 5,7 10,4 7,1
Řízení antikoncepce (Z30) 2,3 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 3,6 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,4 41,9 34,1 38,9 38,4 44,8 5,8 5,3 4,1 3,6 2,3 2,4 1,6 1,5 1,7 1,1 0,8 1 0,8 0,7 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7,2 4,2 3,9 2,8 3,3 3 1,2 1,4 1,2 1,2 2,7 5,5 9,1 11,7 15 18,5 21,3 20,5 16,8 12,6 12,4 9,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 13,1 9,6 15,8 14,1 17,6 14,1 5,7 5,7 6 7,2 9 11,2 12,7 14,4 16,1 17,5 18 17,3 16,5 15,3 14,2 12,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru