Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet operovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 93 0 4 1 3 4 1 1 1 0 3 1 1 8 9 13 13 9 9 10 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 19 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 25 0 3 0 1 0 1 0 3 0 4 2 0 1 2 3 3 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 680 6 7 3 3 8 4 10 11 9 18 19 29 60 91 99 90 78 84 39 11 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 296 2 62 93 30 143 271 199 118 79 69 35 45 33 39 29 16 13 13 5 2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6 078 0 0 1 0 4 3 10 27 46 85 134 307 535 885 1 194 1 197 803 559 233 51 4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 974 0 0 0 0 1 3 1 2 7 13 21 38 110 204 276 188 78 28 4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 432 0 1 1 2 6 14 30 48 68 98 142 128 210 390 538 665 623 726 531 190 21
Zhoubný novotvar prsu (C50) 5 733 0 0 0 0 1 2 24 81 221 324 531 571 531 841 1 039 780 458 237 82 10 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 236 0 0 0 0 0 2 24 40 73 71 63 119 135 173 202 171 91 51 16 5 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 729 0 0 0 0 0 7 2 9 20 30 65 57 97 123 144 95 42 32 5 0 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3 394 0 1 0 0 0 0 1 0 1 8 38 138 365 672 904 653 312 226 65 10 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4 612 1 0 0 1 1 3 9 7 20 39 51 136 275 637 915 914 676 595 256 69 7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 11 194 12 66 44 65 73 102 153 245 351 453 594 831 1 197 1 757 2 039 1 601 931 477 169 31 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 089 0 0 0 0 3 52 112 128 142 109 81 70 61 94 89 62 36 32 14 4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 656 0 0 1 0 4 9 11 10 18 34 21 48 63 97 122 109 67 27 12 3 0
Leiomyom dělohy (D25) 7 176 0 0 0 0 2 17 76 235 761 1 827 2 073 1 258 360 236 184 86 37 20 3 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 17 793 71 257 326 393 556 561 719 855 1 285 1 361 1 295 1 405 1 576 2 003 2 022 1 492 862 483 190 73 8
Anémie (D50-D64) 118 0 1 3 0 5 5 1 5 6 5 10 9 7 3 9 12 20 6 8 2 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 234 2 2 5 5 4 9 17 10 16 19 16 14 17 20 17 16 16 15 11 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 965 0 0 2 0 1 5 10 10 21 45 74 123 210 304 418 315 198 133 75 20 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 7 334 1 11 9 16 72 151 305 463 683 781 743 774 778 829 894 517 221 68 13 5 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 13 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 10 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 219 1 2 2 3 22 51 39 22 23 8 8 3 10 8 2 2 5 5 2 0 1
Alzheimerova nemoc (G30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 181 3 7 3 9 11 18 18 16 19 19 7 9 9 6 10 8 5 4 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 4 6 3 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 5 466 26 52 90 98 90 94 124 159 344 452 455 634 613 568 578 460 334 209 77 7 2
Katarakta (H25-H26, H28) 2 945 2 9 12 8 5 13 13 20 30 43 42 74 108 220 377 541 592 497 275 60 4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 110 4 50 38 10 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4 194 48 634 1 095 312 169 120 120 179 239 225 191 184 156 191 166 94 33 27 9 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 130 0 0 1 0 0 1 1 1 2 5 10 8 15 13 21 12 9 21 8 2 0
Angina pectoris (I20) 297 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 12 16 32 49 64 54 30 20 9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 290 0 0 0 0 0 0 1 5 12 26 53 92 135 207 249 219 146 89 46 10 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4 122 0 0 0 0 0 0 2 2 14 36 108 213 429 704 965 861 494 233 57 4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 117 0 0 0 0 1 0 1 1 4 4 4 11 7 10 13 16 15 16 8 4 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 527 0 1 9 2 5 28 26 34 66 46 77 129 173 338 558 592 536 514 299 86 8
Selhání srdce (I50) 872 0 0 0 0 2 2 5 8 6 19 20 37 60 100 160 160 113 109 57 12 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 974 7 2 1 3 6 6 18 32 50 70 116 126 257 443 613 534 393 202 78 16 1
Ateroskleróza (I70) 5 417 0 0 0 0 0 0 3 4 11 29 92 227 522 974 1 250 918 585 461 240 87 14
Varixy dolních končetin (I83) 11 096 0 0 0 0 29 145 386 753 1 426 1 591 1 355 1 326 1 324 1 204 945 418 136 38 16 4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 6 900 2 6 15 145 281 194 185 170 201 188 196 268 447 791 1 039 1 144 813 472 251 79 13
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 259 2 15 16 9 18 12 10 14 24 26 20 21 18 14 19 9 4 5 1 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 329 0 12 1 6 1 3 4 3 4 8 8 10 25 33 45 40 41 42 29 12 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 30 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 4 1 3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 20 848 4 9 324 7 796 994 652 498 400 302 329 191 103 85 69 46 36 12 4 1 0 1 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 9 852 8 36 135 192 512 632 707 839 1 136 1 058 832 882 853 835 594 371 147 55 24 4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 167 0 0 0 0 1 2 2 1 0 3 3 9 17 27 22 42 21 14 2 1 0
Astma (J45-J46) 15 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 3 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 494 10 11 12 3 45 55 48 60 56 72 65 81 110 177 242 179 115 96 41 12 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 695 2 56 159 176 460 370 289 194 187 160 94 85 100 115 95 69 44 27 9 3 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 695 4 69 176 64 70 78 103 110 124 132 122 122 124 109 128 77 40 30 10 2 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 428 6 5 5 4 5 7 16 21 20 33 40 33 49 54 55 38 14 18 4 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 965 0 0 0 2 4 23 37 48 45 63 72 86 103 94 82 86 62 72 60 25 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 269 2 2 1 2 3 13 9 12 15 24 21 19 18 31 26 19 13 26 10 3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 226 0 83 886 1 551 1 597 1 345 1 005 837 850 645 435 452 379 388 339 202 115 67 40 8 2
Tříselná kýla (K40) 17 382 454 831 624 129 158 349 456 581 944 1 089 1 068 1 301 1 587 1 978 2 073 1 669 1 122 635 276 55 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14 221 22 430 971 153 69 186 399 671 1 193 1 252 1 084 1 189 1 227 1 551 1 585 1 110 641 333 112 40 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 919 0 0 3 10 48 101 133 128 130 104 59 60 41 41 28 18 8 4 3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 83 0 2 0 3 5 6 3 5 3 2 5 4 5 11 8 5 8 2 6 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 434 30 84 20 16 20 25 50 23 60 91 79 122 174 227 295 305 252 265 216 70 10
Divertikulární nemoc střeva (K57) 834 0 1 0 2 1 2 6 6 26 37 43 52 85 112 134 109 71 80 51 14 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 8 256 63 39 32 33 123 264 447 560 918 994 793 836 865 799 710 462 187 85 32 13 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 037 5 23 15 15 10 16 24 25 26 40 29 79 88 99 185 116 81 81 61 16 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 64 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 14 8 17 8 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 165 0 0 1 2 5 3 3 7 5 8 14 12 26 32 21 14 7 2 3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 18 162 0 2 5 56 177 412 701 1 029 1 542 1 678 1 565 1 647 1 812 2 302 2 181 1 623 844 405 143 34 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 117 1 1 1 4 17 12 41 37 76 63 87 78 73 130 151 134 98 70 34 5 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 458 0 0 0 1 4 12 9 23 36 32 47 36 35 68 55 45 26 18 10 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 165 3 6 6 9 21 56 61 79 73 67 57 70 66 129 117 102 76 86 52 23 6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4 845 48 160 109 112 433 523 446 331 319 293 223 254 266 334 361 223 157 132 86 33 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 86 1 1 4 2 1 1 2 3 3 3 4 6 10 10 11 9 0 10 2 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 833 17 73 98 152 113 76 83 99 125 137 91 110 135 104 119 93 65 82 37 21 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 9 660 0 0 0 0 3 19 25 48 93 230 324 660 1 032 1 590 2 126 1 785 1 104 519 94 8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 12 928 0 0 0 0 4 11 15 46 128 284 503 912 1 575 2 103 2 759 2 631 1 386 498 71 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 16 592 0 0 4 97 874 1 055 1 104 1 240 1 808 2 053 1 792 1 834 1 658 1 446 953 481 150 35 8 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 12 997 1 37 90 395 831 719 636 593 797 961 1 069 1 296 1 605 1 501 1 222 747 326 125 40 5 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 39 0 0 1 0 1 2 5 2 0 1 2 0 2 6 7 5 4 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 2 253 1 0 7 59 58 16 20 42 79 121 168 204 290 326 354 303 150 51 4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 360 0 0 0 2 12 45 141 294 622 713 643 676 596 605 466 330 157 47 11 0 0
Dorzalgie (M54) 358 0 0 0 1 5 3 7 8 22 33 31 29 43 31 48 45 27 20 3 2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 12 450 6 120 65 99 211 283 329 486 903 1 236 1 364 1 706 1 655 1 561 1 288 716 293 88 30 10 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2 731 3 17 71 147 182 132 111 122 156 185 166 193 226 265 267 199 149 84 46 10 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 3 628 9 17 18 8 28 77 102 116 142 165 144 235 290 404 508 464 361 294 183 58 5
Selhání ledvin (N17-N19) 1 433 1 0 1 0 0 17 24 32 51 79 83 102 148 203 238 198 132 73 43 7 1
Urolitiáza (N20-N23) 8 059 1 5 12 4 60 173 301 380 545 657 646 680 897 1 090 1 039 711 410 285 127 36 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 7 847 1 24 65 42 49 120 145 168 370 653 719 755 829 1 011 1 070 858 532 292 120 22 2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 6 276 0 0 0 0 0 2 1 1 6 23 64 227 561 1 127 1 655 1 377 769 375 82 6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 9 970 53 761 1 181 722 682 590 459 400 484 471 405 541 553 776 718 561 313 207 74 17 2
Nemoci prsu (N60-N64) 2 132 1 1 1 9 129 175 174 200 278 339 238 181 121 127 75 44 22 13 4 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 592 0 0 0 11 120 270 343 348 433 353 248 174 96 60 57 31 20 19 7 2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 13 485 0 0 1 1 71 229 366 572 1 293 2 169 2 775 2 725 1 033 695 602 442 272 155 72 12 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 36 268 12 9 12 71 444 1 421 2 545 3 161 3 677 3 639 3 094 3 158 3 077 3 462 3 875 2 608 1 297 574 119 11 2
Lékařský potrat (O04) 6 269 0 0 0 18 407 982 1 099 1 183 1 158 1 314 107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 13 244 0 0 0 1 337 1 444 3 100 3 907 3 091 1 265 96 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 994 0 0 0 2 87 436 1 097 1 343 827 190 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 221 0 0 0 0 23 108 361 421 249 52 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 929 0 0 0 1 67 418 1 203 1 430 704 103 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 23 681 0 0 0 0 407 2 430 6 534 8 292 4 889 1 068 56 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 250 0 0 0 0 5 32 83 82 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 172 0 0 0 0 4 19 46 41 31 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 7 359 1 011 1 651 2 367 605 363 216 186 190 154 139 96 72 86 79 82 34 15 4 3 1 5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 269 0 0 0 0 0 1 1 0 5 13 7 25 22 37 60 55 27 7 8 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 839 0 8 32 67 152 216 224 235 295 197 107 66 41 52 37 33 27 29 18 2 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 770 0 0 0 0 4 10 24 42 65 78 53 51 72 96 115 86 46 26 2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 255 25 58 56 58 65 69 105 107 173 173 177 177 260 343 415 373 249 213 117 38 4
Nitrolební poranění (S06) 1 654 5 8 11 20 25 33 38 52 82 90 93 100 124 122 171 192 184 157 114 29 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2 779 10 169 159 133 254 360 297 249 228 202 149 154 113 85 85 53 27 29 13 8 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 7 911 3 262 1 228 1 068 231 188 233 231 326 370 327 428 538 618 644 531 322 225 98 38 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 11 304 1 50 52 52 43 57 61 60 92 98 123 184 326 550 854 1 103 1 420 2 285 2 474 1 246 173
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8 329 0 29 83 288 296 375 482 537 727 793 698 721 792 851 696 438 246 179 75 20 3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 34 365 11 396 883 966 2 059 2 775 2 808 2 792 3 452 3 487 2 689 2 555 2 235 2 180 1 894 1 354 791 616 324 88 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 961 50 238 34 20 22 46 45 39 66 49 41 68 43 52 46 34 24 24 15 4 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 37 1 9 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 0 1 4 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 3 841 2 15 25 17 22 43 58 83 109 121 142 197 321 499 634 660 463 282 126 22 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 541 0 2 22 46 94 112 102 145 187 176 143 110 126 119 65 46 25 16 2 2 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 527 14 104 51 19 11 20 15 28 34 22 36 37 33 28 31 17 13 6 4 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 210 3 4 5 2 5 4 3 8 7 9 15 21 19 32 30 23 9 10 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 320 0 0 0 0 11 26 54 162 377 523 130 29 2 2 1 2 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 504 2 8 7 6 2 1 5 5 10 23 20 52 54 97 101 69 32 7 2 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 23 092 15 95 264 386 542 776 1 051 1 163 1 354 1 290 1 151 1 417 1 856 2 439 3 068 2 831 1 871 1 043 376 91 13
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 582 047 2 343 16 547 19 643 10 259 15 389 23 539 34 325 40 858 45 178 42 730 36 787 39 983 42 658 51 785 56 266 44 696 27 753 18 415 9 443 3 069 381
Počet operovaných osob - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 0 0,9 0,2 0,6 0,9 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 1,2 1,2 1,9 2,7 2,8 3,8 7,5 4,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,4 0 0,9 0,8 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0,7 0 0,2 0 0,2 0 0,4 0 0,5 0,3 0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,5 5,4 1,6 0,5 0,6 1,7 0,7 1,4 1,5 1 2,1 2,7 4,3 9 12,6 14,5 18,4 24,7 35,9 29,3 23,8 19,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 12,3 1,8 14 15,9 6,3 31,1 44,6 28,7 15,9 8,8 8 5 6,7 5 5,4 4,3 3,3 4,1 5,6 3,8 4,3 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 57,7 0 0 0,2 0 0,9 0,5 1,4 3,6 5,1 9,9 19,3 45,4 80,3 122,2 175,1 245,1 254,1 238,7 175,1 110,3 77,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,2 0 0 0 0 0,2 0,5 0,1 0,3 0,8 1,5 3 5,6 16,5 28,2 40,5 38,5 24,7 12 3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 42 0 0,2 0,2 0,4 1,3 2,3 4,3 6,5 7,5 11,4 20,5 18,9 31,5 53,9 78,9 136,1 197,1 310 399 411 405,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 54,4 0 0 0 0 0,2 0,3 3,5 10,9 24,5 37,7 76,5 84,4 79,7 116,1 152,4 159,7 144,9 101,2 61,6 21,6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11,7 0 0 0 0 0 0,3 3,5 5,4 8,1 8,3 9,1 17,6 20,3 23,9 29,6 35 28,8 21,8 12 10,8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,9 0 0 0 0 0 1,2 0,3 1,2 2,2 3,5 9,4 8,4 14,6 17 21,1 19,4 13,3 13,7 3,8 0 19,3
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 32,2 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,9 5,5 20,4 54,8 92,8 132,6 133,7 98,7 96,5 48,8 21,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 43,7 0,9 0 0 0,2 0,2 0,5 1,3 0,9 2,2 4,5 7,3 20,1 41,3 88 134,2 187,1 213,9 254,1 192,3 149,3 135,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 106,2 10,9 14,9 7,5 13,7 15,9 16,8 22,1 33 39 52,7 85,6 122,9 179,6 242,6 299,1 327,8 294,6 203,7 127 67,1 58
Carcinoma in situ (D00-D09) 10,3 0 0 0 0 0,7 8,6 16,2 17,2 15,8 12,7 11,7 10,4 9,2 13 13,1 12,7 11,4 13,7 10,5 8,7 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,2 0 0 0,2 0 0,9 1,5 1,6 1,3 2 4 3 7,1 9,5 13,4 17,9 22,3 21,2 11,5 9 6,5 0
Leiomyom dělohy (D25) 68,1 0 0 0 0 0,4 2,8 11 31,7 84,5 212,6 298,6 186 54 32,6 27 17,6 11,7 8,5 2,3 2,2 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 168,8 64,3 58 55,9 82,7 120,7 92,4 103,7 115,2 142,7 158,4 186,5 207,7 236,4 276,6 296,6 305,4 272,7 206,2 142,8 157,9 154,6
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0,2 0,5 0 1,1 0,8 0,1 0,7 0,7 0,6 1,4 1,3 1,1 0,4 1,3 2,5 6,3 2,6 6 4,3 19,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 1,8 0,5 0,9 1,1 0,9 1,5 2,5 1,3 1,8 2,2 2,3 2,1 2,6 2,8 2,5 3,3 5,1 6,4 8,3 6,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18,6 0 0 0,3 0 0,2 0,8 1,4 1,3 2,3 5,2 10,7 18,2 31,5 42 61,3 64,5 62,6 56,8 56,4 43,3 19,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 69,6 0,9 2,5 1,5 3,4 15,6 24,9 44 62,4 75,8 90,9 107 114,4 116,7 114,5 131,1 105,8 69,9 29 9,8 10,8 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0,4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0,4 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0,6 0 0,4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,1 0,9 0,5 0,3 0,6 4,8 8,4 5,6 3 2,6 0,9 1,2 0,4 1,5 1,1 0,3 0,4 1,6 2,1 1,5 0 19,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,9 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0,3 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,7 2,7 1,6 0,5 1,9 2,4 3 2,6 2,2 2,1 2,2 1 1,3 1,4 0,8 1,5 1,6 1,6 1,7 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,6 0,9 0,8 1,9 1,3 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 51,8 23,6 11,7 15,4 20,6 19,5 15,5 17,9 21,4 38,2 52,6 65,5 93,7 92 78,4 84,8 94,2 105,7 89,2 57,9 15,1 38,6
Katarakta (H25-H26, H28) 27,9 1,8 2 2,1 1,7 1,1 2,1 1,9 2,7 3,3 5 6 10,9 16,2 30,4 55,3 110,8 187,3 212,2 206,6 129,8 77,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 3,6 11,3 6,5 2,1 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 39,8 43,5 143 187,7 65,6 36,7 19,8 17,3 24,1 26,5 26,2 27,5 27,2 23,4 26,4 24,3 19,2 10,4 11,5 6,8 4,3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 1,4 1,2 2,3 1,8 3,1 2,5 2,8 9 6 4,3 0
Angina pectoris (I20) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 1,7 2,4 4,8 6,8 9,4 11,1 9,5 8,5 6,8 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 12,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,3 3 7,6 13,6 20,3 28,6 36,5 44,8 46,2 38 34,6 21,6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 39,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,6 4,2 15,6 31,5 64,4 97,2 141,5 176,3 156,3 99,5 42,8 8,7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,1 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 1,6 1,1 1,4 1,9 3,3 4,7 6,8 6 8,7 38,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 33,5 0 0,2 1,5 0,4 1,1 4,6 3,7 4,6 7,3 5,4 11,1 19,1 26 46,7 81,8 121,2 169,6 219,5 224,7 186,1 154,6
Selhání srdce (I50) 8,3 0 0 0 0 0,4 0,3 0,7 1,1 0,7 2,2 2,9 5,5 9 13,8 23,5 32,8 35,8 46,5 42,8 26 38,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 28,2 6,3 0,5 0,2 0,6 1,3 1 2,6 4,3 5,6 8,1 16,7 18,6 38,6 61,2 89,9 109,3 124,4 86,3 58,6 34,6 19,3
Ateroskleróza (I70) 51,4 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 1,2 3,4 13,3 33,6 78,3 134,5 183,3 187,9 185,1 196,8 180,3 188,2 270,5
Varixy dolních končetin (I83) 105,3 0 0 0 0 6,3 23,9 55,7 101,4 158,3 185,1 195,2 196,1 198,6 166,3 138,6 85,6 43 16,2 12 8,7 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 65,5 1,8 1,4 2,6 30,5 61 32 26,7 22,9 22,3 21,9 28,2 39,6 67,1 109,2 152,4 234,2 257,2 201,5 188,6 170,9 251,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,5 1,8 3,4 2,7 1,9 3,9 2 1,4 1,9 2,7 3 2,9 3,1 2,7 1,9 2,8 1,8 1,3 2,1 0,8 4,3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,1 0 2,7 0,2 1,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,9 1,2 1,5 3,8 4,6 6,6 8,2 13 17,9 21,8 26 38,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 3,6 0,9 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,3 0,8 1,3 0,4 2,3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 197,8 3,6 2 103,5 1 336,5 209,2 141,6 82 57,7 40,7 36,5 22,2 14,8 12,6 10,4 6,4 5,3 2,5 1,3 0,4 0 2,2 19,3
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 93,5 7,2 8,1 23,1 40,4 111,2 104,1 102 113 126,1 123,1 119,8 130,4 128 115,3 87,1 76 46,5 23,5 18 8,7 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0,3 0,4 1,3 2,6 3,7 3,2 8,6 6,6 6 1,5 2,2 0
Astma (J45-J46) 0,1 0,9 0,2 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,3 0,2 0 0,1 0,2 0,3 1,3 0,8 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,2 9,1 2,5 2,1 0,6 9,8 9,1 6,9 8,1 6,2 8,4 9,4 12 16,5 24,4 35,5 36,6 36,4 41 30,8 26 77,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 25,6 1,8 12,6 27,3 37 99,9 60,9 41,7 26,1 20,8 18,6 13,5 12,6 15 15,9 13,9 14,1 13,9 11,5 6,8 6,5 19,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 16,1 3,6 15,6 30,2 13,5 15,2 12,8 14,9 14,8 13,8 15,4 17,6 18 18,6 15,1 18,8 15,8 12,7 12,8 7,5 4,3 19,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,1 5,4 1,1 0,9 0,8 1,1 1,2 2,3 2,8 2,2 3,8 5,8 4,9 7,4 7,5 8,1 7,8 4,4 7,7 3 0 19,3
Peptický vřed (K25-K28) 9,2 0 0 0 0,4 0,9 3,8 5,3 6,5 5 7,3 10,4 12,7 15,5 13 12 17,6 19,6 30,7 45,1 54,1 19,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,6 1,8 0,5 0,2 0,4 0,7 2,1 1,3 1,6 1,7 2,8 3 2,8 2,7 4,3 3,8 3,9 4,1 11,1 7,5 6,5 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 106,5 0 18,7 151,9 326,4 346,8 221,5 145 112,7 94,4 75 62,7 66,8 56,9 53,6 49,7 41,4 36,4 28,6 30,1 17,3 38,6
Tříselná kýla (K40) 164,9 411,4 187,5 107 27,1 34,3 57,5 65,8 78,3 104,8 126,7 153,8 192,4 238,1 273,2 304 341,7 355 271,1 207,4 119 58
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 134,9 19,9 97 166,5 32,2 15 30,6 57,5 90,4 132,4 145,7 156,1 175,8 184,1 214,2 232,5 227,2 202,8 142,2 84,2 86,5 58
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,7 0 0 0,5 2,1 10,4 16,6 19,2 17,2 14,4 12,1 8,5 8,9 6,2 5,7 4,1 3,7 2,5 1,7 2,3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0,5 0 0,6 1,1 1 0,4 0,7 0,3 0,2 0,7 0,6 0,8 1,5 1,2 1 2,5 0,9 4,5 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,1 27,2 19 3,4 3,4 4,3 4,1 7,2 3,1 6,7 10,6 11,4 18 26,1 31,3 43,3 62,4 79,7 113,2 162,3 151,4 193,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,9 0 0,2 0 0,4 0,2 0,3 0,9 0,8 2,9 4,3 6,2 7,7 12,8 15,5 19,7 22,3 22,5 34,2 38,3 30,3 38,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 78,3 57,1 8,8 5,5 6,9 26,7 43,5 64,5 75,4 101,9 115,7 114,2 123,6 129,8 110,3 104,1 94,6 59,2 36,3 24 28,1 19,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,8 4,5 5,2 2,6 3,2 2,2 2,6 3,5 3,4 2,9 4,7 4,2 11,7 13,2 13,7 27,1 23,7 25,6 34,6 45,8 34,6 58
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,6 2,1 1,2 2,3 1,2 0,4 0 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,6 0 0 0,2 0,4 1,1 0,5 0,4 0,9 0,6 0,9 2 1,8 3,9 4,4 3,1 2,9 2,2 0,9 2,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 172,3 0 0,5 0,9 11,8 38,4 67,9 101,1 138,6 171,2 195,2 225,4 243,5 271,8 317,9 319,9 332,3 267,1 172,9 107,4 73,6 77,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,6 0,9 0,2 0,2 0,8 3,7 2 5,9 5 8,4 7,3 12,5 11,5 11 18 22,1 27,4 31 29,9 25,5 10,8 77,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,3 0 0 0 0,2 0,9 2 1,3 3,1 4 3,7 6,8 5,3 5,3 9,4 8,1 9,2 8,2 7,7 7,5 2,2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,1 2,7 1,4 1 1,9 4,6 9,2 8,8 10,6 8,1 7,8 8,2 10,4 9,9 17,8 17,2 20,9 24 36,7 39,1 49,8 115,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 46 43,5 36,1 18,7 23,6 94 86,1 64,3 44,6 35,4 34,1 32,1 37,6 39,9 46,1 52,9 45,7 49,7 56,4 64,6 71,4 38,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0,9 0,2 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,9 1,5 1,4 1,6 1,8 0 4,3 1,5 6,5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,4 15,4 16,5 16,8 32 24,5 12,5 12 13,3 13,9 15,9 13,1 16,3 20,3 14,4 17,5 19 20,6 35 27,8 45,4 58
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 91,6 0 0 0 0 0,7 3,1 3,6 6,5 10,3 26,8 46,7 97,6 154,8 219,6 311,8 365,4 349,3 221,6 70,6 17,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 122,6 0 0 0 0 0,9 1,8 2,2 6,2 14,2 33 72,5 134,8 236,3 290,4 404,7 538,6 438,5 212,6 53,3 4,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 157,4 0 0 0,7 20,4 189,8 173,8 159,2 167 200,7 238,9 258,1 271,2 248,7 199,7 139,8 98,5 47,5 14,9 6 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 123,3 0,9 8,3 15,4 83,1 180,4 118,4 91,7 79,9 88,5 111,8 154 191,6 240,8 207,3 179,2 152,9 103,2 53,4 30,1 10,8 19,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0 0,2 0 0,2 0,3 0,7 0,3 0 0,1 0,3 0 0,3 0,8 1 1 1,3 0,4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 21,4 0,9 0 1,2 12,4 12,6 2,6 2,9 5,7 8,8 14,1 24,2 30,2 43,5 45 51,9 62 47,5 21,8 3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 50,8 0 0 0 0,4 2,6 7,4 20,3 39,6 69,1 83 92,6 100 89,4 83,5 68,3 67,6 49,7 20,1 8,3 0 0
Dorzalgie (M54) 3,4 0 0 0 0,2 1,1 0,5 1 1,1 2,4 3,8 4,5 4,3 6,5 4,3 7 9,2 8,5 8,5 2,3 4,3 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 118,1 5,4 27,1 11,1 20,8 45,8 46,6 47,5 65,5 100,2 143,8 196,5 252,2 248,3 215,6 188,9 146,6 92,7 37,6 22,5 21,6 19,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 25,9 2,7 3,8 12,2 30,9 39,5 21,7 16 16,4 17,3 21,5 23,9 28,5 33,9 36,6 39,2 40,7 47,1 35,9 34,6 21,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 34,4 8,2 3,8 3,1 1,7 6,1 12,7 14,7 15,6 15,8 19,2 20,7 34,7 43,5 55,8 74,5 95 114,2 125,5 137,5 125,5 96,6
Selhání ledvin (N17-N19) 13,6 0,9 0 0,2 0 0 2,8 3,5 4,3 5,7 9,2 12 15,1 22,2 28 34,9 40,5 41,8 31,2 32,3 15,1 19,3
Urolitiáza (N20-N23) 76,4 0,9 1,1 2,1 0,8 13 28,5 43,4 51,2 60,5 76,4 93 100,5 134,6 150,5 152,4 145,6 129,7 121,7 95,4 77,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 74,4 0,9 5,4 11,1 8,8 10,6 19,8 20,9 22,6 41,1 76 103,6 111,6 124,4 139,6 156,9 175,7 168,3 124,7 90,2 47,6 38,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 59,5 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,7 2,7 9,2 33,6 84,2 155,6 242,7 281,9 243,3 160,1 61,6 13 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 94,6 48 171,7 202,5 151,9 148,1 97,2 66,2 53,9 53,7 54,8 58,3 80 83 107,2 105,3 114,8 99 88,4 55,6 36,8 38,6
Nemoci prsu (N60-N64) 20,2 0,9 0,2 0,2 1,9 28 28,8 25,1 26,9 30,9 39,4 34,3 26,8 18,2 17,5 11 9 7 5,6 3 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 24,6 0 0 0 2,3 26,1 44,5 49,5 46,9 48,1 41,1 35,7 25,7 14,4 8,3 8,4 6,3 6,3 8,1 5,3 4,3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 127,9 0 0 0,2 0,2 15,4 37,7 52,8 77 143,5 252,4 399,7 402,9 155 96 88,3 90,5 86,1 66,2 54,1 26 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 344 10,9 2 2,1 14,9 96,4 234 367,1 425,7 408,2 423,4 445,7 466,9 461,6 478,1 568,3 533,9 410,4 245,1 89,4 23,8 38,6
Lékařský potrat (O04) 59,5 0 0 0 3,8 88,4 161,7 158,5 159,3 128,6 152,9 15,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 125,6 0 0 0 0,2 73,2 237,8 447,1 526,2 343,1 147,2 13,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 37,9 0 0 0 0,4 18,9 71,8 158,2 180,9 91,8 22,1 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 11,6 0 0 0 0 5 17,8 52,1 56,7 27,6 6,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 37,3 0 0 0 0,2 14,5 68,8 173,5 192,6 78,2 12 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 224,6 0 0 0 0 88,4 400,2 942,4 1 116,8 542,7 124,3 8,1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,4 0 0 0 0 1,1 5,3 12 11 4,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,6 0 0 0 0 0,9 3,1 6,6 5,5 3,4 3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,2 110,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 69,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,8 916,1 372,5 405,8 127,3 78,8 35,6 26,8 25,6 17,1 16,2 13,8 10,6 12,9 10,9 12 7 4,7 1,7 2,3 2,2 96,6
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,6 1,5 1 3,7 3,3 5,1 8,8 11,3 8,5 3 6 2,2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,4 0 1,8 5,5 14,1 33 35,6 32,3 31,7 32,7 22,9 15,4 9,8 6,2 7,2 5,4 6,8 8,5 12,4 13,5 4,3 19,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7,3 0 0 0 0 0,9 1,6 3,5 5,7 7,2 9,1 7,6 7,5 10,8 13,3 16,9 17,6 14,6 11,1 1,5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 30,9 22,7 13,1 9,6 12,2 14,1 11,4 15,1 14,4 19,2 20,1 25,5 26,2 39 47,4 60,9 76,4 78,8 91 87,9 82,2 77,3
Nitrolební poranění (S06) 15,7 4,5 1,8 1,9 4,2 5,4 5,4 5,5 7 9,1 10,5 13,4 14,8 18,6 16,8 25,1 39,3 58,2 67 85,7 62,7 77,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 26,4 9,1 38,1 27,3 28 55,2 59,3 42,8 33,5 25,3 23,5 21,5 22,8 17 11,7 12,5 10,9 8,5 12,4 9,8 17,3 38,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 75 2,7 59,1 210,5 224,7 50,2 31 33,6 31,1 36,2 43,1 47,1 63,3 80,7 85,3 94,5 108,7 101,9 96,1 73,6 82,2 38,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 107,2 0,9 11,3 8,9 10,9 9,3 9,4 8,8 8,1 10,2 11,4 17,7 27,2 48,9 76 125,3 225,8 449,3 975,7 1 858,9 2 695,6 3 342,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 79 0 6,5 14,2 60,6 64,3 61,8 69,5 72,3 80,7 92,3 100,5 106,6 118,8 117,5 102,1 89,7 77,8 76,4 56,4 43,3 58
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 326 10 89,3 151,4 203,3 447,1 457,1 405 376 383,2 405,7 387,3 377,8 335,3 301,1 277,8 277,2 250,3 263 243,4 190,4 193,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 9,1 45,3 53,7 5,8 4,2 4,8 7,6 6,5 5,3 7,3 5,7 5,9 10,1 6,5 7,2 6,7 7 7,6 10,2 11,3 8,7 19,3
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0,9 2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0 0,3 1,7 0,8 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 36,4 1,8 3,4 4,3 3,6 4,8 7,1 8,4 11,2 12,1 14,1 20,5 29,1 48,2 68,9 93 135,1 146,5 120,4 94,7 47,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 14,6 0 0,5 3,8 9,7 20,4 18,4 14,7 19,5 20,8 20,5 20,6 16,3 18,9 16,4 9,5 9,4 7,9 6,8 1,5 4,3 19,3
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5 12,7 23,5 8,7 4 2,4 3,3 2,2 3,8 3,8 2,6 5,2 5,5 5 3,9 4,5 3,5 4,1 2,6 3 8,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2 2,7 0,9 0,9 0,4 1,1 0,7 0,4 1,1 0,8 1 2,2 3,1 2,9 4,4 4,4 4,7 2,8 4,3 0,8 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 12,5 0 0 0 0 2,4 4,3 7,8 21,8 41,9 60,9 18,7 4,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,3 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,8 1,8 1,8 1,2 1,3 0,4 0,2 0,7 0,7 1,1 2,7 2,9 7,7 8,1 13,4 14,8 14,1 10,1 3 1,5 2,2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 219 13,6 21,4 45,3 81,2 117,7 127,8 151,6 156,6 150,3 150,1 165,8 209,5 278,4 336,8 450 579,6 592 445,4 282,5 196,9 251,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 5 521,1 2 123,1 3 733,0 3 367,4 2 158,6 3 341,7 3 877,0 4 950,7 5 503,0 5 015,4 4 971,8 5 298,8 5 911,8 6 399,7 7 151,3 8 252,4 9 150,3 8 781,4 7 863,3 7 095,1 6 639,4 7 360,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru