8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet operovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 89 2 2 5 5 1 1 2 2 1 2 2 0 2 3 10 12 10 13 8 4 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 28 3 0 1 3 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 3 3 4 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 23 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 4 1 3 3 1 1 1 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 752 2 7 4 8 6 11 7 12 12 14 21 39 56 75 129 134 94 74 32 12 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 417 2 82 93 35 147 265 236 129 89 82 50 38 38 27 33 24 12 19 12 3 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 5 841 0 0 0 1 2 6 10 21 52 101 154 299 470 787 1 116 1 132 839 531 257 55 8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 923 0 1 0 2 1 6 3 3 4 6 26 37 103 171 250 218 74 15 3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 537 0 0 2 2 4 13 26 45 55 100 145 150 206 380 614 751 685 628 520 184 27
Zhoubný novotvar prsu (C50) 5 829 0 0 0 0 1 4 30 80 196 373 529 522 528 847 1 011 878 497 230 86 14 3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 275 0 0 0 0 0 4 17 36 56 88 92 110 118 183 209 172 102 54 27 7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 681 0 0 1 0 3 3 6 7 14 29 40 50 108 121 122 96 49 23 8 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3 343 0 1 0 0 0 0 0 0 3 12 35 142 330 693 834 678 354 169 81 11 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4 612 0 0 1 3 1 1 5 8 21 34 74 158 278 553 921 956 698 553 282 63 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 11 582 18 55 66 56 77 115 173 222 331 518 569 785 1 142 1 692 2 203 1 784 1 056 520 165 33 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 133 0 0 0 0 6 55 126 145 137 124 94 70 61 69 79 76 48 28 11 4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 548 0 0 1 0 4 4 9 17 15 25 31 43 48 80 112 80 46 26 5 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 7 140 0 0 0 0 4 18 79 226 711 1 849 2 126 1 236 334 221 167 99 49 17 4 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 18 598 62 261 320 427 537 603 785 923 1 228 1 506 1 356 1 484 1 524 2 001 2 190 1 671 937 496 226 58 3
Anémie (D50-D64) 116 0 0 9 2 4 1 0 2 2 10 10 4 3 7 15 15 6 12 10 4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 237 2 4 5 7 8 8 10 12 15 10 12 22 12 24 22 25 14 16 6 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 933 0 0 0 1 3 3 12 12 16 50 72 104 206 293 425 318 177 140 83 17 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 7 455 10 6 13 25 74 170 304 454 637 818 734 829 789 802 869 597 234 70 17 1 2
Demence (F00-F03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 12 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 8 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 233 0 1 6 4 33 44 40 30 17 14 16 15 2 2 0 2 1 3 2 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 14 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 214 3 6 11 1 13 16 23 16 20 18 12 14 6 12 10 12 9 6 4 0 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 8 7 1 2 3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 5 465 25 48 118 87 59 93 122 182 335 538 469 619 578 562 584 454 311 203 63 15 0
Katarakta (H25-H26, H28) 2 596 4 12 11 5 7 8 13 15 28 48 46 53 109 202 353 478 481 397 252 72 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 6 669 33 362 429 168 95 90 107 101 175 231 259 367 454 727 962 895 643 377 157 33 4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3 785 38 577 954 310 163 107 104 155 199 220 181 158 174 170 145 71 38 12 8 0 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 86 0 0 1 0 0 1 0 1 5 6 9 5 4 7 19 8 7 4 6 2 1
Angina pectoris (I20) 436 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 11 26 44 78 96 96 49 22 5 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 364 0 0 0 0 0 1 2 4 14 36 62 105 139 207 254 213 154 107 53 11 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 706 0 0 0 0 0 1 1 3 6 40 76 171 371 589 895 765 513 205 65 5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 128 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 12 4 6 14 17 22 21 11 7 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 163 0 2 4 2 13 43 34 39 79 106 121 186 248 438 665 714 582 495 302 79 11
Selhání srdce (I50) 883 1 0 0 0 4 2 2 6 4 16 20 23 60 97 147 158 138 112 70 20 3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 914 7 3 2 3 7 12 13 29 42 82 88 159 222 418 639 565 350 189 62 21 1
Ateroskleróza (I70) 5 433 0 0 0 0 1 1 2 4 13 22 96 265 507 878 1 246 1 024 595 420 252 88 19
Varixy dolních končetin (I83) 11 856 0 0 0 3 47 135 410 757 1 428 1 736 1 450 1 502 1 373 1 305 1 063 436 154 41 13 3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 6 930 2 6 24 121 256 169 188 187 199 189 237 284 437 745 1 126 1 094 838 491 234 94 9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 266 0 11 17 13 23 11 12 18 29 23 23 12 28 12 17 8 3 6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 363 3 12 7 1 7 4 1 4 3 6 8 13 16 41 55 41 44 47 28 22 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 20 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 3 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 18 858 6 8 473 6 708 917 583 476 380 334 365 254 98 87 69 53 30 12 11 1 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 10 154 5 30 124 166 477 632 755 872 1 086 1 133 893 913 817 890 696 406 166 72 17 3 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 122 0 0 1 0 1 2 2 2 5 2 6 4 13 16 25 19 9 9 4 2 0
Astma (J45-J46) 20 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 5 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 460 7 6 8 8 33 45 51 43 58 66 67 76 128 171 221 202 138 83 39 7 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 956 2 56 165 220 462 378 350 218 182 186 136 113 97 108 105 93 50 21 12 2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 695 9 75 116 74 77 70 123 106 147 138 113 119 121 128 113 90 44 18 10 3 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 435 4 9 3 3 5 9 15 16 25 37 32 36 48 53 47 39 26 19 8 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 903 0 0 0 1 6 27 34 27 63 70 60 64 73 102 88 80 61 60 51 32 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 243 1 1 1 3 4 10 8 12 16 23 16 20 11 26 27 25 18 13 8 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 295 0 86 933 1 489 1 601 1 271 1 073 831 859 687 494 418 383 355 293 240 142 83 44 9 4
Tříselná kýla (K40) 17 261 428 664 593 118 156 311 497 563 965 1 170 1 146 1 354 1 600 1 820 2 048 1 660 1 160 683 266 51 8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14 837 15 391 916 126 71 180 380 650 1 166 1 372 1 186 1 264 1 313 1 626 1 710 1 287 690 319 133 37 5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 957 0 0 1 10 31 103 138 117 142 122 67 63 42 48 37 22 6 5 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 85 1 1 0 0 1 8 6 7 4 5 6 5 4 5 9 13 3 2 5 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 371 21 89 27 11 12 37 33 35 63 72 89 112 171 212 267 313 286 244 187 74 16
Divertikulární nemoc střeva (K57) 822 0 0 0 0 0 1 5 13 21 42 56 58 81 110 136 101 75 62 44 14 3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 8 467 51 38 36 37 113 247 413 594 886 1 042 936 889 808 856 711 444 221 83 50 11 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 011 9 11 14 9 3 14 19 13 25 38 47 57 82 125 159 143 97 71 54 18 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 7 7 10 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 198 1 0 1 6 3 2 1 9 10 10 14 17 24 33 30 14 12 8 3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 19 040 1 0 6 50 173 354 716 948 1 450 1 751 1 600 1 859 1 879 2 361 2 481 1 742 1 068 429 134 34 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 101 0 0 0 3 5 12 24 41 77 82 71 89 79 133 147 132 86 80 27 12 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 446 0 2 1 2 1 2 14 19 37 38 51 43 41 44 60 38 25 14 13 0 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 085 1 1 6 5 26 36 41 55 66 72 66 67 71 92 118 110 99 73 61 18 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4 742 48 158 101 107 408 522 427 359 312 297 240 251 265 300 325 224 175 116 73 26 8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 82 0 0 2 0 0 3 6 4 3 2 6 6 8 9 10 11 3 6 1 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 700 14 57 80 122 96 59 68 91 128 130 98 127 93 115 120 122 65 56 41 17 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 9 789 0 0 0 3 10 17 41 47 107 232 365 679 1 009 1 532 2 196 1 802 1 168 467 106 8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 13 087 0 0 0 1 7 14 22 43 117 295 503 972 1 552 2 120 2 789 2 553 1 535 489 70 5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 17 850 0 2 6 87 823 990 1 216 1 172 1 779 2 348 1 966 2 137 1 792 1 604 1 144 554 188 36 4 2 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 13 593 8 35 89 406 903 672 626 617 821 1 040 1 029 1 488 1 656 1 517 1 311 819 358 134 52 11 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 29 0 1 0 1 0 1 1 1 4 0 4 0 3 0 7 3 1 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 2 461 0 0 6 80 56 10 21 30 66 117 173 246 298 361 452 304 179 55 6 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 491 0 0 0 1 15 66 131 252 558 762 647 724 650 563 556 350 149 55 12 0 0
Dorzalgie (M54) 314 0 0 0 2 2 6 3 10 17 25 30 33 28 29 40 35 35 13 5 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 12 824 2 110 88 86 220 257 336 478 838 1 330 1 379 1 803 1 763 1 634 1 326 743 307 87 30 7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2 602 1 6 52 150 158 125 113 105 132 172 155 190 235 266 262 213 136 72 42 15 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 3 936 12 20 10 4 36 65 96 109 154 180 189 256 312 437 570 497 423 312 188 59 7
Selhání ledvin (N17-N19) 1 486 0 2 1 0 1 11 23 29 50 62 81 125 136 193 264 222 163 87 30 6 0
Urolitiáza (N20-N23) 8 034 0 3 4 7 68 172 301 388 562 690 646 712 803 1 036 1 024 753 448 260 123 33 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 7 468 2 16 48 29 61 93 115 130 329 611 698 760 744 941 1 081 847 515 290 125 32 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 6 374 0 0 0 0 0 1 0 1 8 24 65 249 576 1 130 1 682 1 397 821 327 81 11 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 9 847 58 739 1 263 645 660 528 420 358 439 508 437 482 553 718 794 586 349 203 86 16 5
Nemoci prsu (N60-N64) 2 147 2 0 2 16 119 166 159 191 297 372 236 186 134 107 93 41 13 9 3 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 519 0 1 2 5 109 257 316 331 395 396 259 178 87 73 47 28 20 10 4 0 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 13 005 0 0 1 5 80 212 344 552 1 141 2 314 2 708 2 588 981 610 562 419 250 151 72 15 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 36 252 12 9 11 60 398 1 267 2 642 3 095 3 684 3 676 3 095 3 131 2 901 3 475 3 895 2 713 1 451 574 144 17 2
Lékařský potrat (O04) 6 008 0 0 0 18 346 869 1 121 1 131 1 108 1 323 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 13 080 0 0 0 4 348 1 362 3 054 3 764 3 047 1 383 114 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 370 0 0 0 1 82 453 1 193 1 475 915 235 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 572 0 0 0 0 30 177 474 542 293 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 951 0 0 0 0 83 415 1 151 1 451 731 117 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 22 382 0 0 0 2 393 2 290 6 125 7 796 4 664 1 047 61 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 246 0 0 0 0 3 22 91 75 46 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 193 0 0 0 0 4 32 47 57 28 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 7 498 1 048 1 654 2 440 609 381 224 178 179 147 151 98 99 72 86 50 33 16 9 1 1 22
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 257 0 0 1 0 1 1 0 3 3 4 8 19 28 45 49 47 32 8 6 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 708 0 3 38 57 126 197 212 210 235 201 113 59 46 56 48 33 28 24 18 4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 843 1 0 0 3 0 12 21 37 53 79 52 72 84 112 136 111 51 16 3 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 023 13 40 52 32 37 64 82 105 131 160 148 173 229 326 407 372 264 208 132 44 4
Nitrolební poranění (S06) 1 676 0 8 12 12 25 40 43 60 55 83 79 90 104 172 171 201 176 182 108 47 8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2 666 9 169 111 139 263 321 293 233 209 206 149 135 106 92 69 69 35 21 27 9 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8 227 0 293 1 292 1 158 208 154 266 253 347 382 344 411 526 661 681 553 361 214 94 24 5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 11 385 1 33 58 51 43 51 41 58 74 101 115 205 287 572 863 1 160 1 521 2 314 2 382 1 242 213
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8 597 0 28 100 365 251 386 484 534 766 814 745 776 737 822 729 512 292 159 69 23 5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 34 324 11 410 1 016 1 035 2 077 2 635 2 813 2 738 3 285 3 621 2 840 2 592 2 173 2 102 1 783 1 299 865 565 345 104 15
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 1 008 45 283 41 29 42 39 44 41 59 57 50 39 45 63 43 35 24 18 9 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 33 0 8 0 0 1 0 1 1 1 4 3 2 1 4 2 2 1 0 2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 4 084 3 13 28 16 28 39 62 84 140 168 164 219 287 461 679 679 512 321 153 23 5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 423 0 10 13 40 81 85 113 122 164 174 123 132 102 102 86 43 18 6 7 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 497 14 109 37 18 16 13 21 21 25 23 22 31 35 39 24 21 13 11 3 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 184 2 5 6 1 4 3 1 3 10 9 7 15 21 25 30 21 12 4 5 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 255 0 0 0 0 13 36 59 167 377 480 90 24 1 3 2 2 0 0 1 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 591 0 7 9 1 2 2 4 7 17 22 27 57 71 102 134 82 32 11 3 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 24 058 12 106 293 428 498 738 1 166 1 167 1 357 1 428 1 346 1 482 1 867 2 545 3 182 2 980 1 943 989 406 113 12
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 592 536 2 305 15 735 19 080 10 392 15 077 22 433 34 582 40 145 44 153 45 464 38 453 41 819 42 508 52 078 58 924 47 509 30 374 18 136 9 678 3 204 487
Počet operovaných osob - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 1,8 0,5 0,8 1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0 0,3 0,4 1,4 2,3 3 5,6 5,8 8,3 27,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 2,7 0 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0,3 0,6 0,9 1,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,1 1,8 1,6 0,7 1,6 1,3 1,9 1 1,6 1,4 1,6 3 5,7 8,7 10,5 18,6 26,1 28,3 32,1 23,4 25 41,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,4 1,8 18,6 15,7 7,1 32,1 46,3 34,3 17,6 10,3 9,1 7,1 5,5 5,9 3,8 4,8 4,7 3,6 8,2 8,8 6,2 13,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 55,3 0 0 0 0,2 0,4 1 1,5 2,9 6 11,3 21,8 43,3 73,2 109,8 161,3 220,3 252,8 230,3 187,8 114,5 111,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,7 0 0,2 0 0,4 0,2 1 0,4 0,4 0,5 0,7 3,7 5,4 16 23,9 36,1 42,4 22,3 6,5 2,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 42,9 0 0 0,3 0,4 0,9 2,3 3,8 6,1 6,3 11,1 20,6 21,7 32,1 53 88,7 146,2 206,4 272,3 380 382,9 376
Zhoubný novotvar prsu (C50) 55,2 0 0 0 0 0,2 0,7 4,4 10,9 22,6 41,6 75,1 75,7 82,2 118,2 146,1 170,9 149,8 99,7 62,8 29,1 41,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 12,1 0 0 0 0 0 0,7 2,5 4,9 6,5 9,8 13,1 15,9 18,4 25,5 30,2 33,5 30,7 23,4 19,7 14,6 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,4 0 0 0,2 0 0,7 0,5 0,9 1 1,6 3,2 5,7 7,2 16,8 16,9 17,6 18,7 14,8 10 5,8 2,1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 31,6 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 1,3 5 20,6 51,4 96,7 120,5 132 106,7 73,3 59,2 22,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 43,7 0 0 0,2 0,6 0,2 0,2 0,7 1,1 2,4 3,8 10,5 22,9 43,3 77,2 133,1 186,1 210,3 239,8 206,1 131,1 27,9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 109,6 16,1 12,5 11,1 11,4 16,8 20,1 25,2 30,3 38,2 57,7 80,7 113,8 177,8 236,1 318,3 347,2 318,2 225,5 120,6 68,7 27,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 10,7 0 0 0 0 1,3 9,6 18,3 19,8 15,8 13,8 13,3 10,1 9,5 9,6 11,4 14,8 14,5 12,1 8 8,3 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,2 0 0 0,2 0 0,9 0,7 1,3 2,3 1,7 2,8 4,4 6,2 7,5 11,2 16,2 15,6 13,9 11,3 3,7 4,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 67,6 0 0 0 0 0,9 3,1 11,5 30,8 82 206 301,6 179,2 52 30,8 24,1 19,3 14,8 7,4 2,9 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 176 55,5 59,2 54 87,1 117,2 105,4 114,1 125,9 141,7 167,8 192,4 215,1 237,3 279,3 316,4 325,2 282,4 215,1 165,2 120,7 41,8
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0 1,5 0,4 0,9 0,2 0 0,3 0,2 1,1 1,4 0,6 0,5 1 2,2 2,9 1,8 5,2 7,3 8,3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 1,8 0,9 0,8 1,4 1,7 1,4 1,5 1,6 1,7 1,1 1,7 3,2 1,9 3,3 3,2 4,9 4,2 6,9 4,4 6,2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18,3 0 0 0 0,2 0,7 0,5 1,7 1,6 1,8 5,6 10,2 15,1 32,1 40,9 61,4 61,9 53,3 60,7 60,7 35,4 13,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 70,6 9 1,4 2,2 5,1 16,1 29,7 44,2 61,9 73,5 91,1 104,1 120,2 122,8 111,9 125,6 116,2 70,5 30,4 12,4 2,1 27,9
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,7 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0 0,3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,2 0,3 0 0,2 0,3 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,2 0 0,2 1 0,8 7,2 7,7 5,8 4,1 2 1,6 2,3 2,2 0,3 0,3 0 0,4 0,3 1,3 1,5 2,1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 2,7 1,4 1,9 0,2 2,8 2,8 3,3 2,2 2,3 2 1,7 2 0,9 1,7 1,4 2,3 2,7 2,6 2,9 0 27,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,6 1,6 2,1 0,4 1,5 6,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 51,7 22,4 10,9 19,9 17,7 12,9 16,3 17,7 24,8 38,6 59,9 66,5 89,7 90 78,4 84,4 88,4 93,7 88 46 31,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 24,6 3,6 2,7 1,9 1 1,5 1,4 1,9 2 3,2 5,3 6,5 7,7 17 28,2 51 93 145 172,1 184,2 149,8 27,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 63,1 29,6 82,1 72,4 34,3 20,7 15,7 15,6 13,8 20,2 25,7 36,7 53,2 70,7 101,5 139 174,2 193,8 163,5 114,7 68,7 55,7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 35,8 34 130,9 161 63,2 35,6 18,7 15,1 21,1 23 24,5 25,7 22,9 27,1 23,7 21 13,8 11,5 5,2 5,8 0 13,9
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,1 0,6 0,7 1,3 0,7 0,6 1 2,7 1,6 2,1 1,7 4,4 4,2 13,9
Angina pectoris (I20) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 1,6 3,8 6,8 10,9 13,9 18,7 14,8 9,5 3,7 2,1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 12,9 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1,6 4 8,8 15,2 21,6 28,9 36,7 41,5 46,4 46,4 38,7 22,9 27,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 35,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,7 4,5 10,8 24,8 57,8 82,2 129,3 148,9 154,6 88,9 47,5 10,4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 1 1,7 0,6 0,9 2 2,5 4,3 6,3 4,8 5,1 2,1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 39,4 0 0,5 0,7 0,4 2,8 7,5 4,9 5,3 9,1 11,8 17,2 27 38,6 61,1 96,1 139 175,4 214,6 220,7 164,4 153,2
Selhání srdce (I50) 8,4 0,9 0 0 0 0,9 0,3 0,3 0,8 0,5 1,8 2,8 3,3 9,3 13,5 21,2 30,8 41,6 48,6 51,2 41,6 41,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 27,6 6,3 0,7 0,3 0,6 1,5 2,1 1,9 4 4,8 9,1 12,5 23 34,6 58,3 92,3 110 105,5 82 45,3 43,7 13,9
Ateroskleróza (I70) 51,4 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1,5 2,5 13,6 38,4 78,9 122,5 180 199,3 179,3 182,1 184,2 183,1 264,6
Varixy dolních končetin (I83) 112,2 0 0 0 0,6 10,3 23,6 59,6 103,2 164,7 193,4 205,7 217,7 213,7 182,1 153,6 84,9 46,4 17,8 9,5 6,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 65,6 1,8 1,4 4,1 24,7 55,8 29,5 27,3 25,5 23 21,1 33,6 41,2 68 104 162,7 212,9 252,5 212,9 171 195,6 125,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,5 0 2,5 2,9 2,7 5 1,9 1,7 2,5 3,3 2,6 3,3 1,7 4,4 1,7 2,5 1,6 0,9 2,6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,4 2,7 2,7 1,2 0,2 1,5 0,7 0,1 0,5 0,3 0,7 1,1 1,9 2,5 5,7 7,9 8 13,3 20,4 20,5 45,8 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 2,7 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,9 0,9 2,2 4,2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 178,5 5,4 1 922,2 1 132,2 187 127,2 83,2 55,2 45,5 42,1 28,3 13,9 12,6 10,7 7,4 4,3 2,3 3,3 0,4 0 0 13,9
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 96,1 4,5 6,8 20,9 33,8 104,1 110,5 109,8 118,9 125,3 126,2 126,7 132,3 127,2 124,2 100,6 79 50 31,2 12,4 6,2 13,9
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0,2 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0,9 0,6 2 2,2 3,6 3,7 2,7 3,9 2,9 4,2 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0 1 0,3 0,9 0,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 13,8 6,3 1,4 1,4 1,6 7,2 7,9 7,4 5,9 6,7 7,4 9,5 11 19,9 23,9 31,9 39,3 41,6 36 28,5 14,6 41,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 28 1,8 12,7 27,8 44,9 100,8 66,1 50,9 29,7 21 20,7 19,3 16,4 15,1 15,1 15,2 18,1 15,1 9,1 8,8 4,2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 16 8,1 17 19,6 15,1 16,8 12,2 17,9 14,5 17 15,4 16 17,2 18,8 17,9 16,3 17,5 13,3 7,8 7,3 6,2 13,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,1 3,6 2 0,5 0,6 1,1 1,6 2,2 2,2 2,9 4,1 4,5 5,2 7,5 7,4 6,8 7,6 7,8 8,2 5,8 0 13,9
Peptický vřed (K25-K28) 8,5 0 0 0 0,2 1,3 4,7 4,9 3,7 7,3 7,8 8,5 9,3 11,4 14,2 12,7 15,6 18,4 26 37,3 66,6 55,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,3 0,9 0,2 0,2 0,6 0,9 1,7 1,2 1,6 1,8 2,6 2,3 2,9 1,7 3,6 3,9 4,9 5,4 5,6 5,8 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 106,9 0 19,5 157,5 303,6 349,3 222,2 156 113,3 99,1 76,5 70,1 60,6 59,6 49,5 42,3 46,7 42,8 36 32,2 18,7 55,7
Tříselná kýla (K40) 163,4 383,3 150,6 100,1 24,1 34 54,4 72,3 76,8 111,3 130,4 162,6 196,3 249,1 254 295,9 323,1 349,6 296,2 194,4 106,1 111,4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 140,4 13,4 88,7 154,6 25,7 15,5 31,5 55,2 88,6 134,5 152,9 168,3 183,2 204,4 226,9 247,1 250,5 207,9 138,3 97,2 77 69,6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 9,1 0 0 0,2 2 6,8 18 20,1 16 16,4 13,6 9,5 9,1 6,5 6,7 5,3 4,3 1,8 2,2 1,5 2,1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0,9 0,2 0 0 0,2 1,4 0,9 1 0,5 0,6 0,9 0,7 0,6 0,7 1,3 2,5 0,9 0,9 3,7 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 22,4 18,8 20,2 4,6 2,2 2,6 6,5 4,8 4,8 7,3 8 12,6 16,2 26,6 29,6 38,6 60,9 86,2 105,8 136,7 154 222,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,8 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,8 2,4 4,7 7,9 8,4 12,6 15,4 19,7 19,7 22,6 26,9 32,2 29,1 41,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 80,1 45,7 8,6 6,1 7,5 24,7 43,2 60 81 102,2 116,1 132,8 128,9 125,8 119,5 102,7 86,4 66,6 36 36,5 22,9 13,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,6 8,1 2,5 2,4 1,8 0,7 2,4 2,8 1,8 2,9 4,2 6,7 8,3 12,8 17,4 23 27,8 29,2 30,8 39,5 37,5 41,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 1,4 1,1 1 1,4 0,2 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,9 0,9 0 0,2 1,2 0,7 0,3 0,1 1,2 1,2 1,1 2 2,5 3,7 4,6 4,3 2,7 3,6 3,5 2,2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 180,2 0,9 0 1 10,2 37,7 61,9 104,1 129,3 167,3 195,1 227 269,5 292,5 329,5 358,5 339 321,8 186 97,9 70,8 55,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,4 0 0 0 0,6 1,1 2,1 3,5 5,6 8,9 9,1 10,1 12,9 12,3 18,6 21,2 25,7 25,9 34,7 19,7 25 13,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,2 0 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 2 2,6 4,3 4,2 7,2 6,2 6,4 6,1 8,7 7,4 7,5 6,1 9,5 0 13,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 10,3 0,9 0,2 1 1 5,7 6,3 6 7,5 7,6 8 9,4 9,7 11,1 12,8 17,1 21,4 29,8 31,7 44,6 37,5 13,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 44,9 43 35,8 17 21,8 89 91,2 62,1 49 36 33,1 34,1 36,4 41,3 41,9 47 43,6 52,7 50,3 53,3 54,1 111,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0 0 0,3 0 0 0,5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,9 0,9 1,2 1,3 1,4 2,1 0,9 2,6 0,7 4,2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 16,1 12,5 12,9 13,5 24,9 20,9 10,3 9,9 12,4 14,8 14,5 13,9 18,4 14,5 16 17,3 23,7 19,6 24,3 30 35,4 13,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 92,7 0 0 0 0,6 2,2 3 6 6,4 12,3 25,8 51,8 98,4 157,1 213,8 317,3 350,7 352 202,5 77,5 16,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 123,9 0 0 0 0,2 1,5 2,4 3,2 5,9 13,5 32,9 71,4 140,9 241,6 295,9 403 496,9 462,6 212 51,2 10,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 168,9 0 0,5 1 17,7 179,5 173,1 176,8 159,8 205,2 261,6 278,9 309,7 279 223,9 165,3 107,8 56,7 15,6 2,9 4,2 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 128,7 7,2 7,9 15 82,8 197 117,5 91 84,1 94,7 115,9 146 215,7 257,8 211,7 189,4 159,4 107,9 58,1 38 22,9 13,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,5 0 0,6 0 0,5 0 1 0,6 0,3 0,9 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 23,3 0 0 1 16,3 12,2 1,7 3,1 4,1 7,6 13 24,5 35,7 46,4 50,4 65,3 59,2 53,9 23,8 4,4 2,1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 52 0 0 0 0,2 3,3 11,5 19 34,4 64,4 84,9 91,8 104,9 101,2 78,6 80,3 68,1 44,9 23,8 8,8 0 0
Dorzalgie (M54) 3 0 0 0 0,4 0,4 1 0,4 1,4 2 2,8 4,3 4,8 4,4 4 5,8 6,8 10,5 5,6 3,7 2,1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 121,4 1,8 25 14,9 17,5 48 44,9 48,9 65,2 96,7 148,2 195,6 261,3 274,5 228 191,6 144,6 92,5 37,7 21,9 14,6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 24,6 0,9 1,4 8,8 30,6 34,5 21,9 16,4 14,3 15,2 19,2 22 27,5 36,6 37,1 37,9 41,5 41 31,2 30,7 31,2 27,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 37,3 10,7 4,5 1,7 0,8 7,9 11,4 14 14,9 17,8 20,1 26,8 37,1 48,6 61 82,4 96,7 127,5 135,3 137,4 122,8 97,5
Selhání ledvin (N17-N19) 14,1 0 0,5 0,2 0 0,2 1,9 3,3 4 5,8 6,9 11,5 18,1 21,2 26,9 38,1 43,2 49,1 37,7 21,9 12,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 76 0 0,7 0,7 1,4 14,8 30,1 43,8 52,9 64,8 76,9 91,7 103,2 125 144,6 148 146,6 135 112,7 89,9 68,7 13,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 70,7 1,8 3,6 8,1 5,9 13,3 16,3 16,7 17,7 38 68,1 99 110,2 115,8 131,3 156,2 164,8 155,2 125,8 91,3 66,6 13,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 60,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,9 2,7 9,2 36,1 89,7 157,7 243 271,9 247,4 141,8 59,2 22,9 13,9
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 93,2 51,9 167,7 213,2 131,5 144 92,3 61,1 48,8 50,6 56,6 62 69,9 86,1 100,2 114,7 114 105,2 88 62,8 33,3 69,6
Nemoci prsu (N60-N64) 20,3 1,8 0 0,3 3,3 26 29 23,1 26 34,3 41,4 33,5 27 20,9 14,9 13,4 8 3,9 3,9 2,2 2,1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 23,8 0 0,2 0,3 1 23,8 44,9 45,9 45,1 45,6 44,1 36,7 25,8 13,5 10,2 6,8 5,4 6 4,3 2,9 0 13,9
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 123,1 0 0 0,2 1 17,5 37,1 50 75,3 131,6 257,8 384,2 375,1 152,7 85,1 81,2 81,5 75,3 65,5 52,6 31,2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 343,1 10,7 2 1,9 12,2 86,8 221,5 384,1 422 425 409,6 439,1 453,8 451,6 485 562,8 528 437,3 248,9 105,2 35,4 27,9
Lékařský potrat (O04) 56,9 0 0 0 3,7 75,5 151,9 163 154,2 127,8 147,4 12,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 123,8 0 0 0 0,8 75,9 238,1 444 513,3 351,5 154,1 16,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 41,4 0 0 0 0,2 17,9 79,2 173,4 201,1 105,6 26,2 1,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,9 0 0 0 0 6,5 30,9 68,9 73,9 33,8 5,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 37,4 0 0 0 0 18,1 72,5 167,3 197,9 84,3 13 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 211,8 0 0 0 0,4 85,7 400,3 890,5 1 063,1 538,1 116,7 8,7 0,3 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,3 0 0 0 0 0,7 3,8 13,2 10,2 5,3 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,8 0 0 0 0 0,9 5,6 6,8 7,8 3,2 2,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 55,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71 938,6 375,2 411,8 124,2 83,1 39,2 25,9 24,4 17 16,8 13,9 14,3 11,2 12 7,2 6,4 4,8 3,9 0,7 2,1 306,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,4 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0,4 0,3 0,4 1,1 2,8 4,4 6,3 7,1 9,1 9,6 3,5 4,4 4,2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,2 0 0,7 6,4 11,6 27,5 34,4 30,8 28,6 27,1 22,4 16 8,6 7,2 7,8 6,9 6,4 8,4 10,4 13,2 8,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8 0,9 0 0 0,6 0 2,1 3,1 5 6,1 8,8 7,4 10,4 13,1 15,6 19,7 21,6 15,4 6,9 2,2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 28,6 11,6 9,1 8,8 6,5 8,1 11,2 11,9 14,3 15,1 17,8 21 25,1 35,6 45,5 58,8 72,4 79,6 90,2 96,5 91,6 55,7
Nitrolební poranění (S06) 15,9 0 1,8 2 2,4 5,5 7 6,3 8,2 6,3 9,2 11,2 13 16,2 24 24,7 39,1 53 78,9 78,9 97,8 111,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,2 8,1 38,3 18,7 28,3 57,4 56,1 42,6 31,8 24,1 23 21,1 19,6 16,5 12,8 10 13,4 10,5 9,1 19,7 18,7 13,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 77,9 0 66,5 218,1 236,1 45,4 26,9 38,7 34,5 40 42,6 48,8 59,6 81,9 92,2 98,4 107,6 108,8 92,8 68,7 49,9 69,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 107,8 0,9 7,5 9,8 10,4 9,4 8,9 6 7,9 8,5 11,3 16,3 29,7 44,7 79,8 124,7 225,8 458,4 1 003,4 1 740,7 2 584,8 2 966,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 81,4 0 6,4 16,9 74,4 54,8 67,5 70,4 72,8 88,4 90,7 105,7 112,5 114,7 114,7 105,3 99,6 88 68,9 50,4 47,9 69,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 324,9 9,9 93 171,5 211 453,1 460,6 409 373,4 379 403,5 402,9 375,7 338,3 293,4 257,6 252,8 260,7 245 252,1 216,4 208,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 9,5 40,3 64,2 6,9 5,9 9,2 6,8 6,4 5,6 6,8 6,4 7,1 5,7 7 8,8 6,2 6,8 7,2 7,8 6,6 4,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 1,8 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 0,3 0 1,5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 38,7 2,7 2,9 4,7 3,3 6,1 6,8 9 11,5 16,2 18,7 23,3 31,7 44,7 64,3 98,1 132,1 154,3 139,2 111,8 47,9 69,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 13,5 0 2,3 2,2 8,2 17,7 14,9 16,4 16,6 18,9 19,4 17,5 19,1 15,9 14,2 12,4 8,4 5,4 2,6 5,1 4,2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,7 12,5 24,7 6,2 3,7 3,5 2,3 3,1 2,9 2,9 2,6 3,1 4,5 5,4 5,4 3,5 4,1 3,9 4,8 2,2 2,1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,7 1,8 1,1 1 0,2 0,9 0,5 0,1 0,4 1,2 1 1 2,2 3,3 3,5 4,3 4,1 3,6 1,7 3,7 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 11,9 0 0 0 0 2,8 6,3 8,6 22,8 43,5 53,5 12,8 3,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0 0 0,7 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,6 0 1,6 1,5 0,2 0,4 0,3 0,6 1 2 2,5 3,8 8,3 11,1 14,2 19,4 16 9,6 4,8 2,2 2,1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 227,7 10,7 24 49,5 87,3 108,6 129 169,5 159,1 156,6 159,1 191 214,8 290,6 355,2 459,8 580 585,5 428,9 296,7 235,2 167,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet operovaných osob celkem 5 608,3 2 064,3 3 569,7 3 220,4 2 119,0 3 289,2 3 921,3 5 027,8 5 474,2 5 093,9 5 065,7 5 455,6 6 061,5 6 617,5 7 268,0 8 514,2 9 246,3 9 153,4 7 864,2 7 072,5 6 667,9 6 781,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)