Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech - průměr
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,4 4 3,6 3,9 4,3 4,8 5,1 5,2 6,9 6,8 7,9 9,4 9 10,5 10,9 11,5 11,7 12,7 12,7 12,2 13,4 10,7
II. Novotvary 7,2 4,9 6 5,8 6,5 5,2 4,9 4,6 4,7 5,4 5,6 5,9 6,5 7,2 7,5 7,5 7,8 8,1 8,7 8,7 9,8 11,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 5,6 4,3 4,6 4,1 5 6,1 5,9 4,4 5,3 5,6 6,5 6,4 6,8 6,8 6,6 7,4 7,7 7,9 8,6 8,6 9,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,8 3,9 2,9 3,1 3,7 3,9 4,2 4,3 4,6 5 5,2 6 6,6 7,1 7,8 8,6 8,8 9 9,8 10,1 10,8 8,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,3 3,2 4,3 9,1 11,7 9,1 10,5 11,7 12,1 12,6 11,8 12,6 13,3 14 13,5 14,1 14,5 13,8 16 18,4 16,5 13,9
VI. Nemoci nervové soustavy 6 9,7 4,7 4,7 4,9 4,8 5,1 4,1 3,9 4 4,1 4,1 4,8 5,2 5,7 6,8 7,2 8,9 10,6 10,9 10,5 9,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,3 3,2 2,7 3,3 3,9 3,8 3,9 3,7 3,3 3,6 3,7 3,6 3,1 3,3 3,2 3,1 3,1 3 3,4 3,3 4,4 5,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4,7 3,4 2,9 2,3 3,9 4,8 5,2 4,7 4,8 4,6 4,8 4,8 5,1 5,1 5,1 5,2 5,4 5,7 6,4 6,3 7,9 6,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,6 6,3 3 2,8 3,1 3,6 4,6 4,4 4,6 4,4 5 4,9 5,6 5,9 6,3 7 7,5 8,4 9,7 11,1 11,8 10,9
X. Nemoci dýchací soustavy 7,3 4,9 2,6 2,6 3,7 4,7 5,7 5,2 5,1 6 6,3 6,7 8,2 8,5 9,7 10,7 11,1 11,3 11,6 11,1 11,2 9,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,8 3,4 2,7 3 3,8 3,9 4 4 4,4 4,4 4,8 5,1 5,5 5,7 6,1 6,6 7 7,5 8,6 9,2 8,9 9,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,9 4,1 3,6 4 4,1 4,8 5,6 5,9 6,3 7,1 8 8,1 8,8 9,8 10,7 12,2 12,3 12,5 13,8 14 15,6 10,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,2 7,3 3,6 4,4 4,5 3,5 3,2 3,6 4 4,1 4,2 4,4 4,8 5,4 6,4 7,3 8,4 9,3 10,5 12,6 13 10,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,5 4,9 3,7 2,9 3,3 3,3 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 3 3,7 4,3 5 5,9 7,2 9,2 10,4 10,4 11,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 2,9 3,5 3,8 4,1 4,2 4 3,1 2,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,4 9,2 4,4 3,3 5 6,3 4,7 4,6 5,7 4,3 4,5 5,2 4,7 5,7 6,2 6,6 4,5 6,5 4,4 4,9 14,5 9,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,5 3,1 2,9 2,6 2,7 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,4 3,8 3,8 4,3 4,7 4,9 5,5 6,3 7,3 9 8,1 9,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,9 2,5 2,7 2,5 2,8 3,2 3,3 3,8 3,9 4,4 4,3 5,1 5,7 6,5 7,4 8,7 10,4 12,4 14,5 16,2 16,1 14,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,1 4,2 2,4 2,8 3,1 3,8 3,8 3,7 3,5 3,5 4,4 6,4 8,1 8,8 9,6 10,2 11,8 13,5 14,9 17,3 21,6 16,7
XXII. Kódy pro speciální účely 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,4 5,1 3 3,2 3,9 4 4 4,1 4,1 4,3 4,6 5,2 5,7 6,4 7 7,6 8,3 9,1 10,4 11,4 11,9 11
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 55 0 24,5 0 0 90,7 85,5 73,3 68,9 90,6 73,8 89,6 68,8 73,7 65,4 49,4 43,8 45,5 47,3 39,4 39,2 31,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 34,2 0 0 0 0 0 9,5 10 34 24,8 27,7 32,5 31,7 37,6 32,7 30 34,4 34,5 36,3 37,2 33 55,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 47,2 0 28 42 56 0 0 31 30 0 46 57,2 31,2 58,4 57,4 47,1 46,7 33,2 38,4 53,1 81,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 0 0 0 0 0 0 27 42,8 18,5 41,1 34,6 87,9 48,8 53,3 46,5 47,7 49,1 50 47,7 45,2 43,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73,1 0 0 0 0 0 0 25,7 29,4 112,1 62,6 89,5 81,8 96,6 65 73,5 76,6 70,8 74,6 69,6 68,3 65,4
VI. Nemoci nervové soustavy 58,9 0 0 0 0 6 40,9 42,7 47 60,2 63,9 60,2 54,2 63,8 58,7 56 55,1 61,7 61,5 58,5 62,7 39,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 69,3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 49 0 24 18 24,5 43,5 13 188 55,8 60,8 98 83
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 27,6 0 37,3 35 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15,5 37,3 11,5 25,7 34 24,9 28 38 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,4 0 0 0 0 0 41 22,7 29,8 51,5 39,8 73,1 60,5 65,4 62,8 61 53,9 57,6 56,2 56,4 57,8 50,7
X. Nemoci dýchací soustavy 41,1 34 39,9 41,8 46,3 46,5 69,3 28,4 25,6 39,7 31,9 35,2 54,1 48,2 39,6 42 39,3 38,8 42,4 39,2 44 36,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 41,7 0 0 0 0 0 1 34,3 20,2 28,6 30,2 38,1 51,7 38,3 40,3 41,8 45,8 41,7 39,6 42,8 43,6 22,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 52,1 0 42,3 42,3 35 0 15 139,5 24,4 57,4 60,3 47,4 40,4 63,4 52,5 55,9 56 57,4 54,4 41,6 41,6 23,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 0 0 0 0 6,5 23,1 14,5 17,7 20,5 21,9 21,8 24,4 24,5 26,8 28,5 29,5 30,5 38,6 41,1 46,3 84,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 47,6 0 0 0 0 0 0 7 29 141 42,5 49,7 56 42,2 54,5 46 42,4 48,3 49,9 46,8 49,7 25,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 28,5 178 0 10 10 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49,7 0 28 0 32 112 7,5 0 18,3 138 15,6 34,6 74,2 40,9 37,7 49,1 38,5 52,3 50,2 55,5 51,3 42,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 57,3 0 0 0 0 43,8 25,4 45,9 42,6 117,6 65,8 51,4 55,1 60 55,7 48,9 51,1 52,2 58,3 62,4 61,9 51,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44,6 0 0 0 0 30,8 29,7 57,3 27,3 36,2 26 43 39,8 39,4 42,4 38,8 38,5 43,2 48,4 47,9 55,6 93,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 49,1 34 39,7 41,8 45,4 44,3 40 43,3 36 62,8 42,3 47,3 49 48,6 46,3 45,5 44,7 47,8 51,2 52,7 54,8 51
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0
II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 78,5 0 45,2 54,6 53,1 74,7 60,9 72,5 74,3 64,1 80,9 87,3 90,2 104,4 88,1 92,9 88,3 90 73 73,5 59,1 38,6
VI. Nemoci nervové soustavy 128,7 0 0 0 0 0 0 30 235,7 1 003,8 333,5 74,2 275,3 132,4 175 161,8 117,1 116,3 126 128,1 82,2 85,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 79,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 77 41 67,5 29 71,5 18 123,6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 79 0 0 7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40 0 0 0 0 0 0 0 0 42,5 30,1 39,6 36,8 47,5 37,3 34,6 43,2 36,8 40,9 46,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 51,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 59 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,8 0 0 0 21 0 0 27 0 28 0 0 0 0 6 16 0 3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 80,6 0 45,2 54,6 53,1 74,7 60,9 72,5 74,4 65 81,3 87,1 90,8 104,3 90,4 97,2 92,1 94,8 89,3 89,1 66,3 51,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 65,6 0 2 13 0 10,5 83,2 24 77,3 105,7 66,5 65,5 94,9 83 64,1 51,9 59,1 51,9 61,1 102,4 16,3 0
II. Novotvary 22,3 0 1,5 5,5 11,2 12,1 12,3 9 8,3 17,2 14,1 15,7 23,6 20,5 20,4 18,8 22 20,4 27 30,2 40,9 22,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22,9 0 36,4 29,8 28,8 0 0 0 4 4 8 8,5 0 6 4,5 10,7 22 0 55 6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27,4 0 26,1 29 28,2 27,4 1 1 2,5 3,6 1,1 8,2 7,5 29,2 36,8 40,1 60,3 47,7 47,4 40,3 40,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58,4 0 28 20,2 29,5 64 59,2 60,5 49 54,3 50 50,7 59,2 75,1 82,7 73,3 57,6 83,7 58,4 29,5 65,9 26,8
VI. Nemoci nervové soustavy 29,6 22 26,5 25,4 29,1 35,2 45,8 45,8 37,2 33,1 29,3 27,4 21,2 27,4 29,7 29,4 27,9 28,2 29,2 24,2 58,9 21,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 0 42,8 43,6 42,8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,3 1 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 27,6 0 26 22,8 15 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 90 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36,5 0 0 0 0 35 40,8 29,3 18,2 23,8 25,6 34,4 37,5 34,4 36,1 39,2 37,6 37,4 38,2 35,8 37,4 32,6
X. Nemoci dýchací soustavy 29,5 15,3 30,1 28,2 26,7 26,8 12,4 10,5 35,1 13,3 26,6 31,9 25,4 27,2 30,2 32,8 32 34,1 36 39,1 43,8 46,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,5 0 20,4 17,4 16 6,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 1,6 3,4 5 8,1 18 18,6 52,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,3 0 23,3 24,6 21,6 11,5 1,3 1,5 3,2 2 2,6 6 1,6 51,4 8,1 12,9 62,3 80 38 20 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,3 1 26,1 31,3 28,3 14,7 13 18,1 20,6 22 25,2 24,6 26,1 25,7 25,2 25,1 25,7 27,5 27,9 27,8 28,8 22,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9,4 0 0 0 0 1,2 1,5 1 1,2 1,1 1,7 1,3 3 4,1 3,1 15,9 40,7 19 57 41,5 34,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 1,7 8,4 9,7 10,7 7,7 4,3 3,2 1,2 2,4 5,7 1,3 6,6 1 13,3 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,7 0 27,5 25,6 25,1 27 6 25,5 23 19,1 29,4 23,4 19,2 32 21,1 20,9 24,9 23,4 31,7 28,2 36,7 44,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,3 0 7,2 8,9 8,6 11,3 11,1 10,1 12,9 10,2 15,5 17 17,7 21,6 24,8 24,7 31,6 35,6 37,4 38,2 35,8 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24,6 2 23,5 4,5 11,2 33,2 22,4 22,6 22,7 21,1 22,1 23,5 22,2 25,9 23,9 23,2 25,2 25,2 29,5 32,7 33,4 35,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26 4,2 26 27,2 26,4 21,1 22,5 21,2 20,8 20,6 21,4 22,9 23,8 25,9 25,4 25,5 27 28,1 31,3 32,3 40,4 29,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 9,6 4 3,6 4 4,3 4,9 5,8 6 8,1 8,8 9,7 13,3 11,9 13,2 12,4 12,7 12,9 14,1 14,5 13,6 14,7 12,4
péče celkem II. Novotvary 8,3 4,9 6 5,8 6,5 5,3 5 4,6 4,8 5,5 5,8 6,3 7 8 8,4 8,4 8,9 9,7 11,3 12,3 14,1 16,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,7 5,6 4,7 5,2 4,6 5 6,1 6 4,5 5,3 5,8 7 6,7 7,8 7,2 7,1 8 8,3 8,9 10,4 11,3 9,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,6 3,9 3 3,7 7,2 4,7 4,2 4,3 4,7 5 5,5 6,3 8,3 8,4 9,2 10,4 11,2 12 13,3 14 14,8 13,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 47,5 3,2 5,4 21,5 30,3 33,1 38 46,3 47,9 42,4 49,8 55,1 57,1 64,3 56,3 57 52,9 53,4 48,4 49,5 43,6 32,4
VI. Nemoci nervové soustavy 13,5 9,7 6,7 6,1 6,4 6,4 9 7,7 6,9 7,9 7,6 7,2 8,5 10 11,8 14,4 16,9 21,9 31,3 33,7 34,1 28,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,6 3,2 3,3 8 5,7 3,8 3,9 3,7 3,3 3,6 3,7 3,5 3,1 3,3 3,2 3,1 3,1 3,4 3,5 3,6 4,9 9,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4,8 3,4 3 2,4 3,9 4,8 5,2 4,7 4,8 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,2 5,3 5,6 6 7 7 9,3 6,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,9 6,3 3 2,8 3,1 3,6 4,9 4,6 4,9 4,8 5,6 6,2 7,1 7,6 8,4 9,3 9,9 11,9 14,6 17,7 20,3 19,1
X. Nemoci dýchací soustavy 9,5 4,9 3,8 5,5 8,5 5,6 5,8 5,3 5,4 6,2 6,8 8 10,1 11,2 12 13,4 13,6 14 14,7 14,1 14,5 12,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,2 3,4 2,7 3 3,8 3,9 4 4 4,4 4,4 4,8 5,2 5,7 5,9 6,4 6,9 7,5 8,2 9,6 11 11,2 10
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,3 4,1 4,2 4,5 4,4 4,8 5,6 6,1 6,4 7,5 8,5 8,6 9,2 11,9 12,3 14,1 15 15,7 17,7 17,5 19,1 11,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,9 7,2 4,3 5,8 5,9 3,9 3,6 4,3 4,9 5,1 5,4 5,9 6,6 7,5 8,7 10,1 11,6 13,1 16,4 19,9 23,2 34,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 4,9 3,7 2,9 3,3 3,3 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1 3,9 4,6 5,4 6,4 8,4 11,2 13,1 13,5 12,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 2,9 3,5 3,8 4,1 4,2 4 3,1 2,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,5 9,1 4,6 3,6 5,3 6,4 4,7 4,5 5,3 4,1 4,8 5 5 6,6 6,3 6,5 4,6 6,5 4,4 4,9 14,5 9,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 3,1 3,2 2,8 2,8 2,6 2,5 2,8 2,9 3,4 3,5 4 4,5 5 5,4 5,9 6,6 8,6 10,8 13,5 13,9 14,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,6 2,5 2,7 2,5 2,9 3,3 3,5 4,1 4,2 5,2 4,9 5,9 6,8 8,1 9,6 11,2 14,1 17,5 21,7 25,1 25,2 21,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,1 4,2 2,4 2,8 3,2 3,9 4 3,8 3,7 3,8 4,8 7,1 8,9 10 11 11,6 13,6 15,9 19,2 22,8 30,8 38
XXII. Kódy pro speciální účely 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,3 5,1 3,6 4,6 6,3 6,4 6,4 6,3 6,2 6,6 7,6 8,7 9,1 9,8 9,6 10,1 11 12,7 15,4 17,7 19,2 17,8
Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech - medián
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 8 8 8
II. Novotvary 5 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 2 3 4 5 3 4 6 7 7 7 7 8 9 7 8 8 7 8 8 8 9
VI. Nemoci nervové soustavy 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 3 2 1 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 6
X. Nemoci dýchací soustavy 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 8 8 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7 7 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 2 3 4 4 4 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 5 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 15 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 7 8 8 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 7 9 10 9 10 6
XXII. Kódy pro speciální účely 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 38 0 25 0 0 108 79 62 67 74 61 61 58 60 50 33 37 28 30 25 25 23
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 10 10 27 21 15 19 17 23 17 16 20 19 19 19 22 22
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 0 28 42 56 0 0 31 30 0 46 53 26 51 31 29 27 25 22 33 49 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33 0 0 0 0 0 0 27 12 10 39 17 44 39 37 29 29 34 34 34 28 34
V. Poruchy duševní a poruchy chování 44 0 0 0 0 0 0 27 13 27 31 21 49 41 42 51 49 40 49 43 41 38
VI. Nemoci nervové soustavy 34 0 0 0 0 6 26 23 34 30 28 40 29 31 35 33 31 41 38 32 41 30
VII. Nemoci oka a očních adnex 43 0 0 0 0 0 0 0 0 10 49 0 24 18 25 44 13 171 44 63 98 83
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 0 42 35 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 32 12 14 15 16 25 38 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 0 0 0 0 0 41 7 28 29 21 39 35 42 42 38 36 36 35 35 32 29
X. Nemoci dýchací soustavy 30 43 42 43 46 47 39 20 20 26 20 25 33 36 28 30 28 28 28 24 24 25
XI. Nemoci trávicí soustavy 27 0 0 0 0 0 1 23 19 17 22 21 29 25 28 25 28 26 27 29 28 17
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 0 43 42 35 0 15 140 20 68 47 38 34 40 44 43 37 42 31 25 26 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 0 0 0 0 7 23 11 13 14 18 15 18 20 20 21 20 21 25 26 30 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30 0 0 0 0 0 0 7 29 141 18 18 32 32 28 30 31 29 33 31 30 13
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 29 178 0 13 10 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 0 28 0 32 112 8 0 14 143 14 15 30 21 22 27 27 28 30 34 35 22
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45 0 0 0 0 20 20 37 37 32 31 39 37 39 43 41 41 43 47 50 50 39
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32 0 0 0 0 32 12 45 27 28 24 32 30 31 29 30 30 31 36 35 35 34
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 43 42 43 43 36 27 27 27 27 25 26 29 29 29 29 29 30 34 35 34 30
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0
II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37 0 42 39 43 29 26 30 31 34 38 38 41 42 44 47 44 45 43 38 30 27
VI. Nemoci nervové soustavy 57 0 0 0 0 0 0 30 30 41 115 30 61 69 60 63 59 59 61 49 39 62
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 77 41 68 29 72 18 31 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 79 0 0 7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39 0 0 0 0 0 0 0 0 43 33 39 32 43 40 34 39 35 42 43 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 59 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 0 0 0 21 0 0 27 0 28 0 0 0 0 6 16 0 3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 38 0 42 39 43 29 26 30 31 34 38 38 41 43 44 47 45 47 48 40 33 32
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 60 0 2 19 0 11 66 8 43 114 75 64 70 65 29 60 63 42 56 85 8 0
II. Novotvary 8 0 2 2 1 4 3 3 3 4 4 7 6 8 8 8 9 8 10 11 18 17
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20 0 32 31 28 0 0 0 4 4 8 9 0 6 5 7 9 0 45 6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 27 28 28 28 1 1 1 1 1 1 1 5 29 27 57 43 28 29 41 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 40 0 28 25 28 36 55 41 27 36 40 34 52 63 68 54 43 30 28 13 18 20
VI. Nemoci nervové soustavy 27 22 27 27 28 28 29 35 29 27 28 27 8 28 28 28 27 26 22 17 28 20
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 46 45 45 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 26 0 26 27 15 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 90 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 0 0 0 0 35 34 21 1 28 28 34 34 30 34 34 32 29 28 28 28 21
X. Nemoci dýchací soustavy 28 13 28 28 28 27 6 6 28 14 24 19 17 16 22 23 25 25 29 24 22 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 27 4 16 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 8 28 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 28 27 22 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 65 80 38 11 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 1 27 28 28 4 3 5 20 21 25 27 28 28 27 27 27 28 28 27 28 26
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 47 9 34 21 16 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 0 27 27 28 27 6 23 23 19 29 19 17 23 17 18 18 18 21 19 21 26
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 0 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 13 21 25 22 28 28 28 28 26 17
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24 2 24 1 5 18 7 27 27 26 23 18 20 23 21 22 24 25 28 28 28 24
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25 1 28 28 28 21 4 5 18 14 17 21 21 24 24 23 26 26 27 25 25 20
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 8
péče celkem II. Novotvary 5 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 2 3 10 18 7 12 15 16 18 17 19 21 21 22 24 21 21 21 20 18 18
VI. Nemoci nervové soustavy 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 3 2 1 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8
X. Nemoci dýchací soustavy 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 6 7 8 8 9 10 10 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 2 3 4 4 4 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 5 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 15 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 7 8 9 10 10 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 9 12 14 14 16 9
XXII. Kódy pro speciální účely 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru