Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 46 513 2 151 5 050 3 068 1 756 2 177 1 630 1 312 1 173 1 357 1 270 1 164 1 475 1 965 2 865 3 617 3 648 3 500 3 569 2 630 1 017 119
II. Novotvary 117 496 218 471 402 426 613 822 1 190 1 770 3 399 5 303 6 527 7 502 9 695 15 623 19 793 17 767 11 882 8 564 4 243 1 182 104
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 892 165 329 327 192 189 109 113 157 228 326 437 427 594 882 1 435 1 678 1 645 1 825 1 289 505 40
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51 461 1 124 5 101 3 005 1 460 1 305 924 897 1 020 1 223 1 569 1 564 2 078 2 691 3 816 4 764 4 682 4 261 4 579 3 604 1 557 237
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 566 84 372 629 1 160 2 338 1 759 1 821 1 933 2 342 2 312 1 955 1 959 1 840 1 467 1 343 1 103 956 1 036 764 340 53
VI. Nemoci nervové soustavy 46 819 361 912 1 203 1 301 1 353 1 082 1 308 1 568 2 562 2 974 2 941 3 446 3 813 4 520 4 835 4 386 3 328 2 833 1 600 441 52
VII. Nemoci oka a očních adnex 16 310 116 453 538 202 176 165 209 257 345 417 529 742 1 133 1 603 2 396 2 464 2 027 1 576 770 174 18
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14 523 298 1 068 1 203 422 286 257 319 399 655 738 781 950 1 084 1 353 1 477 1 292 932 650 281 72 6
IX. Nemoci oběhové soustavy 230 331 79 239 637 783 1 083 818 1 234 1 858 3 525 5 001 6 629 9 698 14 950 24 141 34 582 34 767 30 678 30 099 20 804 7 712 1 014
X. Nemoci dýchací soustavy 120 016 5 726 18 767 11 357 2 846 2 875 2 024 1 958 2 231 2 845 2 723 2 492 3 268 4 783 7 569 9 792 10 001 8 902 9 354 6 868 3 175 460
XI. Nemoci trávicí soustavy 166 885 1 374 3 066 4 453 4 238 5 047 4 962 5 485 6 416 9 043 9 764 9 141 10 694 12 405 15 964 17 750 15 489 11 855 10 454 6 589 2 403 293
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 208 409 929 783 701 1 180 1 119 1 003 916 1 143 1 138 1 055 1 223 1 515 1 763 1 997 1 656 1 277 1 243 797 320 41
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 118 375 35 541 774 1 546 3 145 2 323 2 675 3 603 6 042 7 845 8 278 10 486 12 216 13 193 14 487 12 710 8 948 5 982 2 777 719 50
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 149 443 1 259 1 981 1 960 1 573 3 706 4 784 5 991 6 997 9 322 10 906 10 973 11 591 10 555 13 486 16 036 13 487 9 583 8 002 5 059 1 946 246
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 135 013 0 0 0 50 4 591 18 749 38 476 42 438 23 858 6 457 378 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14 071 14 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 185 1 092 1 137 1 925 399 234 132 137 155 136 170 101 99 122 118 108 68 30 9 6 2 5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 65 280 2 437 3 531 2 739 3 899 4 619 1 794 1 655 1 773 2 280 2 350 2 248 2 574 3 197 4 453 5 799 5 521 4 903 4 862 3 304 1 205 137
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 146 566 1 836 5 995 5 753 6 438 7 260 7 296 6 765 6 482 8 038 8 511 7 254 7 767 8 324 9 457 10 216 9 346 8 448 9 417 7 862 3 614 487
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 238 200 82 039 1 588 1 762 1 489 2 325 6 501 14 014 21 113 19 781 10 433 5 780 6 379 8 605 11 969 14 700 12 839 8 347 5 390 2 428 647 71
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 746 154 114 874 51 530 42 518 30 881 44 502 57 250 86 562 102 259 98 124 80 207 70 227 82 374 99 488 134 242 165 127 152 904 121 502 109 444 71 675 27 031 3 433
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 918 0 0 0 0 3 8 13 13 16 19 39 43 49 51 76 104 139 158 122 54 11
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 706 0 0 0 0 0 2 1 5 9 22 52 105 221 397 571 602 582 625 399 103 10
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 12 5 21 22 40 59 51 18 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 117 0 0 0 0 0 0 2 6 6 13 11 44 75 116 224 272 326 410 389 192 31
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 473 0 0 0 0 0 0 2 5 14 14 21 40 62 96 110 144 174 312 296 161 22
VI. Nemoci nervové soustavy 2 541 0 0 0 0 2 5 12 15 37 51 46 89 132 198 286 407 394 435 329 99 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 4 4 4 1 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 10 8 17 9 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 686 0 0 0 0 0 0 5 8 17 42 84 179 333 727 1 245 1 594 2 099 3 281 3 237 1 592 243
X. Nemoci dýchací soustavy 5 063 1 55 68 19 0 3 5 9 17 33 81 97 238 409 636 669 729 873 750 327 44
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 917 0 0 0 0 0 1 4 5 7 22 37 68 93 182 191 216 237 332 345 163 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 780 0 0 0 0 0 2 1 4 10 11 16 22 47 68 97 105 94 130 115 53 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 125 0 0 0 0 0 8 15 20 53 93 162 258 431 591 924 1 091 1 129 1 214 809 300 27
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 777 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 10 24 40 77 140 206 292 417 379 162 22
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 432 0 0 0 0 1 2 0 3 4 8 5 24 41 61 99 143 217 355 296 151 22
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 181 0 0 0 0 9 13 17 20 57 55 94 163 231 376 622 850 1 169 1 742 1 786 864 113
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 185 0 0 0 0 3 8 8 10 19 25 57 63 138 247 336 417 464 660 475 231 24
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 55 223 1 55 68 19 18 52 86 124 268 415 720 1 225 2 146 3 606 5 585 6 855 8 097 11 024 9 791 4 475 593
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 984 0 7 230 645 962 1 543 1 752 1 956 2 295 2 143 1 921 1 880 1 684 1 455 1 183 863 735 815 621 252 42
VI. Nemoci nervové soustavy 1 294 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 11 33 55 93 179 216 366 213 100 13
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 8 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 214 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 14 18 14 33 37 24 34 18 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 524 0 7 230 646 963 1 543 1 754 1 957 2 301 2 158 1 937 1 907 1 738 1 526 1 312 1 082 977 1 218 861 352 55
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 56 0 1 2 0 1 0 1 3 3 4 0 7 5 1 8 2 5 5 6 2 0
II. Novotvary 3 218 0 0 2 4 2 3 8 7 23 50 73 82 190 410 538 515 488 428 280 105 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 0 3 6 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0 2 5 1 0 3 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 347 0 4 42 147 24 2 5 13 13 13 10 8 8 7 9 9 10 7 14 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 255 0 3 2 2 2 11 10 6 17 13 17 26 21 13 15 13 14 18 22 19 11
VI. Nemoci nervové soustavy 2 303 1 69 57 50 23 63 55 42 84 115 161 194 193 242 244 256 171 138 96 44 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 216 0 5 68 9 0 0 0 1 3 15 18 28 31 23 7 5 3 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 325 0 0 0 0 0 4 5 26 29 50 69 100 172 254 319 343 329 275 210 108 32
X. Nemoci dýchací soustavy 1 815 3 143 446 344 53 9 6 10 6 14 17 40 61 97 156 126 117 88 47 30 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 159 0 3 7 1 11 22 38 50 77 106 82 114 128 168 166 113 38 20 8 7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 93 0 8 6 2 2 4 5 3 3 7 6 13 10 6 9 3 1 0 3 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 316 0 11 21 63 61 49 74 109 172 267 346 466 668 798 970 892 687 449 177 30 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 182 0 0 0 0 9 14 11 13 16 40 14 12 6 10 3 10 5 7 10 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 191 3 38 30 6 6 13 21 23 24 10 6 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 308 0 27 9 4 1 1 1 2 6 6 10 10 19 30 34 37 41 39 23 7 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 440 0 5 2 12 21 54 41 40 65 74 66 63 71 130 141 167 163 153 118 50 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 788 1 1 4 1 10 32 56 138 173 108 108 155 285 461 708 662 456 293 113 21 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 045 8 321 704 647 226 281 337 487 715 894 1 008 1 324 1 869 2 655 3 333 3 154 2 528 1 924 1 128 429 73
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 47 488 2 151 5 051 3 070 1 756 2 181 1 638 1 326 1 189 1 376 1 293 1 203 1 525 2 019 2 917 3 701 3 754 3 644 3 733 2 758 1 073 130
péče celkem II. Novotvary 124 421 218 471 404 430 615 827 1 199 1 782 3 431 5 375 6 652 7 690 10 106 16 430 20 902 18 884 12 952 9 617 4 922 1 390 124
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 159 165 332 333 193 189 109 113 158 229 328 446 431 606 889 1 461 1 701 1 685 1 887 1 341 523 40
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 53 925 1 124 5 105 3 047 1 607 1 329 926 904 1 039 1 242 1 595 1 585 2 130 2 774 3 939 4 997 4 963 4 597 4 996 4 007 1 751 268
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52 278 84 382 861 1 807 3 302 3 313 3 585 3 900 4 668 4 482 3 914 3 905 3 607 3 031 2 651 2 123 1 879 2 181 1 703 772 128
VI. Nemoci nervové soustavy 52 957 362 981 1 260 1 351 1 378 1 150 1 376 1 626 2 685 3 145 3 154 3 740 4 171 5 015 5 458 5 228 4 109 3 772 2 238 684 74
VII. Nemoci oka a očních adnex 16 549 116 458 606 211 176 165 209 258 349 433 547 771 1 165 1 628 2 404 2 471 2 034 1 580 774 175 19
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14 583 298 1 068 1 203 423 286 257 319 399 655 739 782 950 1 085 1 356 1 481 1 302 940 668 290 76 6
IX. Nemoci oběhové soustavy 247 361 79 239 637 783 1 083 822 1 244 1 892 3 571 5 093 6 782 9 978 15 456 25 124 36 148 36 706 33 108 33 656 24 259 9 412 1 289
X. Nemoci dýchací soustavy 126 897 5 730 18 965 11 871 3 209 2 928 2 036 1 969 2 250 2 868 2 770 2 590 3 405 5 083 8 075 10 584 10 797 9 748 10 315 7 666 3 532 506
XI. Nemoci trávicí soustavy 169 962 1 374 3 069 4 460 4 239 5 058 4 985 5 527 6 471 9 128 9 892 9 260 10 876 12 626 16 314 18 107 15 818 12 130 10 806 6 942 2 573 307
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23 081 409 937 789 703 1 182 1 125 1 009 923 1 156 1 156 1 077 1 258 1 572 1 837 2 103 1 764 1 372 1 373 915 375 46
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 132 030 35 552 795 1 609 3 206 2 380 2 764 3 732 6 269 8 215 8 796 11 224 13 333 14 596 16 414 14 730 10 788 7 679 3 781 1 049 83
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 151 402 1 259 1 981 1 960 1 573 3 715 4 798 6 003 7 011 9 339 10 951 10 997 11 627 10 601 13 573 16 179 13 703 9 880 8 426 5 448 2 110 268
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 135 013 0 0 0 50 4 591 18 749 38 476 42 438 23 858 6 457 378 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14 071 14 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 381 1 095 1 175 1 955 405 240 145 158 178 160 180 107 106 124 121 111 69 30 9 6 2 5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 67 021 2 437 3 558 2 748 3 903 4 622 1 797 1 656 1 778 2 290 2 364 2 263 2 608 3 257 4 544 5 932 5 701 5 161 5 256 3 623 1 363 160
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 156 189 1 836 6 000 5 755 6 450 7 290 7 363 6 823 6 542 8 160 8 640 7 414 7 993 8 627 9 963 10 979 10 363 9 780 11 313 9 766 4 528 604
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 245 177 82 040 1 589 1 766 1 491 2 338 6 541 14 079 21 261 19 974 10 566 5 945 6 597 9 028 12 677 15 745 13 918 9 267 6 343 3 016 899 97
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 849 946 114 883 51 913 43 520 32 193 45 709 59 126 88 739 104 827 101 408 83 674 73 892 86 830 105 241 142 029 175 357 163 995 133 104 123 610 83 455 32 287 4 154
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 441,2 1 949,1 1 139,3 525,9 369,5 472,7 268,5 189,2 158 150,6 147,8 167,7 218,1 294,8 395,6 530,5 746,8 1 107,4 1 524,0 1 976,1 2 200,2 2 299,1
II. Novotvary 1 114,5 197,5 106,3 68,9 89,6 133,1 135,4 171,6 238,4 377,3 617 940,1 1 109,2 1 454,5 2 157,5 2 903,0 3 637,3 3 759,6 3 656,9 3 188,0 2 557,1 2 009,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 122,3 149,5 74,2 56,1 40,4 41 18 16,3 21,1 25,3 37,9 62,9 63,1 89,1 121,8 210,5 343,5 520,5 779,3 968,5 1 092,5 772,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 488,1 1 018,5 1 150,8 515,1 307,2 283,4 152,2 129,4 137,4 135,8 182,6 225,3 307,2 403,7 527 698,7 958,5 1 348,2 1 955,3 2 707,9 3 368,4 4 578,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 261,5 76,1 83,9 107,8 244,1 507,7 289,7 262,6 260,3 260 269 281,6 289,7 276 202,6 197 225,8 302,5 442,4 574 735,5 1 024,0
VI. Nemoci nervové soustavy 444,1 327,1 205,7 206,2 273,7 293,8 178,2 188,7 211,2 284,4 346 423,6 509,5 572 624,2 709,1 897,9 1 053,0 1 209,7 1 202,2 954 1 004,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 154,7 105,1 102,2 92,2 42,5 38,2 27,2 30,1 34,6 38,3 48,5 76,2 109,7 170 221,4 351,4 504,4 641,4 673 578,5 376,4 347,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 137,8 270 240,9 206,2 88,8 62,1 42,3 46 53,7 72,7 85,9 112,5 140,5 162,6 186,8 216,6 264,5 294,9 277,6 211,1 155,8 115,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 184,9 71,6 53,9 109,2 164,8 235,2 134,7 178 250,2 391,3 581,9 954,8 1 433,9 2 242,9 3 333,8 5 072,0 7 117,6 9 706,9 12 852,4 15 631,3 16 684,0 19 590,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 138,4 5 188,7 4 233,8 1 946,9 598,8 624,3 333,4 282,4 300,5 315,8 316,8 358,9 483,2 717,6 1 045,3 1 436,2 2 047,4 2 816,7 3 994,2 5 160,3 6 868,7 8 887,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 583,0 1 245,1 691,7 763,4 891,7 1 095,9 817,3 791,1 864,1 1 003,9 1 136,1 1 316,7 1 581,2 1 861,0 2 204,6 2 603,3 3 170,9 3 751,1 4 463,9 4 950,7 5 198,6 5 660,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 210,7 370,6 209,6 134,2 147,5 256,2 184,3 144,7 123,4 126,9 132,4 152 180,8 227,3 243,5 292,9 339 404,1 530,8 598,8 692,3 792,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 122,9 31,7 122 132,7 325,3 682,9 382,6 385,8 485,3 670,7 912,8 1 192,4 1 550,4 1 832,7 1 821,9 2 124,8 2 602,0 2 831,3 2 554,3 2 086,5 1 555,5 966
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 417,6 1 140,9 446,9 336 331 804,7 788 864,1 942,4 1 034,9 1 269,0 1 580,5 1 713,8 1 583,5 1 862,4 2 352,0 2 761,1 3 032,2 3 416,9 3 801,1 4 209,9 4 752,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 280,7 0 0 0 10,5 996,9 3 088,1 5 549,4 5 715,8 2 648,6 751,3 54,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 133,5 12 750,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 58,7 989,5 256,5 330 84 50,8 21,7 19,8 20,9 15,1 19,8 14,5 14,6 18,3 16,3 15,8 13,9 9,5 3,8 4,5 4,3 96,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 619,2 2 208,3 796,6 469,5 820,4 1 003,0 295,5 238,7 238,8 253,1 273,4 323,8 380,6 479,6 614,9 850,5 1 130,3 1 551,4 2 076,1 2 482,5 2 606,9 2 646,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 390,3 1 663,7 1 352,5 986,2 1 354,6 1 576,5 1 201,7 975,7 873 892,3 990,3 1 044,9 1 148,4 1 248,8 1 306,0 1 498,3 1 913,3 2 673,1 4 021,1 5 907,2 7 818,4 9 408,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 259,5 74 340,3 358,3 302,1 313,3 504,9 1 070,8 2 021,2 2 843,6 2 196,0 1 213,9 832,5 943,2 1 291,0 1 652,9 2 156,0 2 628,4 2 641,1 2 301,6 1 824,3 1 399,7 1 371,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 563,5 104 094,0 11 625,2 7 288,8 6 497,8 9 663,5 9 429,4 12 484,8 13 772,9 10 893,1 9 332,5 10 115,4 12 179,7 14 925,6 18 538,4 24 218,7 31 302,8 38 444,9 46 733,0 53 853,7 58 478,3 66 325,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,7 0 0 0 0 0,7 1,3 1,9 1,8 1,8 2,2 5,6 6,4 7,4 7 11,1 21,3 44 67,5 91,7 116,8 212,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 35,2 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,7 1 2,6 7,5 15,5 33,2 54,8 83,7 123,2 184,2 266,9 299,8 222,8 193,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 1,8 0,7 3,1 4,5 12,7 25,2 38,3 38,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0,7 1,5 1,6 6,5 11,3 16 32,9 55,7 103,2 175,1 292,3 415,4 598,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,6 1,6 3 5,9 9,3 13,3 16,1 29,5 55,1 133,2 222,4 348,3 425
VI. Nemoci nervové soustavy 24,1 0 0 0 0 0,4 0,8 1,7 2 4,1 5,9 6,6 13,2 19,8 27,3 41,9 83,3 124,7 185,7 247,2 214,2 77,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 1,3 1,7 3 2,2 19,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,4 0,6 2 2,5 7,3 6,8 8,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 139,3 0 0 0 0 0 0 0,7 1,1 1,9 4,9 12,1 26,5 50 100,4 182,6 326,3 664,2 1 401,0 2 432,2 3 444,1 4 694,7
X. Nemoci dýchací soustavy 48 0,9 12,4 11,7 4 0 0,5 0,7 1,2 1,9 3,8 11,7 14,3 35,7 56,5 93,3 137 230,7 372,8 563,5 707,4 850,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,2 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,7 0,8 2,6 5,3 10,1 14 25,1 28 44,2 75 141,8 259,2 352,6 270,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,4 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,5 1,1 1,3 2,3 3,3 7,1 9,4 14,2 21,5 29,7 55,5 86,4 114,7 96,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 67,6 0 0 0 0 0 1,3 2,2 2,7 5,9 10,8 23,3 38,1 64,7 81,6 135,5 223,4 357,2 518,4 607,9 649 521,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 1,4 3,5 6 10,6 20,5 42,2 92,4 178,1 284,8 350,5 425
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,6 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,4 0,4 0,9 0,7 3,5 6,2 8,4 14,5 29,3 68,7 151,6 222,4 326,7 425
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 77,6 0 0 0 0 2 2,1 2,5 2,7 6,3 6,4 13,5 24,1 34,7 51,9 91,2 174 369,9 743,8 1 341,9 1 869,2 2 183,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,2 0 0 0 0 0,7 1,3 1,2 1,3 2,1 2,9 8,2 9,3 20,7 34,1 49,3 85,4 146,8 281,8 356,9 499,7 463,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 523,8 0,9 12,4 11,7 4 3,9 8,6 12,4 16,7 29,8 48,3 103,7 181,1 322 498 819,1 1 403,4 2 562,0 4 707,3 7 356,6 9 681,1 11 456,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 218 0 1,6 39,4 135,7 208,9 254,1 252,7 263,4 254,8 249,3 276,7 278 252,6 200,9 173,5 176,7 232,6 348 466,6 545,2 811,4
VI. Nemoci nervové soustavy 12,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,9 1,6 5 7,6 13,6 36,6 68,3 156,3 160 216,3 251,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,4 6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,2 1,4 2,1 2,7 1,9 4,8 7,6 7,6 14,5 13,5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 232,6 0 1,6 39,4 135,9 209,1 254,1 253 263,6 255,4 251,1 279 282 260,7 210,7 192,4 221,5 309,1 520,1 646,9 761,5 1 062,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0,2 0,3 0 0,2 0 0,1 0,4 0,3 0,5 0 1 0,8 0,1 1,2 0,4 1,6 2,1 4,5 4,3 0
II. Novotvary 30,5 0 0 0,3 0,8 0,4 0,5 1,2 0,9 2,6 5,8 10,5 12,1 28,5 56,6 78,9 105,4 154,4 182,8 210,4 227,2 193,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0,7 1 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0 0 0,3 0,7 0,2 0 1,3 0,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,3 0 0,9 7,2 30,9 5,2 0,3 0,7 1,8 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1 1,3 1,8 3,2 3 10,5 4,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0,7 0,3 0,4 0,4 1,8 1,4 0,8 1,9 1,5 2,4 3,8 3,2 1,8 2,2 2,7 4,4 7,7 16,5 41,1 212,5
VI. Nemoci nervové soustavy 21,8 0,9 15,6 9,8 10,5 5 10,4 7,9 5,7 9,3 13,4 23,2 28,7 29 33,4 35,8 52,4 54,1 58,9 72,1 95,2 96,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 1,1 11,7 1,9 0 0 0 0,1 0,3 1,7 2,6 4,1 4,7 3,2 1 1 0,9 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,1 0 0 0 0 0 0,7 0,7 3,5 3,2 5,8 9,9 14,8 25,8 35,1 46,8 70,2 104,1 117,4 157,8 233,6 618,2
X. Nemoci dýchací soustavy 17,2 2,7 32,3 76,5 72,4 11,5 1,5 0,9 1,3 0,7 1,6 2,4 5,9 9,2 13,4 22,9 25,8 37 37,6 35,3 64,9 38,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 0 0,7 1,2 0,2 2,4 3,6 5,5 6,7 8,5 12,3 11,8 16,9 19,2 23,2 24,3 23,1 12 8,5 6 15,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 1,8 1 0,4 0,4 0,7 0,7 0,4 0,3 0,8 0,9 1,9 1,5 0,8 1,3 0,6 0,3 0 2,3 4,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 59,9 0 2,5 3,6 13,3 13,2 8,1 10,7 14,7 19,1 31,1 49,8 68,9 100,2 110,2 142,3 182,6 217,4 191,7 133 64,9 115,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,7 0 0 0 0 2 2,3 1,6 1,8 1,8 4,7 2 1,8 0,9 1,4 0,4 2 1,6 3 7,5 4,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 2,7 8,6 5,1 1,3 1,3 2,1 3 3,1 2,7 1,2 0,9 0,9 0,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 6,1 1,5 0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 0,7 1,4 1,5 2,9 4,1 5 7,6 13 16,7 17,3 15,1 19,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,7 0 1,1 0,3 2,5 4,6 8,9 5,9 5,4 7,2 8,6 9,5 9,3 10,7 18 20,7 34,2 51,6 65,3 88,7 108,2 77,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35,9 0,9 0,2 0,7 0,2 2,2 5,3 8,1 18,6 19,2 12,6 15,6 22,9 42,8 63,7 103,8 135,5 144,3 125,1 84,9 45,4 38,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 228,1 7,2 72,4 120,7 136,1 49,1 46,3 48,6 65,6 79,4 104 145,2 195,8 280,4 366,6 488,8 645,7 799,9 821,6 847,5 928,1 1 410,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 450,5 1 949,1 1 139,5 526,3 369,5 473,6 269,8 191,2 160,1 152,8 150,4 173,3 225,5 302,9 402,8 542,8 768,5 1 153,0 1 594,0 2 072,3 2 321,3 2 511,6
péče celkem II. Novotvary 1 180,2 197,5 106,3 69,3 90,5 133,5 136,2 172,9 240 380,9 625,4 958,1 1 137,0 1 516,1 2 268,9 3 065,6 3 866,0 4 098,2 4 106,5 3 698,2 3 007,1 2 395,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 124,8 149,5 74,9 57,1 40,6 41 18 16,3 21,3 25,4 38,2 64,2 63,7 90,9 122,8 214,3 348,2 533,2 805,8 1 007,6 1 131,4 772,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 511,5 1 018,5 1 151,7 522,3 338,1 288,6 152,5 130,4 139,9 137,9 185,6 228,3 314,9 416,2 544 732,9 1 016,0 1 454,6 2 133,3 3 010,7 3 788,1 5 177,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 495,9 76,1 86,2 147,6 380,2 717 545,7 517,1 525,3 518,2 521,5 563,8 577,4 541,1 418,6 388,8 434,6 594,5 931,3 1 279,6 1 670,1 2 473,0
VI. Nemoci nervové soustavy 502,3 328 221,3 216 284,3 299,2 189,4 198,5 219 298,1 365,9 454,3 553 625,8 692,6 800,5 1 070,3 1 300,1 1 610,7 1 681,5 1 479,8 1 429,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 157 105,1 103,3 103,9 44,4 38,2 27,2 30,1 34,7 38,7 50,4 78,8 114 174,8 224,8 352,6 505,9 643,6 674,7 581,6 378,6 367,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 138,3 270 240,9 206,2 89 62,1 42,3 46 53,7 72,7 86 112,6 140,5 162,8 187,3 217,2 266,5 297,4 285,2 217,9 164,4 115,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 346,4 71,6 53,9 109,2 164,8 235,2 135,4 179,4 254,8 396,4 592,6 976,9 1 475,3 2 318,8 3 469,5 5 301,7 7 514,5 10 475,8 14 371,2 18 227,2 20 361,7 24 903,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 203,7 5 192,3 4 278,5 2 035,0 675,2 635,8 335,3 284 303 318,4 322,3 373,1 503,5 762,6 1 115,1 1 552,3 2 210,4 3 084,4 4 404,5 5 759,9 7 641,1 9 775,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 612,2 1 245,1 692,4 764,6 891,9 1 098,3 821,1 797,2 871,6 1 013,3 1 151,0 1 333,8 1 608,1 1 894,2 2 252,9 2 655,7 3 238,3 3 838,1 4 614,2 5 215,9 5 566,4 5 931,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 218,9 370,6 211,4 135,3 147,9 256,7 185,3 145,5 124,3 128,3 134,5 155,1 186 235,8 253,7 308,4 361,1 434,1 586,3 687,5 811,3 888,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 252,4 31,7 124,5 136,3 338,6 696,2 392 398,6 502,7 695,9 955,9 1 267,0 1 659,6 2 000,3 2 015,7 2 407,4 3 015,6 3 413,5 3 279,0 2 840,9 2 269,4 1 603,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 436,2 1 140,9 446,9 336 331 806,7 790,3 865,8 944,3 1 036,8 1 274,2 1 584,0 1 719,1 1 590,4 1 874,4 2 372,9 2 805,3 3 126,2 3 597,9 4 093,4 4 564,7 5 177,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 280,7 0 0 0 10,5 996,9 3 088,1 5 549,4 5 715,8 2 648,6 751,3 54,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 133,5 12 750,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 60,5 992,2 265,1 335,1 85,2 52,1 23,9 22,8 24 17,8 20,9 15,4 15,7 18,6 16,7 16,3 14,1 9,5 3,8 4,5 4,3 96,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 635,7 2 208,3 802,7 471,1 821,2 1 003,7 296 238,8 239,5 254,2 275,1 326 385,6 488,6 627,5 870 1 167,1 1 633,0 2 244,3 2 722,2 2 948,7 3 091,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 481,6 1 663,7 1 353,6 986,6 1 357,2 1 583,0 1 212,7 984,1 881,1 905,9 1 005,3 1 067,9 1 181,8 1 294,3 1 375,9 1 610,3 2 121,5 3 094,5 4 830,7 7 337,8 9 795,8 11 669,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 325,7 74 341,2 358,5 302,7 313,7 507,7 1 077,3 2 030,6 2 863,6 2 217,4 1 229,4 856,3 975,4 1 354,4 1 750,7 2 309,3 2 849,3 2 932,2 2 708,5 2 266,1 1 944,9 1 874,0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 548,1 104 102,2 11 711,6 7 460,6 6 773,8 9 925,6 9 738,4 12 798,8 14 118,8 11 257,7 9 735,9 10 643,3 12 838,5 15 788,7 19 613,7 25 719,1 33 573,4 42 115,9 52 781,9 62 704,7 69 849,0 80 255,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru