Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

Kraje ČR
Zřizovatel Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 738,8 0 0 0 113,6 0 282,5 1 134,9
Ostatní 9 202 9 100,5 1 637,4 2 571,3 10 361,1 4 039,4 1 337,1 2 054,5 1 703 1 490,1 1 995,9 9 838,1 3 333,1 10 281 68 944,7
Samospráva (kraj, obec) 245,2 12 932,5 13 330,3 3 546,2 2 668,8 14 175,7 6 852,7 5 709,1 8 339 0 1 356,7 0 9 632,7 1 332,8 80 121,6
Úvazky - plat
Centrální orgány 52 834 2 212,4 430,4 10 701,8 213,9 2 098,9 0 8 780,1 1 112,4 2 335,5 20 642,7 9 199,3 1 642 9 484,2 121 687,6
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 2 503,6 3 320,6 1 252,8 1 259,1 966,7 3 135,5 3 759,2 1 725 2 477,6 10 461,7 14 822,4 2 199,1 986,2 17 017,9 65 887,6
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 52 834 2 212,4 430,4 10 701,8 213,9 2 098,9 0 9 518,8 1 112,4 2 335,5 20 642,7 9 312,8 1 642 9 766,7 122 822,5
Ostatní 9 202 9 100,5 1 637,4 2 571,3 10 361,1 4 039,4 1 337,1 2 054,5 1 703 1 490,1 1 995,9 9 838,1 3 333,1 10 281 68 944,7
Samospráva (kraj, obec) 2 748,8 16 253,1 14 583,1 4 805,3 3 635,6 17 311,2 10 611,9 7 434,2 10 816,6 10 461,7 16 179,1 2 199,1 10 618,9 18 350,7 146 009,2
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 18 861,1 0 0 0 18 122,6 0 20 097,9 19 095
Ostatní 31 374,1 27 328,2 21 976,8 27 291,4 21 192,8 23 386,5 24 692,7 23 217,9 23 115,1 21 681,7 24 731 27 375,5 23 270,9 27 827,2 25 996,9
Samospráva (kraj, obec) 30 443,9 28 390,5 31 245,1 27 985 28 553,7 28 611,1 29 344,2 27 660,6 25 156,2 0 22 404,6 0 26 401,5 21 222,7 28 131,4
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 35 631 28 139,6 25 646,8 35 823,7 25 764,7 24 440,1 0 34 488,3 25 830,1 26 297,1 33 066,2 35 365,8 25 861,9 33 229,3 34 140,7
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 34 441,9 33 891,8 35 456,7 35 040,9 31 024,7 29 500,2 29 435,1 30 397,1 27 478,9 28 998,5 27 412,5 28 265,6 32 360,5 29 851,2 29 637,5
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 35 631 28 139,6 25 646,8 35 823,7 25 764,7 24 440,1 0 33 275,5 25 830,1 26 297,1 33 066,2 35 155,5 25 861,9 32 849,5 34 001,7
Ostatní 31 374,1 27 328,2 21 976,8 27 291,4 21 192,8 23 386,5 24 692,7 23 217,9 23 115,1 21 681,7 24 731 27 375,5 23 270,9 27 827,2 25 996,9
Samospráva (kraj, obec) 34 085,2 29 514,5 31 606,9 29 833,8 29 210,8 28 772,1 29 376,4 28 295,5 25 688,3 28 998,5 26 992,6 28 265,6 26 954,9 29 224,5 28 811,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru