3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

Kraje ČR
Zřizovatel Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR
Úvazky - mzda
Centrální orgány 2 0 0 0 0 0 0 474 0 0 0 54 0 24 554
Ostatní 6 108 5 437 1 345 1 773 3 858 2 874 717 1 564 1 453 1 197 2 602 5 844 2 235 6 556 43 563
Samospráva (kraj, obec) 121 6 205 6 823 1 759 1 326 7 143 3 227 2 891 4 201 0 492 0 4 935 566 39 687
Úvazky - plat
Centrální orgány 26 802 1 301 339 5 485 476 1 169 106 4 569 661 1 226 10 567 4 968 944 4 870 63 482
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Samospráva (kraj, obec) 824 1 733 1 311 746 823 2 505 1 828 1 543 1 191 5 201 7 556 1 659 543 8 698 36 160
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 26 804 1 301 339 5 485 476 1 169 106 5 043 661 1 226 10 567 5 022 944 4 894 64 036
Ostatní 6 108 5 437 1 345 1 773 3 858 2 874 717 1 576 1 453 1 197 2 602 5 844 2 235 6 556 43 575
Samospráva (kraj, obec) 945 7 939 8 133 2 505 2 149 9 648 5 055 4 434 5 392 5 201 8 048 1 659 5 479 9 263 75 847
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 60 417 0 0 0 0 0 0 20 203 0 0 0 19 998 0 33 068 20 895
Ostatní 33 384 28 178 26 047 31 405 23 951 27 278 28 233 25 847 26 103 23 887 29 152 28 270 24 590 28 955 28 273
Samospráva (kraj, obec) 32 802 30 034 32 425 29 816 30 551 30 124 31 791 29 722 26 649 0 23 200 0 27 973 23 902 29 811
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 38 063 28 551 31 896 37 448 25 268 27 386 32 598 36 234 27 776 28 981 35 266 36 818 27 271 34 423 36 064
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 17 677 0 0 0 0 0 0 17 677
Samospráva (kraj, obec) 37 251 34 464 31 416 34 437 29 487 29 245 87 470 28 910 29 479 30 782 28 683 28 550 32 773 31 711 30 686
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 38 065 28 551 31 896 37 448 25 268 27 386 32 598 34 727 27 776 28 981 35 266 36 639 27 271 34 417 35 933
Ostatní 33 384 28 178 26 047 31 405 23 951 27 278 28 233 25 785 26 103 23 887 29 152 28 270 24 590 28 955 28 270
Samospráva (kraj, obec) 36 682 31 001 32 263 31 192 30 144 29 896 31 631 29 440 27 274 30 782 28 348 28 550 28 449 31 234 30 228

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)