3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Úvazky - mzda
Centrální orgány 1 265,3 1 254 1 204,9 1 029 1 034,1 1 134,9 554
Ostatní 53 269,2 56 673,5 67 708,8 66 319,3 58 701,5 68 944,7 43 563
Samospráva (kraj, obec) 78 397 76 848,4 77 165,6 78 526,9 79 435,3 80 121,6 39 687
Úvazky - plat
Centrální orgány 119 810,1 119 322,7 119 656,3 119 652,5 119 894,7 121 687,6 63 482
Ostatní 0 0 0 0 0 0 12
Samospráva (kraj, obec) 69 300,1 68 397 65 904,3 65 569,7 65 271,8 65 887,6 36 160
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 121 075,5 120 576,6 120 861,1 120 681,5 120 928,8 122 822,5 64 036
Ostatní 53 269,2 56 673,5 67 708,8 66 319,3 58 701,5 68 944,7 43 575
Samospráva (kraj, obec) 147 697 145 245,4 143 070 144 096,7 144 707,1 146 009,2 75 847
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 17 325,6 17 589,6 17 483,3 17 822,1 18 529,8 19 095 20 895
Ostatní 22 464,6 23 774,8 24 845,3 24 669,3 25 471 25 996,9 28 273
Samospráva (kraj, obec) 24 574,9 25 568,7 26 084,1 25 957,1 26 455,7 28 131,4 29 811
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 28 930,7 30 570,3 31 994,1 31 611 32 336,8 34 140,7 36 064
Ostatní 0 0 0 0 0 0 17 677
Samospráva (kraj, obec) 25 663 26 776,9 27 513,1 27 550,5 28 025,1 29 637,5 30 686
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 28 809,4 30 435,3 31 849,5 31 493,4 32 218,8 34 001,7 35 933
Ostatní 22 464,6 23 774,8 24 845,3 24 669,3 25 471 25 996,9 28 270
Samospráva (kraj, obec) 25 085,4 26 137,7 26 742,4 26 682,2 27 163,6 28 811,1 30 228

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)