Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

3.4.4 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

Kraje ČR
Kategorie pracovníků Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 1 749,9 18 376,8 12 383,5 4 701,4 5 689,2 15 334,9 7 585,7 6 304,8 8 353 336,7 1 551,6 6 849,8 10 667,4 7 155,1 107 039,9
Poskytovatel nelůžkové péče 6 059,5 1 450 1 945,2 921,1 6 868,4 1 849,4 604,2 1 785,7 1 201,9 454,5 1 339,6 2 761,5 2 036,4 3 777,4 33 054,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 637,8 2 206,2 639 494,9 472,3 1 030,8 0 412 487,1 698,9 461,4 340,4 261,9 963,8 10 106,6
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 47 024,5 1 991,4 0 8 221,3 0 1 658,3 2 457,5 8 780,1 0 9 468,4 31 702,4 8 002,6 0 21 467 140 773,4
Poskytovatel nelůžkové péče 5 289,5 1 913,6 1 125,6 1 259,1 1 056,3 2 019,5 834,6 949 900,6 993,2 2 189,4 1 434,6 901,7 2 760,7 23 627,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 3 023,7 1 628 557,7 2 480,5 124,4 1 556,6 467,1 776 2 689,4 2 335,5 1 573,4 1 961,1 1 726,5 2 274,4 23 174,4
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 48 774,4 20 368,2 12 383,5 12 922,7 5 689,2 16 993,2 10 043,2 15 084,9 8 353 9 805,1 33 254 14 852,5 10 667,4 28 622,1 247 813,3
Poskytovatel nelůžkové péče 11 349 3 363,7 3 070,8 2 180,2 7 924,7 3 868,8 1 438,8 2 734,7 2 102,5 1 447,7 3 529 4 196,1 2 938,1 6 538,1 56 682,1
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 4 661,5 3 834,1 1 196,7 2 975,5 596,7 2 587,4 467,1 1 188 3 176,5 3 034,5 2 034,8 2 301,5 1 988,4 3 238,2 33 280,9
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 23 748 28 891,4 31 853,2 28 256,2 24 062,7 28 460,3 28 994,9 27 833,6 25 147,7 23 551,2 23 615,9 30 042 26 796,6 30 424,6 28 330,6
Poskytovatel nelůžkové péče 34 142,3 22 222,9 22 853,9 25 897,6 21 531,6 22 544,3 23 435,2 20 035,2 23 186,8 19 831,4 24 845,1 21 022 19 874,1 22 249,9 24 192,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 29 141,2 23 890 21 254,4 25 690 23 291,1 21 264,6 0 20 128,7 23 025,3 21 984,3 21 309,3 22 171,5 21 219,9 19 004,9 23 329,2
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 36 484,8 29 103,4 0 37 748,6 0 26 445,6 28 153,4 34 488,3 0 28 463,7 30 690,5 36 478,8 0 31 248,5 33 422,7
Poskytovatel nelůžkové péče 31 224,9 38 674,5 35 834,9 35 040,9 30 851,1 30 660,3 35 846,6 34 169,5 32 997,7 34 096,3 33 053,5 29 655,3 32 985,5 33 205,7 33 028,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 29 075 26 310 27 121,5 29 444,2 23 453,5 24 426,4 24 722,5 25 783,8 24 948,8 26 297,1 27 691,3 27 039,6 25 853,5 26 677 26 832,6
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 36 027,9 28 912,1 31 853,2 34 295,1 24 062,7 28 263,7 28 789 31 706,9 25 147,7 28 295 30 360,4 33 510,2 26 796,6 31 042,6 31 223,3
Poskytovatel nelůžkové péče 32 782,6 31 582,5 27 611,9 31 178,1 22 773,8 26 780,8 30 634,9 24 940,2 27 389,3 29 617,9 29 937,6 23 973,6 23 898 26 876 27 875,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 29 098,3 24 917,5 23 988,6 28 819,8 23 325 23 166,8 24 722,5 23 822,8 24 653,9 25 303,7 26 244,2 26 319,7 25 243,1 24 393,5 25 768,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru