3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 102 121,3 102 804 105 011,5 104 349,6 104 725,7 107 039,9 51 997
Poskytovatel nelůžkové péče 21 144,5 22 199,2 31 465,2 32 149,8 24 413,5 33 054,7 25 457
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 9 665,7 9 772,6 9 602,7 9 375,8 10 031,7 10 106,6 6 351
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 140 447,3 139 907 138 090,2 138 793,2 139 332 140 773,4 69 811
Poskytovatel nelůžkové péče 24 156,9 23 242,5 23 192,2 22 890,8 22 604,9 23 627,4 17 975
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 24 506 24 570,2 24 278,2 23 538,2 23 229,7 23 174,4 11 868
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 242 568,6 242 711 243 101,6 243 142,9 244 057,7 247 813,3 121 808
Poskytovatel nelůžkové péče 45 301,4 45 441,7 54 657,4 55 040,5 47 018,4 56 682,1 43 432
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 34 171,7 34 342,8 33 880,9 32 914 33 261,4 33 280,9 18 219
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 24 911,9 26 129,4 26 748,3 26 402,9 26 825,1 28 330,6 29 937
Poskytovatel nelůžkové péče 19 048,5 19 741,9 22 047,3 22 849,3 23 905,1 24 192,3 27 816
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 20 524,3 21 478,9 22 233,6 21 650,2 22 227,4 23 329,2 25 447
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 28 258,3 29 979,5 31 279 30 957,3 31 504,8 33 422,7 35 372
Poskytovatel nelůžkové péče 29 040,1 30 037,5 31 109,4 31 449,5 32 004,1 33 028,9 32 806
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 23 435,4 23 878,2 24 742,8 24 311,3 25 535,8 26 832,6 28 661
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 26 849,5 28 348,8 29 321,9 29 002,7 29 496,7 31 223,3 33 052
Poskytovatel nelůžkové péče 24 376,5 25 007,9 25 892,5 26 426 27 798,8 27 875,7 29 881
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 611,9 23 195,5 24 031,7 23 553,2 24 538 25 768,7 27 541

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)