Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

Kraje ČR
Kategorie pracovníků Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem
Úvazky - mzda
Lékaři a zubní lékaři 778,2 1 475,4 1 091,2 462,5 518,5 1 092,5 526,7 506,6 665,4 78,6 224,3 661,6 790,6 769,2 9 641,3
Farmaceuti 57,6 97,2 66,9 44,5 22,7 64,6 40 34,4 76,2 11 37,9 56 55,6 73,8 738,3
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 1 348,6 4 148,4 2 850,3 1 135,9 1 402,4 3 403 1 356 1 514,1 1 838,9 268,6 548,1 1 650,8 2 365,2 1 811,4 25 641,9
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 608,9 754,2 589,1 240,6 308,1 615,6 288,5 302,1 358 35,1 152,2 371,4 456,9 493,6 5 574,1
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 372,1 409,4 281,7 142,2 223 273,6 144,7 200,7 143,9 36,2 100,3 168,9 234,4 352,1 3 082,9
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 481,1 1 979,6 1 135,2 470,8 1 136,8 1 529,6 646,8 619,3 788,3 121,6 195 770,8 1 018,8 950,6 11 844,5
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 15,6 43,8 57,6 18,2 30,2 46,6 18,8 33 38 14,6 12,4 45,8 15,7 18,6 408,9
Pedagogičtí pracovníci 11,2 7,6 0 1 0 0 0 4,5 0 0 1 9,9 2,8 0 37,9
Technicko-hospodářští pracovníci 711,9 805,7 529,5 218 667,7 679,5 333,1 360,6 399,4 52,4 156,3 395,8 477 471,6 6 258,5
Dělníci a provozní pracovníci 338,5 1 295,1 882,5 325 2 205,6 1 402,6 740,4 676 713 127 248,8 844,8 1 065,9 1 007,3 11 872,3
Celkem 4 723,6 11 016,5 7 483,9 3 058,7 6 514,9 9 107,5 4 094,9 4 251,2 5 021 745,1 1 676,3 4 975,9 6 482,9 5 948,2 75 100,6
Úvazky - plat
Lékaři a zubní lékaři 4 396,5 261,4 55,3 827,7 28 228,4 247,4 638,7 105,8 829,8 2 610,5 766,3 90,2 1 671,9 12 758
Farmaceuti 201,9 4,4 0 25,5 0 5,5 11 42,8 0 33,4 132 28,2 1,8 87,8 574,2
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 9 677,4 644,5 111,7 2 126,1 181,2 583,6 615,5 1 738,7 513,7 2 645,9 6 666,1 2 145,6 386,9 4 978,2 33 015,1
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 2 303,2 419 273,6 547 33,8 468,6 200,4 587,9 105,1 550,5 1 410,6 428,1 143,2 1 028,4 8 499,4
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 1 178,1 102,2 14,7 125,9 9,1 121,9 50,6 164,9 125,7 171,2 663,9 188,4 32 503,3 3 451,6
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 3 764,9 581 222,8 1 089,7 161 609,6 378,2 710 392,2 1 058 2 572,7 953,4 309,4 2 642,4 15 445,2
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 418,9 156,3 7,6 36,5 2 32,2 13,1 23,3 22,1 34 83,5 31,1 10,8 104,8 976,2
Pedagogičtí pracovníci 43,4 9 0 8 2 2,8 0 7,8 9,4 7,4 43,8 0,7 5,3 5,5 145
Technicko-hospodářští pracovníci 3 714,6 223 75,7 525,8 56,5 199,8 141,8 541 170,7 430,8 1 896,6 512,8 64,5 1 007,1 9 560,5
Dělníci a provozní pracovníci 1 970,2 365,7 80,2 668,4 116,8 364,9 221,6 797,4 350,5 637,6 1 653 644,6 270 1 221,7 9 362,3
Celkem 27 668,8 2 766,5 841,6 5 980,5 590,3 2 617,2 1 879,6 5 252,5 1 795 6 398,6 17 732,6 5 699,2 1 314,1 13 251,1 93 787,6
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 5 174,7 1 736,8 1 146,5 1 290,2 546,5 1 320,9 774,1 1 145,3 771,1 908,4 2 834,9 1 427,9 880,8 2 441 22 399,3
Farmaceuti 259,5 101,7 66,9 70 22,7 70,1 51 77,1 76,2 44,3 169,9 84,3 57,3 161,7 1 312,5
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 11 026 4 793 2 962 3 262 1 583,6 3 986,6 1 971,5 3 252,9 2 352,6 2 914,6 7 214,2 3 796,4 2 752,1 6 789,6 58 657
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 2 912,1 1 173,3 862,7 787,6 341,9 1 084,2 488,9 890 463 585,6 1 562,8 799,5 600,1 1 522 14 073,6
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 1 550,1 511,6 296,4 268,1 232,1 395,4 195,2 365,6 269,6 207,4 764,1 357,3 266,4 855,3 6 534,5
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 4 245,9 2 560,6 1 358 1 560,4 1 297,8 2 139,2 1 025,1 1 329,2 1 180,4 1 179,7 2 767,8 1 724,2 1 328,3 3 593 27 289,6
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 434,4 200,1 65,3 54,7 32,2 78,8 31,9 56,3 60,1 48,6 95,9 76,9 26,5 123,4 1 385,1
Pedagogičtí pracovníci 54,6 16,6 0 9 2 2,8 0 12,2 9,4 7,4 44,8 10,6 8,1 5,5 182,9
Technicko-hospodářští pracovníci 4 426,4 1 028,7 605,2 743,8 724,2 879,3 474,8 901,6 570,1 483,2 2 052,9 908,5 541,5 1 478,7 15 819
Dělníci a provozní pracovníci 2 308,6 1 660,7 962,6 993,4 2 322,3 1 767,4 962 1 473,4 1 063,4 764,6 1 901,8 1 489,4 1 335,9 2 229 21 234,6
Celkem 32 392,4 13 783 8 325,5 9 039,2 7 105,3 11 724,7 5 974,5 9 503,8 6 816 7 143,7 19 408,9 10 675 7 797 19 199,2 168 888,2
Průměrná odměna - mzda
Lékaři a zubní lékaři 55 860,4 53 176,8 64 862,4 52 906,1 56 159,5 70 624,1 61 611,6 58 117,1 46 957,7 51 253,1 43 412,2 61 497,7 57 861,3 65 517,4 58 828,3
Farmaceuti 34 043,1 39 328,2 52 659 37 547,9 34 792,3 44 607,6 45 272,2 31 400,2 34 123,5 19 717,3 20 034,5 36 191,1 37 980,7 25 650,6 36 767,3
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 25 454,9 27 139,3 26 888,1 26 288,2 23 280 25 664,2 27 764,3 25 110,9 24 683,9 19 406,1 21 859,5 24 903,2 23 649 24 002,9 25 434,1
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 29 049 26 896,1 25 807 25 477 21 054,7 26 611,6 27 162,8 25 090,3 22 358,4 18 025,9 21 680,4 25 349,1 22 894,6 24 478 25 381,9
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 26 729,5 27 205,4 25 579,7 22 757,3 23 225,7 23 710,1 28 832,5 22 379,1 24 426,8 22 866,4 27 197,1 24 337,9 26 073,6 27 734,5 25 594,7
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 17 118 17 766,6 17 720,4 16 703,4 14 782,6 14 977,1 16 985,5 15 223,1 15 827,8 14 455,7 15 083,2 16 158,1 15 874,4 15 928,6 16 249,1
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 27 389,1 29 635,5 30 277,4 27 734,9 15 489,3 29 429,9 22 489,1 16 137 23 596 12 042,5 28 396,4 26 880,3 16 923,6 32 754,8 25 186,6
Pedagogičtí pracovníci 27 088 21 762,6 0 14 802,9 0 0 0 19 988,9 0 0 23 624 11 233,2 18 105,6 0 19 974,1
Technicko-hospodářští pracovníci 35 879,4 31 058,5 31 804,3 25 778,5 28 451,8 27 352,8 28 701,7 26 272,6 26 277,4 33 854,7 28 070,9 30 695,8 27 635,7 28 470,5 29 569,2
Dělníci a provozní pracovníci 18 269,9 15 427,9 16 093,8 16 416,9 16 956,9 12 060,3 16 431,6 14 261,2 13 952,7 12 039,2 14 744 14 671,2 14 922,6 13 142 15 035,6
Celkem 31 350 27 951,7 30 231,2 27 693,4 22 700,5 27 452,5 28 584,8 25 822,4 24 810,1 21 681,7 23 789,6 27 269,9 25 596,7 26 903,7 27 083,4
Průměrná odměna - plat
Lékaři a zubní lékaři 65 785,6 70 383,2 67 206,7 76 166,6 77 112,6 58 254,8 55 385,2 79 385,1 70 258,8 59 139,1 59 971,9 76 736,7 66 774,8 68 565,5 66 372,8
Farmaceuti 46 059,4 30 360,6 0 53 860,6 0 48 774 40 201,2 46 222,3 0 37 970,9 39 637,6 44 419,8 43 025,5 42 289,3 43 597,8
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 33 360,1 29 768,7 29 387,6 34 505,4 34 699,4 27 507,2 27 861 31 820,9 30 402 27 124,6 28 833,5 31 318,1 30 168 29 548,8 30 866,1
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 32 726,7 35 884,9 37 918,7 30 776,2 32 694,2 29 773,8 31 667,7 31 123 28 462,3 28 115,4 27 054 29 868,6 34 926,9 28 604,6 30 726,7
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 31 983,9 28 339 29 353,4 33 248,2 26 067,2 31 830,7 27 149,1 32 623,5 27 834,5 27 027,3 28 872,3 33 947,8 31 608,3 31 378,6 30 869,9
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 21 682,9 23 313,4 27 931 23 179,7 25 771,3 19 695,1 21 456,3 21 715,1 20 808,6 17 176,8 17 797,1 20 621 22 951,2 18 776,7 20 384,6
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 28 639 33 694,3 26 195,4 28 700,7 26 679,1 26 568,2 29 976,3 29 112,3 21 547,4 23 707,1 26 184,6 32 839,6 22 226,7 24 645,8 28 480,5
Pedagogičtí pracovníci 33 959,9 25 089,2 0 25 454,9 17 757,1 21 286,3 0 28 524,4 21 323,7 25 697,8 31 582,3 22 604,2 17 517,6 21 419,9 29 094
Technicko-hospodářští pracovníci 31 543,3 32 214,9 30 598,2 30 041,8 31 711,3 30 213,2 30 002,8 28 279,4 27 298,1 25 867,2 30 234,8 31 362 30 676,4 28 878,5 30 347,1
Dělníci a provozní pracovníci 19 129,7 15 113,1 14 761,2 18 924,6 16 565,5 15 022,9 16 026,2 17 954 15 336,3 15 474,1 15 986 16 346,2 14 781,3 15 981,8 16 881,4
Celkem 35 577,2 31 591,8 32 948,1 35 741,3 30 071,6 27 471,2 29 435,1 33 816,5 26 968 28 505,5 30 703,3 33 996 28 300,4 31 060,1 32 558,9
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 64 293 55 766,5 64 975,5 67 827,9 57 233 68 485,1 59 621,4 69 978 50 153,4 58 456,9 58 661,4 69 675,7 58 774,3 67 605,1 63 125,4
Farmaceuti 43 392,5 38 936,6 52 659 43 487,6 34 792,3 44 934,4 44 182,3 39 620,4 34 123,5 33 460 35 266,9 38 949,3 38 134,7 34 690,9 39 755,5
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 32 393,2 27 492,9 26 982,3 31 644 24 586,3 25 934 27 794,5 28 697,6 25 932,4 26 413,2 28 303,7 28 528,7 24 565,4 28 069,2 28 491,5
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 31 957,7 30 106,5 29 648,4 29 157,3 22 206,8 27 978,3 29 009,6 29 075,2 23 743,7 27 511,1 26 530,7 27 768,9 25 766,6 27 266,4 28 609,8
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 30 722,8 27 431,9 25 766,9 27 682,2 23 336,5 26 212,8 28 396,5 27 000,4 26 015,4 26 300,5 28 652,5 29 406,1 26 738 29 878,7 28 381,1
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 21 165,7 19 025,1 19 395,6 21 225,9 16 146,1 16 321,5 18 635,2 18 690,5 17 482,5 16 896,2 17 605,8 18 625,8 17 523 18 023,2 18 589,7
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 28 594,3 32 806,3 29 799,6 28 379,3 16 178,4 28 259,8 25 561 21 510 22 844,3 20 202,7 26 470,6 29 291,1 19 085,6 25 867,7 27 508,2
Pedagogičtí pracovníci 32 550,8 23 564,2 0 24 264,7 17 757,1 21 286,3 0 25 421,2 21 323,7 25 697,8 31 404,4 11 952,7 17 718,4 21 419,9 27 202,4
Technicko-hospodářští pracovníci 32 240,6 31 309,1 31 653,5 28 792,4 28 706,2 28 002,7 29 090,1 27 476,8 26 583 26 733,6 30 070,1 31 071,8 27 997,8 28 748,4 30 039,4
Dělníci a provozní pracovníci 19 003,7 15 358,6 15 982,9 18 104,1 16 937,2 12 671,9 16 338,2 16 259,8 14 408,7 14 903,7 15 823,5 15 396,2 14 894 14 698,5 15 849,4
Celkem 34 960,7 28 682,3 30 505,8 33 018 23 312,9 27 456,6 28 852,3 30 240,6 25 378,4 27 793,8 30 106,2 30 860,8 26 052,4 29 772,4 30 124,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru