3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

Rok
Kategorie pracovníků 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Úvazky - mzda
Lékaři a zubní lékaři 7 615,2 7 891 9 061,5 9 222,4 9 154,7 9 641,3 10 034,2
Farmaceuti 334,2 359,5 756,1 812 563,7 738,3 3 216,8
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 24 319 24 622,2 26 318,3 25 882,8 24 733 25 641,9 26 305,2
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 3 883 4 080,5 4 943,4 5 169,4 4 908,3 5 574,1 8 505
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 2 148,4 2 246,5 2 816 3 024,9 3 047,9 3 082,9 4 047,4
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 10 268,3 10 483,1 10 944,3 10 918,2 10 845,1 11 844,5 13 795
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 297,4 312,8 374,5 349,2 304,3 408,9 509,7
Pedagogičtí pracovníci 30,4 33,7 26,6 21,5 80,9 37,9 25
Technicko-hospodářští pracovníci 5 304,9 5 398 5 949,7 5 913 5 661,4 6 258,5 6 568,2
Dělníci a provozní pracovníci 12 265 11 960,6 11 849,4 11 624,2 10 286 11 872,3 10 797,6
Celkem 66 465,8 67 387,9 73 039,7 72 937,6 69 585,4 75 100,6 83 803,9
Úvazky - plat
Lékaři a zubní lékaři 12 290 12 411,5 12 441,6 12 499,6 12 607,4 12 758 13 057,1
Farmaceuti 481 497,2 500 520,4 545,5 574,2 567,5
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 35 003,4 34 448,8 33 720,7 33 465,1 33 092,2 33 015,1 34 271,1
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 8 201,3 8 226,8 8 219,4 8 258,7 8 371,2 8 499,4 9 181,7
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 3 231,7 3 267,5 3 311,9 3 361,6 3 402 3 451,6 4 300,5
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 14 782,4 14 880,1 14 772,4 14 875,3 15 033,3 15 445,2 16 134,7
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 924,5 873,9 848,7 821,7 825,5 976,2 1 897,2
Pedagogičtí pracovníci 178,7 111,2 118 131,3 139,1 145 164,2
Technicko-hospodářští pracovníci 9 061,7 9 090,2 9 114,5 9 209,8 9 232,1 9 560,5 9 913,8
Dělníci a provozní pracovníci 10 400,4 10 052,8 9 733 9 467,7 9 335,1 9 362,3 10 166,8
Celkem 94 555,1 93 859,9 92 780,3 92 611,1 92 583,3 93 787,6 99 654,5
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 19 905,1 20 302,5 21 503,1 21 722 21 762 22 399,3 23 091,3
Farmaceuti 815,2 856,7 1 256,1 1 332,3 1 109,2 1 312,5 3 784,3
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 59 322,4 59 071 60 039,1 59 348 57 825,3 58 657 60 576,3
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 12 084,3 12 307,3 13 162,8 13 428,1 13 279,6 14 073,6 17 686,5
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 5 380,1 5 514 6 127,9 6 386,5 6 449,9 6 534,5 8 347,9
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 25 050,7 25 363,2 25 716,7 25 793,6 25 878,5 27 289,6 29 929,7
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 1 222 1 186,7 1 223,2 1 170,9 1 129,8 1 385,1 2 406,9
Pedagogičtí pracovníci 209,1 144,9 144,7 152,8 220 182,9 189,2
Technicko-hospodářští pracovníci 14 366,6 14 488,2 15 064,1 15 122,8 14 893,4 15 819 16 482
Dělníci a provozní pracovníci 22 665,4 22 013,4 21 582,4 21 091,9 19 621,1 21 234,6 20 964,4
Celkem 161 020,9 161 247,8 165 820 165 548,7 162 168,7 168 888,2 183 458,4
Průměrná odměna - mzda
Lékaři a zubní lékaři 49 222,7 55 513,8 55 957,1 54 862,7 55 067,6 58 828,3 61 425,6
Farmaceuti 40 287,2 40 674,5 37 654,8 38 671,6 38 665,9 36 767,3 39 271,8
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 23 396,8 23 677,7 23 566,7 23 647,4 24 207,8 25 434,1 27 056,3
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 23 694,6 23 710,3 24 257,7 23 815,5 24 190,7 25 381,9 26 160,1
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 21 916,5 22 361,7 22 841,1 23 815,7 24 341,8 25 594,7 27 430,3
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 14 747,9 14 920,3 15 122,1 15 116,5 15 410 16 249,1 17 792,5
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 25 057,6 24 460,7 26 009,2 25 677,4 28 244,1 25 186,6 27 038,5
Pedagogičtí pracovníci 15 494,4 15 417,6 17 206,9 15 514 25 690,2 19 974,1 17 428,5
Technicko-hospodářští pracovníci 28 224,4 28 770,4 29 686 28 069,6 28 782,9 29 569,2 30 418,7
Dělníci a provozní pracovníci 13 626,2 13 764,7 13 986,8 13 890,2 14 544,2 15 035,6 16 573,2
Celkem 23 660,2 24 740,1 25 439 25 314,3 25 981,5 27 083,4 28 952,4
Průměrná odměna - plat
Lékaři a zubní lékaři 50 235,4 57 686,7 61 077,8 60 635,3 61 393,4 66 372,8 69 311,4
Farmaceuti 41 167,3 41 653,7 43 213 42 270,5 42 948,2 43 597,8 44 725,2
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 27 515,4 28 145,4 29 150,4 28 705,9 29 321,9 30 866,1 32 755,1
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 27 189,7 28 024,6 28 878,1 28 824,8 29 319,4 30 726,7 32 077,9
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 27 657,7 28 220,9 29 016 28 830,9 29 698,5 30 869,9 33 999,8
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 18 656,8 18 900 19 510,2 19 281,3 19 518,4 20 384,6 21 633,4
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 26 096,4 25 832,9 26 365,6 26 174,9 27 047,5 28 480,5 28 327,2
Pedagogičtí pracovníci 24 947,2 28 096,2 29 128,2 26 459 25 527,8 29 094 25 831,9
Technicko-hospodářští pracovníci 26 953,3 27 312,8 28 092 28 187,2 29 280,9 30 347,1 31 971
Dělníci a provozní pracovníci 15 480,3 15 454 15 694,3 15 577,2 15 990,4 16 881,4 17 859,9
Celkem 27 733,2 29 188,1 30 402,6 30 173,6 30 816,9 32 558,9 34 110,3
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 49 848 56 842,1 58 919,9 58 184,4 58 732,3 63 125,4 65 884,7
Farmaceuti 40 806,4 41 242,7 39 867,4 40 077,2 40 771,8 39 755,5 40 089,6
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 25 827 26 283,2 26 702,8 26 499,8 27 134,5 28 491,5 30 280,4
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 26 066,7 26 594,2 27 142,9 26 896,4 27 423,8 28 609,8 29 232,2
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 25 365,1 25 833,7 26 178,5 26 455,5 27 167,2 28 381,1 30 814,6
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 17 054,6 17 255,1 17 642,7 17 518,4 17 796,7 18 589,7 19 863,1
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 25 843,6 25 471,2 26 256,5 26 026,5 27 369,8 27 508,2 28 054,3
Pedagogičtí pracovníci 23 572 25 150 26 934,3 24 916,8 25 587,5 27 202,4 24 722,5
Technicko-hospodářští pracovníci 27 422,6 27 855,9 28 721,6 28 141,2 29 091,6 30 039,4 31 352,4
Dělníci a provozní pracovníci 14 477 14 536,1 14 756,8 14 647,5 15 232,2 15 849,4 17 197,2
Celkem 26 052 27 329,2 28 216,3 28 032,7 28 742,1 30 124,1 31 754,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)