Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

3.2.5 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče po letech

Rok
Kraj 2010.0 2011.0 2012.0 2013.0 2014.0 2015.0
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 50 163,1 101,5 -335,9 367,6 141,6
Jihočeský kraj 101,8 170,2 86,5 16,4 113,4 115,1
Jihomoravský kraj 41,8 -4 -2,4 -631,3 91,6 -96,3
Karlovarský kraj -41,2 -62 -74,8 -124,9 -20 -266,2
Kraj Vysočina -17,6 23,4 -24,4 -20,8 55,5 14,5
Královéhradecký kraj -26,6 17,2 -71,2 -31,5 113,1 51,2
Liberecký kraj -11,8 -42,2 -16,2 -52,4 85,8 43,6
Moravskoslezský kraj 122,2 35,4 265,7 6,2 423,2 93,7
Olomoucký kraj 195,1 79,5 100,5 99,6 248,5 265,1
Pardubický kraj -145,4 -20,7 6,5 -47,5 6,2 0,4
Plzeňský kraj -46,5 19,1 -14,1 -72,6 12,5 -4,8
Středočeský kraj -99,8 -125,6 -17,2 -111,2 355,7 -217,2
Ústecký kraj 151,1 57,5 13,7 -359,9 70,5 34,3
Zlínský kraj -51,4 34,2 25,1 -280,6 146 83,4
Celkem ČR 221,7 345 379,2 -1 946,4 2 069,6 258,4
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 165,4 -49,9 39,3 243,7 107,8 482,3
Jihočeský kraj 54,1 96,3 28,7 6 101,7 55,7
Jihomoravský kraj 16,2 40,4 58,7 39,5 55 20,5
Karlovarský kraj -462,2 206,6 412,3 390,3 452,5 150,9
Kraj Vysočina 11,1 -261,5 10,9 14,9 14,7 -4,1
Královéhradecký kraj 8,6 23,3 55 -64,1 16,4 18,9
Liberecký kraj 39,8 43,8 16,1 4,5 11,6 26,4
Moravskoslezský kraj 88,8 44,4 20,1 27 123,2 110,4
Olomoucký kraj 67,7 48,6 44,2 0,9 19,5 131,5
Pardubický kraj 32,6 46,8 32,1 16,2 4,7 -1,8
Plzeňský kraj -13,1 33,2 16,9 5,1 64,6 61,3
Středočeský kraj 84,5 59,5 58,1 46,3 163,9 64,5
Ústecký kraj 21,6 24,5 30,6 27,4 113,8 97,2
Zlínský kraj 69,2 61,2 26,1 13,1 73,5 1 089,9
Celkem ČR 180,4 417,2 849,2 770,7 1 322,9 2 303,7
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 18,9 10,2 -30,1 4,7 192,7 71,8
Jihočeský kraj 8,3 3,1 8,6 4,1 12,8 3,7
Jihomoravský kraj 15,7 -77,4 18,1 12,5 21,1 -7,1
Karlovarský kraj 25,7 8,1 19,7 11,8 15,3 28,3
Kraj Vysočina 31,7 -31,2 23,9 25,5 58,4 44,8
Královéhradecký kraj -4,6 0,4 2,3 22,5 -42,8 41,3
Liberecký kraj 2,1 1,8 0,4 23,7 18,5 14,9
Moravskoslezský kraj 21,9 4 15,1 3,6 43 28,9
Olomoucký kraj 8,1 16,5 9,3 11 -47,1 9,2
Pardubický kraj 22,9 20 33,3 26,9 40,5 40,9
Plzeňský kraj -3,4 1,6 4,1 0,7 32,5 4,5
Středočeský kraj 54,9 63,4 57,2 73 107,4 110,4
Ústecký kraj -20,5 23,9 3,1 29,8 40,2 15,5
Zlínský kraj 2,2 1,9 -5,5 0,3 21,6 5,6
Celkem ČR 184,1 45,5 159,4 249,5 514,2 412,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru