Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 171,6 -20,5 -9,6
Jihočeský kraj 0 0 115,1
Jihomoravský kraj -54,9 -13,1 -28,3
Karlovarský kraj -4,9 -261,6 0,3
Kraj Vysočina 0 7,4 7
Královéhradecký kraj 15,6 9,5 26,1
Liberecký kraj 0 8,9 34,8
Moravskoslezský kraj 1,7 121,5 -29,5
Olomoucký kraj 208,1 57 0
Pardubický kraj 0 0 0,4
Plzeňský kraj 3,2 -1,6 -6,3
Středočeský kraj 15,6 -172,4 -60,3
Ústecký kraj 0 7,2 27,1
Zlínský kraj 0 9,7 73,7
Celkem ČR 356,1 -248,2 150,5
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 9,2 468,3 4,9
Jihočeský kraj 0 38,3 17,4
Jihomoravský kraj 0 44,4 -23,8
Karlovarský kraj 10 138,9 2
Kraj Vysočina 0 -4,3 0,1
Královéhradecký kraj 3,8 13 2
Liberecký kraj 0 26,1 0,3
Moravskoslezský kraj 9,7 97,2 3,5
Olomoucký kraj -5,7 137 0,1
Pardubický kraj 0 -6,3 4,5
Plzeňský kraj 0 30 31,4
Středočeský kraj 8,8 46,8 9
Ústecký kraj -4,1 100,9 0,4
Zlínský kraj 0 1 029,3 60,7
Celkem ČR 31,7 2 159,5 112,5
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 1,7 67,9 2,3
Jihočeský kraj 0,4 3 0,3
Jihomoravský kraj 12 -19,9 0,8
Karlovarský kraj 0 27,4 0,9
Kraj Vysočina 9,3 35,5 0
Královéhradecký kraj 0 2,3 39
Liberecký kraj 0 0 14,9
Moravskoslezský kraj 2,1 24,5 2,4
Olomoucký kraj 4,1 4,9 0,1
Pardubický kraj 1,1 28,4 11,4
Plzeňský kraj 0,4 4,1 0
Středočeský kraj 9,8 100,8 0,2
Ústecký kraj 1 11 3,5
Zlínský kraj 3,5 0 2,1
Celkem ČR 45,3 289,9 77,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru