Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

3.2.3 Výnosy podle druhu zdravotní péče po letech

Rok
Kraj 2010.0 2011.0 2012.0 2013.0 2014.0 2015.0
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 33 162,7 34 000,9 34 107,2 33 533,8 35 607,1 36 747,4
Jihočeský kraj 5 825,7 5 987,1 5 969,4 6 039,2 6 665,4 6 920,1
Jihomoravský kraj 16 890,5 17 178,9 17 416,9 17 037,1 18 451,8 19 507,2
Karlovarský kraj 1 939,1 2 003,3 2 016,4 2 239,9 2 525,7 2 328,0
Kraj Vysočina 3 982,5 4 040,7 4 064,4 4 057,6 4 361,1 4 547,6
Královéhradecký kraj 7 544,9 7 770,5 7 676,0 7 752,8 8 107,4 8 352,2
Liberecký kraj 4 800,6 4 852,7 4 862,0 4 728,6 5 107,3 5 287,4
Moravskoslezský kraj 14 387,7 14 483,5 14 934,0 14 622,8 15 572,5 15 770,6
Olomoucký kraj 7 746,0 7 923,0 7 889,7 7 976,8 8 568,6 8 977,9
Pardubický kraj 3 256,5 3 404,8 3 526,7 3 488,0 3 690,9 3 799,0
Plzeňský kraj 6 703,7 7 266,5 6 899,0 6 822,1 7 147,2 7 405,1
Středočeský kraj 7 538,3 7 886,5 8 158,5 8 488,2 9 034,6 9 596,0
Ústecký kraj 7 210,6 6 989,6 7 115,3 6 662,1 7 264,4 7 713,2
Zlínský kraj 4 225,5 4 658,6 4 565,2 4 231,5 4 732,3 4 924,2
Celkem ČR 125 214,3 128 446,6 129 200,7 127 680,3 136 836,2 141 875,8
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 5 118,4 4 936,8 4 943,4 5 352,3 4 398,4 5 299,7
Jihočeský kraj 1 334,1 1 358,9 1 307,4 1 251,6 1 423,7 1 566,0
Jihomoravský kraj 1 198,7 1 252,9 1 262,5 1 212,1 1 282,6 1 530,1
Karlovarský kraj 4 356,9 4 769,4 5 065,3 5 140,8 4 490,3 4 463,2
Kraj Vysočina 417,5 432,2 493,2 523,2 531 504,5
Královéhradecký kraj 1 095,9 1 085,6 1 102,0 787,2 610,6 1 001,0
Liberecký kraj 610,5 674,6 577,4 504,9 460,5 520
Moravskoslezský kraj 2 569,1 1 996,8 2 386,3 2 342,0 2 467,4 2 595,2
Olomoucký kraj 1 322,8 1 342,7 1 307,5 1 211,4 1 111,0 1 608,4
Pardubický kraj 694,1 741,9 729,9 574,1 690 735,2
Plzeňský kraj 809,1 939 933 918,1 856,8 834,3
Středočeský kraj 1 303,9 1 275,3 1 277,5 1 311,6 1 425,8 1 760,9
Ústecký kraj 1 143,5 1 241,8 1 375,4 1 624,8 1 586,3 1 790,1
Zlínský kraj 926,3 918,4 889 882,2 1 000,2 2 073,3
Celkem ČR 22 900,9 22 966,3 23 649,8 23 636,3 22 334,6 26 282,0
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 1 662,1 1 755,7 1 719,4 1 640,4 2 053,8 2 264,6
Jihočeský kraj 357,9 364,3 374,8 336,8 382,6 416
Jihomoravský kraj 708,8 715,7 741,1 719,5 723,3 788,1
Karlovarský kraj 253,6 249,3 257,1 212 288,8 305,2
Kraj Vysočina 902,6 886,9 911,1 893,1 1 004,2 1 018,2
Královéhradecký kraj 325,9 309,7 274,5 336,8 460,3 415,3
Liberecký kraj 140,6 141,1 139,6 164,2 172,9 181,1
Moravskoslezský kraj 958,3 971,5 952,8 897,9 1 053,6 1 063,7
Olomoucký kraj 681,2 690 688 649 702,7 753,9
Pardubický kraj 927 925,9 944,8 860,5 983,1 1 026,7
Plzeňský kraj 877 873,3 883,1 845,1 973,5 972,7
Středočeský kraj 1 255,4 1 221,3 1 314,0 1 216,7 1 313,6 1 392,2
Ústecký kraj 944 935,7 929 919 907,6 815,8
Zlínský kraj 591,1 578,7 589,9 564,7 642,3 644,4
Celkem ČR 10 585,6 10 619,0 10 719,2 10 255,8 11 662,2 12 058,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru