Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

3.2.1 Náklady podle druhu zdravotní péče po letech

Rok
Kraj 2010.0 2011.0 2012.0 2013.0 2014.0 2015.0
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 33 112,7 33 837,8 34 005,8 33 869,7 35 239,6 36 605,8
Jihočeský kraj 5 723,9 5 816,8 5 882,9 6 022,8 6 551,9 6 804,9
Jihomoravský kraj 16 848,7 17 182,9 17 419,3 17 668,4 18 360,2 19 603,5
Karlovarský kraj 1 980,3 2 065,3 2 091,2 2 364,7 2 545,7 2 594,2
Kraj Vysočina 4 000,1 4 017,2 4 088,9 4 078,4 4 305,6 4 533,1
Královéhradecký kraj 7 571,5 7 753,3 7 747,3 7 784,2 7 994,3 8 301,0
Liberecký kraj 4 812,4 4 894,9 4 878,2 4 781,0 5 021,5 5 243,7
Moravskoslezský kraj 14 265,5 14 448,1 14 668,3 14 616,6 15 149,3 15 676,9
Olomoucký kraj 7 551,0 7 843,6 7 789,2 7 877,2 8 320,1 8 712,8
Pardubický kraj 3 401,9 3 425,5 3 520,2 3 535,5 3 684,7 3 798,6
Plzeňský kraj 6 750,2 7 247,4 6 913,1 6 894,7 7 134,7 7 409,9
Středočeský kraj 7 638,1 8 012,1 8 175,6 8 599,4 8 678,9 9 813,2
Ústecký kraj 7 059,5 6 932,1 7 101,6 7 022,0 7 193,9 7 678,9
Zlínský kraj 4 276,8 4 624,4 4 540,0 4 512,1 4 586,2 4 840,8
Celkem ČR 124 992,6 128 101,6 128 821,5 129 626,7 134 766,6 141 617,4
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha 4 953,0 4 986,7 4 904,1 5 108,6 4 290,6 4 817,4
Jihočeský kraj 1 280,0 1 262,7 1 278,7 1 245,6 1 322,0 1 510,2
Jihomoravský kraj 1 182,4 1 212,5 1 203,7 1 172,6 1 227,6 1 509,6
Karlovarský kraj 4 819,1 4 562,9 4 653,0 4 750,5 4 037,7 4 312,3
Kraj Vysočina 406,4 693,7 482,3 508,4 516,3 508,7
Královéhradecký kraj 1 087,3 1 062,3 1 046,9 851,3 594,2 982,1
Liberecký kraj 570,8 630,8 561,4 500,4 448,9 493,6
Moravskoslezský kraj 2 480,3 1 952,4 2 366,2 2 315,0 2 344,2 2 484,8
Olomoucký kraj 1 255,1 1 294,1 1 263,4 1 210,5 1 091,5 1 476,9
Pardubický kraj 661,5 695,1 697,8 557,9 685,3 736,9
Plzeňský kraj 822,2 905,8 916,1 913,1 792,2 773
Středočeský kraj 1 219,4 1 215,8 1 219,4 1 265,4 1 261,9 1 696,4
Ústecký kraj 1 121,9 1 217,3 1 344,7 1 597,4 1 472,5 1 692,9
Zlínský kraj 857,1 857,2 862,9 869,2 926,7 983,4
Celkem ČR 22 720,5 22 549,2 22 800,5 22 865,6 21 011,6 23 978,3
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha 1 643,2 1 745,5 1 749,5 1 635,7 1 861,2 2 192,8
Jihočeský kraj 349,6 361,2 366,2 332,7 369,8 412,3
Jihomoravský kraj 693,1 793 723 707 702,2 795,2
Karlovarský kraj 227,9 241,2 237,3 200,2 273,5 276,9
Kraj Vysočina 870,8 918,1 887,3 867,7 945,8 973,5
Královéhradecký kraj 330,5 310 272,2 314,3 503 374
Liberecký kraj 138,5 139,2 139,2 140,5 154,4 166,2
Moravskoslezský kraj 936,4 967,5 937,7 894,3 1 010,6 1 034,7
Olomoucký kraj 673,1 673,5 678,7 638 749,8 744,7
Pardubický kraj 904,1 905,9 911,6 833,6 942,6 985,8
Plzeňský kraj 880,4 871,8 879 844,3 941 968,3
Středočeský kraj 1 200,5 1 157,9 1 256,8 1 143,6 1 206,1 1 281,8
Ústecký kraj 964,5 911,8 926 889,3 867,4 800,3
Zlínský kraj 588,9 576,9 595,4 565,1 620,7 638,8
Celkem ČR 10 401,5 10 573,5 10 559,7 10 006,3 11 148,0 11 645,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru