12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

Druh přístroje Počet přístrojů Počet přístrojů na 1 mil. obyvatel
Emisní RTG dg CT konvenční 3 0,3
výpočetní RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 2 0,2
tomografie RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 7 0,7
(CT) RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 152 14,4
Celkem 164 15,5
Magnetická Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 16 1,5
rezonanční Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 71 6,7
tomografie Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 1 0,1
(MRI) Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 2 0,2
Celkem 90 8,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)