Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Muži Ženy Celkem
Kapitola MKN-10 absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 844 16,3 25,4 893 16,7 17 1 737 16,5 20,2
II. Novotvary 15 252 295,1 390,4 12 351 230,6 225 27 603 262,3 290,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 83 1,6 2,7 122 2,3 2,3 205 1,9 2,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 830 35,4 55,1 2 260 42,2 44 4 090 38,9 49,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 512 9,9 17,7 698 13 13,8 1 210 11,5 15,4
VI. Nemoci nervové soustavy 1 213 23,5 35,7 1 451 27,1 27,3 2 664 25,3 30,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0,1 1 0 0 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 489 435,1 734,6 26 138 488 526,6 48 627 462 614,1
X. Nemoci dýchací soustavy 3 520 68,1 108,7 2 690 50,2 52,2 6 210 59 73,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 537 49,1 60,8 1 937 36,2 36,3 4 474 42,5 47,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 67 1,3 2,1 106 2 2 173 1,6 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 79 1,5 2,4 120 2,2 2,2 199 1,9 2,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 554 10,7 19,2 666 12,4 12,8 1 220 11,6 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 4 0,1 0,1 4 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 82 1,6 1,5 61 1,1 1,2 143 1,4 1,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 91 1,8 1,8 75 1,4 1,4 166 1,6 1,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 724 14 18,6 498 9,3 10,2 1 222 11,6 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 860 74,7 91,7 1 854 34,6 35,5 5 714 54,3 60,5
Celkem 53 740 1 039,6 1 568,5 51 925 969,5 1 009,9 105 665 1 004,0 1 240,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru