1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Muži Ženy Celkem
Kapitola MKN-10 absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 980 18,9 28,4 1 054 19,6 19,3 2 034 19,3 22,9
II. Novotvary 15 385 296,3 378,3 12 421 231,2 219,3 27 806 263,2 282,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 93 1,8 2,5 135 2,5 2,5 228 2,2 2,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 995 38,4 59,1 2 526 47 46,9 4 521 42,8 52,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 591 11,4 19,4 819 15,2 15,9 1 410 13,3 17,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1 432 27,6 41,2 1 724 32,1 31,6 3 156 29,9 35,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 1 0 0 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 2 0 0 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 257 428,6 691,2 25 354 471,9 482,8 47 611 450,6 569
X. Nemoci dýchací soustavy 3 984 76,7 116,3 3 144 58,5 58,4 7 128 67,5 80,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 552 49,1 59,8 1 960 36,5 35,5 4 512 42,7 46,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 59 1,1 1,7 108 2 1,9 167 1,6 1,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 86 1,7 2,3 107 2 1,9 193 1,8 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 684 13,2 22,2 852 15,9 15,8 1 536 14,5 18,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 0 0 1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 118 2,3 2,1 76 1,4 1,4 194 1,8 1,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 87 1,7 1,8 78 1,5 1,4 165 1,6 1,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 908 17,5 22,6 664 12,4 12,7 1 572 14,9 17,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 667 70,6 85 1 844 34,3 34,3 5 511 52,2 56,9
Celkem 54 880 1 056,8 1 533,9 52 870 984,1 981,7 107 750 1 019,8 1 209,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)