Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

Hrubá míra porodnosti
Kraje 2013 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 11,26 10,20 9,38 10,14 10,20
Středočeský 10,95 9,36 8,42 9,31 8,87
Jihočeský 10,23 8,93 7,64 8,37 8,06
Plzeňský 9,88 8,66 7,60 8,41 8,07
Karlovarský 9,13 7,94 7,14 7,45 7,09
Ústecký 9,71 8,44 7,73 8,01 7,44
Liberecký 10,24 9,01 8,12 8,73 8,40
Královéhradecký 9,69 8,66 7,71 8,31 8,03
Pardubický 10,22 8,97 7,79 8,43 8,16
Vysočina 9,86 8,68 7,30 7,76 7,48
Jihomoravský 10,41 9,22 7,95 8,77 8,51
Olomoucký 9,69 8,63 7,48 8,07 7,71
Zlínský 9,19 8,24 6,99 7,49 7,20
Moravskoslezský 9,46 8,56 7,38 7,80 7,40
Česká republika 10,12 8,82 7,54 8,45 7,98
Úhrnná plodnost
Kraje 2013 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 1,38 1,41 1,44 1,48 1,52
Středočeský 1,54 1,56 1,59 1,62 1,65
Jihočeský 1,51 1,51 1,52 1,55 1,58
Plzeňský 1,45 1,46 1,47 1,50 1,53
Karlovarský 1,37 1,40 1,43 1,45 1,47
Ústecký 1,47 1,48 1,49 1,52 1,54
Liberecký 1,50 1,52 1,55 1,58 1,61
Královéhradecký 1,46 1,48 1,51 1,54 1,57
Pardubický 1,51 1,52 1,53 1,56 1,59
Vysočina 1,47 1,48 1,49 1,52 1,55
Jihomoravský 1,45 1,48 1,52 1,55 1,59
Olomoucký 1,42 1,44 1,48 1,51 1,54
Zlínský 1,35 1,38 1,42 1,45 1,48
Moravskoslezský 1,41 1,43 1,46 1,49 1,51
Česká republika 1,45 1,47 1,50 1,53 1,56

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru