1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

Hrubá míra porodnosti
Kraje 2016 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 11,73 10,20 9,38 10,14 10,20
Středočeský 11,06 9,36 8,42 9,31 8,87
Jihočeský 10,57 8,93 7,64 8,37 8,06
Plzeňský 10,28 8,66 7,60 8,41 8,07
Karlovarský 9,47 7,94 7,14 7,45 7,09
Ústecký 10,05 8,44 7,73 8,01 7,44
Liberecký 11,27 9,01 8,12 8,73 8,40
Královéhradecký 10,19 8,66 7,71 8,31 8,03
Pardubický 10,71 8,97 7,79 8,43 8,16
Vysočina 10,42 8,68 7,30 7,76 7,48
Jihomoravský 11,21 9,22 7,95 8,77 8,51
Olomoucký 10,56 8,63 7,48 8,07 7,71
Zlínský 10,04 8,24 6,99 7,49 7,20
Moravskoslezský 9,95 8,56 7,38 7,80 7,40
Česká republika 10,66 8,82 7,54 8,45 7,98
Úhrnná plodnost
Kraje 2016 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 1,49 1,41 1,44 1,48 1,52
Středočeský 1,69 1,56 1,59 1,62 1,65
Jihočeský 1,67 1,51 1,52 1,55 1,58
Plzeňský 1,61 1,46 1,47 1,50 1,53
Karlovarský 1,55 1,40 1,43 1,45 1,47
Ústecký 1,65 1,48 1,49 1,52 1,54
Liberecký 1,77 1,52 1,55 1,58 1,61
Královéhradecký 1,65 1,48 1,51 1,54 1,57
Pardubický 1,68 1,52 1,53 1,56 1,59
Vysočina 1,65 1,48 1,49 1,52 1,55
Jihomoravský 1,66 1,48 1,52 1,55 1,59
Olomoucký 1,65 1,44 1,48 1,51 1,54
Zlínský 1,57 1,38 1,42 1,45 1,48
Moravskoslezský 1,56 1,43 1,46 1,49 1,51
Česká republika 1,63 1,47 1,50 1,53 1,56

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)