1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

Rok
2016 2020 2030 2040 2050
Ukazatel Varianta NÍZKÁ
Počet obyvatel celkem . 10 439 628 10 107 178 9 618 111 9 086 977
Živě narození . 90 372 73 089 77 842 67 224
Zemřelí . 112 089 120 494 132 415 129 645
Přirozený přírůstek . -21 717 -47 405 -54 573 -62 421
Saldo migrace . 328 2 226 3 933 5 571
Celkový přírůstek . -21 389 -45 179 -50 640 -56 850
Varianta STŘEDNÍ
Počet obyvatel celkem 10 565 284 10 532 373 10 396 701 10 126 418 9 812 872
Živě narození 112 663 92 911 78 296 85 423 78 206
Zemřelí 107 750 107 579 112 916 127 295 127 428
Přirozený přírůstek 4 913 -14 668 -34 620 -41 872 -49 222
Saldo migrace 20 064 10 082 11 659 13 079 14 384
Celkový přírůstek 24 977 -4 586 -22 961 -28 793 -34 838
Varianta VYSOKÁ
Počet obyvatel celkem . 10 623 359 10 658 023 10 580 711 10 457 236
Živě narození . 94 912 82 455 91 220 86 236
Zemřelí . 104 268 107 429 123 170 125 190
Přirozený přírůstek . -9 356 -24 974 -31 950 -38 954
Saldo migrace . 19 841 21 110 22 259 23 291
Celkový přírůstek . 10 485 -3 864 -9 691 -15 663

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)