Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

Území Absolutně
Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Česká republika 48 191 -409 15 977 15 568
Hlavní město Praha 6 073 2 339 6 031 8 370
Středočeský kraj 5 903 1 553 10 024 11 577
Jihočeský kraj 2 887 -333 867 534
Plzeňský kraj 2 638 -446 1 939 1 493
Karlovarský kraj 1 392 -537 -928 -1 465
Ústecký kraj 3 572 -925 -221 -1 146
Liberecký kraj 2 031 125 663 788
Královéhradecký kraj 2 465 -254 85 -169
Pardubický kraj 2 382 -138 -85 -223
Kraj Vysočina 2 333 171 -591 -420
Jihomoravský kraj 5 414 665 1 507 2 172
Olomoucký kraj 2 864 -502 -491 -993
Zlínský kraj 2 696 -443 -142 -585
Moravskoslezský kraj 5 541 -1 684 -2 681 -4 365
Území Na 1000 obyvatel
Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Česká republika 4,6 0 1,5 1,5
Hlavní město Praha 4,8 1,9 4,8 6,6
Středočeský kraj 4,5 1,2 7,6 8,8
Jihočeský kraj 4,5 0,5 1,4 0,8
Plzeňský kraj 4,6 0,8 3,4 2,6
Karlovarský kraj 4,7 -1,8 -3,1 -4,9
Ústecký kraj 4,3 -1,1 0,3 -1,4
Liberecký kraj 4,6 0,3 1,5 1,8
Královéhradecký kraj 4,5 0,5 0,2 0,3
Pardubický kraj 4,6 0,3 0,2 0,4
Kraj Vysočina 4,6 0,3 -1,2 0,8
Jihomoravský kraj 4,6 0,6 1,3 1,9
Olomoucký kraj 4,5 0,8 0,8 -1,6
Zlínský kraj 4,6 0,8 0,2 -1
Moravskoslezský kraj 4,6 -1,4 -2,2 -3,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru