1.2.1 Pohyb obyvatelstva

Území Absolutně
Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Česká republika 50 768 24 996 4 913 20 064 24 977
Hlavní město Praha 6 415 2 715 2 788 10 271 13 059
Středočeský kraj 6 154 3 524 2 053 10 072 12 125
Jihočeský kraj 3 175 1 532 304 644 948
Plzeňský kraj 2 857 1 380 -213 2 207 1 994
Karlovarský kraj 1 504 739 -352 -703 -1 055
Ústecký kraj 3 723 2 245 -795 -678 -1 473
Liberecký kraj 2 126 1 102 575 422 997
Královéhradecký kraj 2 565 1 300 -65 -552 -617
Pardubický kraj 2 472 1 171 299 639 938
Kraj Vysočina 2 445 945 310 -833 -523
Jihomoravský kraj 5 837 2 758 1 455 2 334 3 789
Olomoucký kraj 2 925 1 432 -34 -761 -795
Zlínský kraj 2 802 1 228 -331 -647 -978
Moravskoslezský kraj 5 768 2 925 -1 081 -2 351 -3 432
Území Na 1000 obyvatel
Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Česká republika 4,8 2,4 0,5 1,9 2,4
Hlavní město Praha 5 2,1 2,2 8,1 10,3
Středočeský kraj 4,6 2,6 1,5 7,6 9,1
Jihočeský kraj 5 2,4 0,5 1 1,5
Plzeňský kraj 4,9 2,4 0,4 3,8 3,5
Karlovarský kraj 5,1 2,5 -1,2 -2,4 -3,5
Ústecký kraj 4,5 2,7 -1 0,8 -1,8
Liberecký kraj 4,8 2,5 1,3 1 2,3
Královéhradecký kraj 4,7 2,4 0,1 -1 -1,1
Pardubický kraj 4,8 2,3 0,6 1,2 1,8
Kraj Vysočina 4,8 1,9 0,6 -1,6 -1
Jihomoravský kraj 5 2,3 1,2 2 3,2
Olomoucký kraj 4,6 2,3 0,1 -1,2 -1,3
Zlínský kraj 4,8 2,1 0,6 -1,1 -1,7
Moravskoslezský kraj 4,8 2,4 0,9 -1,9 -2,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)