Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

Muži
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 97 037 15,8% 421 594 68,6% 96 038 15,6% 614 669
Středočeský 116 207 17,7% 442 368 67,5% 96 360 14,7% 654 935
Jihočeský 50 214 16,0% 214 016 68,1% 50 217 16,0% 314 447
Plzeňský 44 080 15,4% 194 936 68,2% 46 631 16,3% 285 647
Karlovarský 22 917 15,6% 101 481 69,0% 22 727 15,4% 147 125
Ústecký 66 744 16,4% 280 065 68,7% 61 119 15,0% 407 928
Liberecký 35 533 16,5% 146 624 67,9% 33 750 15,6% 215 907
Královéhradecký 42 917 15,8% 182 972 67,5% 45 270 16,7% 271 159
Pardubický 40 766 16,0% 174 156 68,3% 40 237 15,8% 255 159
Vysočina 39 372 15,6% 173 542 68,6% 40 050 15,8% 252 964
Jihomoravský 91 585 15,9% 394 616 68,6% 89 335 15,5% 575 536
Olomoucký 48 961 15,8% 212 754 68,6% 48 571 15,7% 310 286
Zlínský 44 016 15,4% 197 789 69,1% 44 351 15,5% 286 156
Moravskoslezský 92 260 15,5% 413 390 69,5% 88 762 14,9% 594 412
Celkem ČR 832 609 16,1% 3 550 303 68,5% 803 418 15,5% 5 186 330
Ženy
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 91 795 14,1% 423 338 64,9% 137 647 21,1% 652 780
Středočeský 109 997 16,4% 431 014 64,1% 130 930 19,5% 671 941
Jihočeský 47 753 14,8% 207 853 64,3% 67 781 21,0% 323 387
Plzeňský 42 318 14,5% 186 998 64,3% 61 653 21,2% 290 969
Karlovarský 21 465 14,2% 97 868 64,9% 31 370 20,8% 150 703
Ústecký 63 469 15,3% 267 082 64,4% 84 347 20,3% 414 898
Liberecký 33 873 15,1% 143 266 64,0% 46 593 20,8% 223 732
Královéhradecký 40 640 14,5% 176 844 63,1% 62 778 22,4% 280 262
Pardubický 38 549 14,8% 167 033 64,0% 55 408 21,2% 260 990
Vysočina 37 350 14,6% 163 949 63,9% 55 212 21,5% 256 511
Jihomoravský 87 336 14,6% 383 217 63,9% 128 936 21,5% 599 489
Olomoucký 46 923 14,5% 207 265 63,9% 70 244 21,7% 324 432
Zlínský 41 636 13,9% 191 127 64,0% 65 757 22,0% 298 520
Moravskoslezský 88 003 14,2% 400 558 64,7% 130 338 21,1% 618 899
Celkem ČR 791 107 14,7% 3 447 412 64,2% 1 128 994 21,0% 5 367 513
Celkem
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 188 832 14,9% 844 932 66,7% 233 685 18,4% 1 267 449
Středočeský 226 204 17,0% 873 382 65,8% 227 290 17,1% 1 326 876
Jihočeský 97 967 15,4% 421 869 66,1% 117 998 18,5% 637 834
Plzeňský 86 398 15,0% 381 934 66,2% 108 284 18,8% 576 616
Karlovarský 44 382 14,9% 199 349 66,9% 54 097 18,2% 297 828
Ústecký 130 213 15,8% 547 147 66,5% 145 466 17,7% 822 826
Liberecký 69 406 15,8% 289 890 65,9% 80 343 18,3% 439 639
Královéhradecký 83 557 15,2% 359 816 65,3% 108 048 19,6% 551 421
Pardubický 79 315 15,4% 341 189 66,1% 95 645 18,5% 516 149
Vysočina 76 722 15,1% 337 491 66,2% 95 262 18,7% 509 475
Jihomoravský 178 921 15,2% 777 833 66,2% 218 271 18,6% 1 175 025
Olomoucký 95 884 15,1% 420 019 66,2% 118 815 18,7% 634 718
Zlínský 85 652 14,6% 388 916 66,5% 110 108 18,8% 584 676
Moravskoslezský 180 263 14,9% 813 948 67,1% 219 100 18,1% 1 213 311
Celkem ČR 1 623 716 15,4% 6 997 715,00000002 66,3% 1 932 412 18,3% 10 553 843

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-20].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru