1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

Muži
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 99 899 16,1 % 423 374 68,1 % 98 292 15,8 % 621 565
Středočeský 118 824 18,0 % 442 097 66,9 % 99 998 15,1 % 660 919
Jihočeský 50 918 16,2 % 212 171 67,3 % 52 024 16,5 % 315 113
Plzeňský 44 781 15,6 % 193 881 67,6 % 48 005 16,7 % 286 667
Karlovarský 22 907 15,6 % 99 910 68,2 % 23 670 16,2 % 146 487
Ústecký 67 063 16,5 % 276 978 68,0 % 63 331 15,5 % 407 372
Liberecký 36 028 16,6 % 145 425 67,2 % 35 103 16,2 % 216 556
Královéhradecký 43 230 16,0 % 180 958 66,8 % 46 793 17,3 % 270 981
Pardubický 41 331 16,2 % 172 841 67,6 % 41 519 16,2 % 255 691
Vysočina 39 598 15,7 % 171 660 67,9 % 41 437 16,4 % 252 695
Jihomoravský 93 333 16,2 % 392 382 67,9 % 92 008 15,9 % 577 723
Olomoucký 49 474 16,0 % 210 281 67,8 % 50 244 16,2 % 309 999
Zlínský 44 385 15,5 % 195 775 68,5 % 45 695 16,0 % 285 855
Moravskoslezský 92 877 15,7 % 408 561 68,9 % 91 626 15,4 % 593 064
Celkem ČR 844 648 16,2 % 3 526 294 67,8 % 829 745 16,0 % 5 200 687
Ženy
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 94 998 14,4 % 423 606 64,3 % 140 339 21,3 % 658 943
Středočeský 112 680 16,6 % 430 413 63,5 % 134 970 19,9 % 678 063
Jihočeský 48 194 14,9 % 205 670 63,5 % 69 805 21,6 % 323 669
Plzeňský 42 897 14,7 % 185 996 63,7 % 63 069 21,6 % 291 962
Karlovarský 21 506 14,3 % 96 350 64,1 % 32 406 21,6 % 150 262
Ústecký 63 722 15,4 % 263 276 63,6 % 87 007 21,0 % 414 005
Liberecký 34 354 15,3 % 141 512 63,2 % 48 214 21,5 % 224 080
Královéhradecký 40 982 14,6 % 174 462 62,3 % 64 379 23,0 % 279 823
Pardubický 39 063 14,9 % 165 363 63,3 % 56 970 21,8 % 261 396
Vysočina 37 731 14,7 % 162 005 63,2 % 56 521 22,1 % 256 257
Jihomoravský 88 947 14,8 % 380 106 63,2 % 132 036 22,0 % 601 089
Olomoucký 47 261 14,6 % 204 652 63,2 % 72 013 22,2 % 323 926
Zlínský 41 908 14,1 % 188 510 63,3 % 67 425 22,6 % 297 843
Moravskoslezský 88 384 14,3 % 394 408 63,9 % 134 023 21,7 % 616 815
Celkem ČR 802 627 14,9 % 3 416 329 63,5 % 1 159 177 21,6 % 5 378 133
Celkem
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 194 897 15,2 % 846 980 66,1 % 238 631 18,6 % 1 280 508
Středočeský 231 504 17,3 % 872 510 65,2 % 234 968 17,5 % 1 338 982
Jihočeský 99 112 15,5 % 417 841 65,4 % 121 829 19,1 % 638 782
Plzeňský 87 678 15,2 % 379 877 65,7 % 111 074 19,2 % 578 629
Karlovarský 44 413 15,0 % 196 260 66,1 % 56 076 18,9 % 296 749
Ústecký 130 785 15,9 % 540 254 65,8 % 150 338 18,3 % 821 377
Liberecký 70 382 16,0 % 286 937 65,1 % 83 317 18,9 % 440 636
Královéhradecký 84 212 15,3 % 355 420 64,5 % 111 172 20,2 % 550 804
Pardubický 80 394 15,5 % 338 204 65,4 % 98 489 19,0 % 517 087
Vysočina 77 329 15,2 % 333 665 65,6 % 97 958 19,2 % 508 952
Jihomoravský 182 280 15,5 % 772 488 65,5 % 224 044 19,0 % 1 178 812
Olomoucký 96 735 15,3 % 414 933 65,5 % 122 257 19,3 % 633 925
Zlínský 86 293 14,8 % 384 285 65,8 % 113 120 19,4 % 583 698
Moravskoslezský 181 261 15,0 % 802 969 66,4 % 225 649 18,7 % 1 209 879
Celkem ČR 1 647 275 15,6 % 6 942 623 65,6 % 1 988 922 18,8 % 10 578 820

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)