Regionální zpravodajství NZIS
Česká republika

1.1.3 Naděje dožití

Pohlaví Kraj Naděje dožití (v letech) ve věku
0 let 45 let 65 let
Muži Hl.m.Praha 77,40 33,70 16,97
Středočeský 75,43 31,97 15,53
Jihočeský 75,26 32,05 15,59
Plzeňský 75,36 31,87 15,45
Karlovarský 74,07 30,98 15,10
Ústecký 73,37 30,38 14,76
Liberecký 75,32 32,07 15,81
Královéhradecký 76,01 32,60 16,02
Pardubický 75,52 32,25 15,90
Vysočina 76,08 32,64 16,05
Jihomoravský 75,44 32,06 15,86
Olomoucký 74,55 31,43 15,50
Zlínský 74,78 31,59 15,54
Moravskoslezský 73,85 30,58 15,08
Celkem ČR 75,06 31,76 15,55
Ženy Hl.m.Praha 82,21 37,93 19,88
Středočeský 81,03 36,88 18,79
Jihočeský 80,97 36,89 18,83
Plzeňský 80,78 36,66 18,60
Karlovarský 79,92 36,01 18,38
Ústecký 79,23 35,33 17,80
Liberecký 81,27 37,12 19,19
Královéhradecký 81,60 37,43 19,22
Pardubický 81,29 37,18 19,09
Vysočina 81,80 37,69 19,41
Jihomoravský 81,79 37,61 19,55
Olomoucký 81,20 37,15 19,37
Zlínský 81,47 37,45 19,44
Moravskoslezský 80,36 36,37 18,68
Celkem ČR 80,97 36,89 18,92

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2017-11-23].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz/cr.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Regionální zpravodajství NZIS - Česká republika | zpět na přehled regionů | mapa serveru