Aktuality

Data NRHOSP ukazují pokles počtu hospitalizací

10. 4. 2018 | Další informace...

Od května 2017 platí v ČR zákon č. 65/2017 Sb., který mimo jiné zavedl plošný zákaz kouření v restauracích. První data Národního registru hospitalizovaných ukazují, že během prvního půlroku platnosti tohoto zákona klesl počet hospitalizací u některých onemocnění souvisejících s kouřením, jako je akutní srdeční infarkt, angina pectoris, ischemická choroba srdeční nebo astma.


Pediatři jsou nejstarší skupinou mezi lékaři, často končí bez náhrady

5. 3. 2018 | Další informace...

Pediatrie patří mezi obory nejvíce ohrožené vysokým věkem lékařů a souvisejícími odchody do důchodu. Tématu se věnovala reportáž ve Zprávách FTV Prima ze dne 3. 3. 2018.


Seminář Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví

12. 2. 2018 | Další informace...

Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví.  Na semináři se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.