Regionální zpravodajství NZIS
Brno

Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli základní ukazatele charakterizující daný region (případně Českou republiku)  souhrnně v jednom výstupu zaměřeném na určitou oblast podle hlavních tematických kapitol.

Souhrnné přehledy jsou určeny pro získání rychlých a ucelených informací, podrobnější údaje jsou k dispozici v části Statistické výstupy a Analýzy a publikace.

ZOBRAZIT všechny výstupy
 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2018-1-17].
Dostupné z: http://reportingtest.uzis.cz/bm.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2018 Regionální zpravodajství NZIS - Brno | mapa serveru