Regionální zpravodajství NZIS
Brno

Rejstřík použitých klíčových slov

Pomocí rejstříku použitých klíčových slov lze vyhledávat statistické výstupy a analýzy, které tato klíčová slova obsahují. Kliknutím na daný pojem dojde k jeho vložení do pole pro vyhledávání. Je možné vložit více klíčových slov zároveň. Vyhledávání je spuštěno kliknutím na ikonu .

I

J

K

L

M

N

O

P

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2018-1-17].
Dostupné z: http://reportingtest.uzis.cz/bm.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2018 Regionální zpravodajství NZIS - Brno | mapa serveru