Regionální zpravodajství NZIS
Brno

Odkazy

Registry a Informační systémy NZIS
http://www.uzis.cz/registry

Výkazy Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR
http://www.uzis.cz/vykazy

Publikace, ÚZIS
http://www.uzis.cz/novinky

Data Presentation System (DPS) na stránkách ÚZIS ČR
http://www.uzis.cz/cz/dps/uvod.html

Český statistický úřad (ČSÚ)
https://www.czso.cz/

Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2018-1-17].
Dostupné z: http://reportingtest.uzis.cz/bm.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2018 Regionální zpravodajství NZIS - Brno | mapa serveru