Regionální zpravodajství NZIS
Brno

Kontakty

Webový portál regionálního zpravodajství NZIS je vyvíjen ve spolupráci Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky a Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity:

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P.O. Box 60
128 01 Praha 2 - Nové Město
http://www.uzis.cz/

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Kamenice 126/3
625 00 Brno
http://www.iba.muni.cz/

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2018-1-17].
Dostupné z: http://reportingtest.uzis.cz/bm.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2018 Regionální zpravodajství NZIS - Brno | mapa serveru