Kontakty

Webový portál regionálního zpravodajství NZIS je vyvíjen ve spolupráci Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky a Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity:

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P.O. Box 60
128 01 Praha 2 - Nové Město
http://www.uzis.cz/

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Kamenice 126/3
625 00 Brno
http://www.iba.muni.cz/