Regionální zpravodajství NZIS
Přehled regionů
Zpravodajství pro ČR
Ceska-republika
Česká republika
Zpravodajství pro kraje
Zpravodajství pro města
město Brno

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému [online]. Praha: ÚZIS ČR, 2016 [cit. 2018-2-19].
Dostupné z: http://reporting.uzis.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)